HELSENORGE

Hjarteavdelinga post 4

Hjartepost 4 er ein thorax-kirurgisk sengepost, der pasientane kjem for planlagte inngrep eller øyeblikkeleg hjelp kirurgi. Vi utfører hjarte- og lungeoperasjonar, pectusplastikk og andre thoraxkirurgiske inngrep. Pasientar som skal til TAVI og mitraclip blir også behandla her. I tillegg blir pasientar med skadar i brystveggen / thoraxtraume innlagt på posten.

Fann du det du leita etter?