Hjarteavdelinga post 4

Hjertepost 4 er en thorax-kirurgisk sengepost, der pasientene kommer for planlagte inngrep eller øyeblikkelig hjelp kirurgi. Vi utfører hjerte- og lungeoperasjoner, pectusplastikk og andre thoraxkirurgiske inngrep. Pasienter som skal til TAVI og mitraclip blir også behandlet her. I tillegg blir pasienter med skader i brystveggen / thoraxtraumer innlagt på posten.

ekspedisjonen hjerte post 4
Velkommen til hjerte post 4.
Les meir om Hjarteavdelinga post 4

Hjarteavdelinga post 4

Det er 28 sengeplasser på Hjerte post 4, som har et tverrfaglig team med leger, hjertekirurger, sykepleiere, spesialsykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og fysioterapeuter. Det er et aktivt faglig miljø, med sykepleiere i spesialutdanning, sykepleierstudenter og helsefagarbeiderlærlinger.

Pasienter som skal til elektiv (planlagt) kirurgi, møter på avdelingen i 6.etasje der de blir tatt imot av en hjelpepleier/sykepleier. Innleggelsesdagen skal en gjennom en del rutineundersøkelser (blodprøver, røntgen av lungene og ekg) og får samtale og informasjon av flere faggrupper (sykepleier/hjelpepleier, lege, kirurg, fysioterapeut og eventuelt anestesilege).

Pasientinformasjon

 • Hjarteoperasjon
 • Pectusplastikk 
 • Aortakirurgi og stent
 • TAVI 
 • Mitraclip 
 • Lungeoperasjon
 • PFO
 • Skader i brystveggen / thoraxtraumer

Rutinar ved innkomstdagen for operasjonspasientar

Alle pasientene skal gjennom diverse rutine undersøkelser før operasjonen:

 • Blodprøver
 • Røntgen av lungene
 • Ekg
 • Samtale/informasjon

De som skal operere ventilen skal også:

 • Ta urinprøve
 • Ha tilsyn av kjevekirurg

 Noen må også gjøre:

 • Utvidete lungeprøver (spirometri)
 • Undersøke av blodårene på halsen (doppler hals kar).

Det kan bli en del venting denne dagen, så ta gjerne med lesestoff eller håndarbeid.

Rutinar før operasjon

Kvelden før operasjon (alle operasjonspasientar):

 • Alt hår i operasjonsområdet vil bli klippa (bryst, mage, lyske, lår, legger). Dette veert gjort av personalet. På grunn av infeksjonsfare og behandlingsutstyr, må skjegg trimmes godt før operasjonen (dette kan en gjøre selv).
 • Alle ringer, smykker, øredobber og piercinger må av.
 • Neglelakk på fingre og tær må fjernes.
 • Alle må dusje og vaske håret rett før en legger seg. Dei som skal til hjarteoperasjon og pectusplastikk vert i tillegg vaksa med spesialklutar.
 • Du må faste frå kl. 24.00 (det vil si ikkje mat, drikke, røyk, snus, pastiller, tyggegummi).

Om morgenen operasjonsdagen:

 • Det vil bli tatt fastende vekt, blodtrykk, puls, oksygenopptak i blodet og temperatur om morgenen operasjonsdagen.
 • Dei som skal til hjarteoperasjon og pectusplastikk vert vaska med spesialklutar. Dei som skal til lungeoperasjon må dusje.
 • Før en blir kjørt til operasjon, får en noe å slappe av på (enten tablett og/eller sprøyte).

Spesielt for hjartepasientar


 • Om morgenen operasjonsdagen skal det tas fastende vekt.

Etter hjerteoperasjon blir pasientene liggende på Postoperativ thoraxseksjon (TIO) til dagen etter (telefon: 55 97 03 90).

Etter lungeoperasjon og pectusplastikk, kommer pasientene i utgangspunktet til sengeposten om ettermiddagen/kvelden operasjonsdagen.

Etter TAVI og mitraclip blir pasienten først liggende på medisinsk intensiv overvåking (MIO) eller postoperativ thoraxseksjon ( TIO), før de kommer tilbake til Hjerte post 4.

Vedkomande røyking

Røyking gjer auka slimdanning og irritasjonshoste etter operasjonen slik at risikoen for lungebetennelse og andre komplikasjoner aukar. Jo lengre tid før planlagt operasjon ein reduserar eller slutter med røyking, jo lavare risiko for komplikasjoner etter operasjon. 

Rutiner for pasienter som skal til behandling for patent foramen ovale (PFO) eller atrie septum defekt (ASD)

Første dagen skal ein være dagpasient på poliklinikken til Hjarteavdelinga, der det blir gjort ein del forundersøkingar og gitt informasjon. Andre dagen skal ein møte fastande på Hjarte post 4 om morgonen kl 07.00-07.30. Ein blir då tatt i mot av ein sjukepleiar som tar observasjoner og legg inn ein veneflon. Ein får tildelt ein seng, og kjørt ned til Hjerte-kateteriseringslaboratoriet i 1. etasje. Det kan imidlertid bli noko venting før ein blir kjørt ned. Etter at prosedyren er ferdig, og ein har lagt til observasjon, kommer ein tilbake til Hjarte post 4.

Rutinar for pasientar for invasiv behandling/hjartekateterisering

Du har dagen før du skal møte på Hjarte post 4 vore inne som dagpasient på poliklinikken til Hjarteavdelinga. Dagen du møter på Hjarte 4 vert du tatt i mot av ein sjukepleiar. Du vil få tildelt ei seng og få innlagt venflon. Deretter vert du trilla ned i Hjartekateteriseringslabaratoriet i 1. etasje. Når prosedyren der er ferdig kjem du tilbake til posten vår.

Vedkommende rekonvalesent/ opptrenings opphold

Det anbefales å ha et rekonvalesent/opptrenings opphold etter operasjonen, når en er ferdigbehandlet på sykehuset. Pasient og pårørende bør på forhånd tenke gjennom og diskutere om de ønsker dette. Det er fint om det blir gitt beskjed ved innleggelse om det er ønsket rekonvalesent opphold, da kan avdelingen bestille plass tidligst mulig.

I noen tilfeller vil det være ventetid på slike opphold, og en må være forberedt på at pasienten blir skrevet ut til hjemmet i ventetiden. Hjerte post 4 benytter seg av rekonvalesent opphold på Åstveit Helsesenter og Ravneberghaugen. Etter to måneder, når en har vært på kontroll, kan en benytte seg av opptreningstilbudet på Haukeland,  LHL klinikken på Nesttun eller på Nærland

Kontakt

Oppmøtestad
Sengeposten finn du i 6. etasje i Sentralblokka. Kontakt oss dersom du lurar på noko.
Telefon
Posten: 55973630 /32
Innleggelseskontor: 55972190
måndag - fredag kl. 09.00 - 11.00 og 12.30 -14.00
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Google maps)
5021 Bergen
Telefon
55975000

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Legevisitt

Det er legevisitt på formiddagen hver dag. Det er vakthavende lege som går rundt til alle pasientene. I tillegg er det en pasientansvarlig lege til hver enkelt pasient, som oftest den som har operert pasienten.

Måltid

På Hjerte post 4 er det egen buffet som er for pasientene, der det blir servert fire måltider;

 • Frokost kl. 08-09
 • Lunsj kl. 12-13
 • Middag kl. 16-17
 • Kvelds kl. 20-21

Pasientene oppfordres så raskt som mulig etter operasjonen å gå ut i buffeten for å spise/hente seg mat, dette er en god måte å komme seg på beina igjen. For de som ikke kan hente maten selv, vil personalet gjøre det.

Det er en egen kantine i 3.etasje som kan benyttes av pårørende, i tillegg er det en kiosk og cafe i 0.etasje.

På avdelingen er det en kaffeautomat som kan benyttes av alle (kaffe, te, varm sjokolade m.m. kr 5,-).

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka (bildet), har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Telefon

Pasienter som er koblet til midlertidig pacemaker (etter hjerteoperasjon og TAVI) og som er på overvåkningsrommet, kan ikke bruke egen mobiltelefon. Det er trådløse telefoner tilgjengelig på avdelingen, en kan ringe Hjerte post 4 (Tel: 55 97 36 30) og bli satt over.

Toalettsaker

Lag til toalettsaker kvelden i forvegen av operasjon. Desse vil di få tilgang til etter operasjonen. Eventuelle tannprotesar vert lagd i eit beger og kan oppbevarast saman med toalettsakene.

Tolk

​Utgreiinga vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Verdisaker

Sjukehuset og avdelingen er ikkje ansvarleg for penger/verdisaker som forsvinn under sjukehusopphaldet.  Derfor tilrår vi å ta minst mogeleg kontantar og verdisaker med på sjukehuset. Avdelingentilrår å legge verdisakene i ein verdisakpose som vert låst ned på avdelinga.

Visittid

Den vanlege visittida på sjukehuset er mellom kl. 17.00 og 20.00.
​​​​På dei aller fleste avdelingane kan pasientar ta i mot besøk også utanom visittida. Av omsyn til andre pasientar, er det fint om de går ut av rommet, for eksempel til ei av daglegstovene.
 
Om pasienten ikkje er frisk nok til å forlate rommet, vil vi gjerne at de avtalar besøk utanom vanleg visittid med personalet på avdelinga.​
 
Det er hyggeleg med blomar, men på grunn av liten plass, allergiar, nyopererte pasienter og lignander er det ønskelig at dette vert begrensa. Det kan jo være vel så kjekt å få en blome etter at ein er komen heim.

Hjerteoperasjon, bypasshttps://helse-bergen.no/behandlinger/hjerteoperasjon-bypassHjerteoperasjon, bypassHUtskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)Utskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)Utskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)Utskifting av blodårer i hjertet (koronarkirurgi)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.