Informasjon om pasientreiser for helsepersonell

Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen har ansvar for opplæring, support og informasjon til helsepersonell som nyttar våre tenester og system.

Her kan behandlarar og rekvirentar finne informasjon og aktuelle retningslinjer, også utanom opningstida vår. Denne nettsida er ikkje ei erstatning, men eit supplement til dei nasjonale sidene pasientreiser.no/helsepersonell, og gjeld berre pasientreiser i Helse Bergen.

dame på kontor foran PC

Opnar opp for samkøyring av pasientar

Med bakgrunn i Regjering a si gjenopning av Noreg, der vi går over til ein normal kvardag med auka beredskap, begynner Avdeling for pasientreiser å samkøyre pasientar i personbilar/ mindre bilar.

 Vi ber behandlarar vere merksame på dette ved rekvirering.

Rettleiing for val av r​ett transport i Helse Bergen


 
Pasientens tilstand og behov er avgjerande for val av transport. 

Her finn du rettleiar for rett transport i Helse Bergen:​

 
 • ​Pasient kan reise på eiga hand eller bli køyrt
  • Køyrer privat eller nyttar offentleg transport.
  • Informasjon til pasientar på Helsenorge.no​
 • Pasient har behov for tilrettelagt transport
  • Vurderinga tilseier at pasient ikkje kan nytte offentleg transport eller køyre eigen bil / bli køyrt.
  • Vurderinga krev rekvisisjon
  • Reise med drosje, rullestolbil, helseekspress (og fly) må bestillast via Avdeling for pasientreiser på 05515  / eRekvirering.
  • For hjelp til den helsemessige vurderingea i forbindelse med ei pasientreise er det utarbeidd ein nasjonal rekvirentveileder.
  • Vis pasient til Avdeling for pasientreiser på 05515 ved behov for rekvisisjon på trafikalt grunnlag.
 • Pasient må ligge, men har ikkje behov for medisinsk tilsyn eller overvaking.
 • Pasient har behov for medisinsk overvaking
  • Pasient må ha ambulanse
  • Kontakt / bestilling - AMK
 • Pasient må ha tilgang på medisinsk utstyr
  • Pasient må ha ambulanse
  • Kontakt / bestilling - AMK​

Plakat - Rett transport (PDF) 

​Koronarelaterte pasientreiser

Rekvirerte reiser til / frå testing (gjeld frå 1.sept 2021) og koronavaksinasjon blir ikkje dekka av Pasientreiseforskriften då dette er kommunen sitt ansvar i koronavaksinasjonsprogrammet.

For reiser frå område Bergen, Askøy og Øygarden

 • For henting i andre område – bestill via AMK inntil vidare

Generell rutine utanom opningstid

Elektronisk rekvirering av pasientreiser er tilgjengeleg heile døgnet alle dagar. Bestillinga blir då sendt til riktig transportør som utfører oppdraget.

Ved behov for endring, avbestilling eller ved spørsmål knytt til bestillinga, må du rette desse til Avdeling for pasientreiser på 05515 i vår opningstid. 

Utanom opningstida vår må transportør med avtale i aktuelt henteområde kontaktast direkte av rekvirerende behandlar. 

Kontaktinf​o til tr​ansport​ør med avtale

Ved reise frå eit område med særskild transportøravtale i eit tidsrom der avtale ikkje gjeld må pasient sjølv kontakte transportør ved endringar. 

Oversikt over områder med særskilde avtalar

Dersom behandlar ikkje får eRekvirert​

Dersom ein av ulike grunnar ikkje får eRekvirert i systemet utanom opningstida vår, kan papirrekvisisjonen nyttast. 

Følg Rutine for driftsbrot​​

Rutine ved driftsbrot og bruk av papirrekvisisjon

Dersom elektronisk rekvirering ikkje er tilgjengeleg (ved nedetid/ driftsbrot) eller dersom ein ikkje får eRekvirert av andre årsaker - 
skal behandlar kontakte Avdeling for pasientreiser på telefon 05515 for å  bestille pasientreiser.

Sjå våre opningstider

Dersom behandlar ikkje får rekvirert elektronisk utanom opningstida vår - 
kan papirrekvisisjon nyttast. Papirrekvisisjonar bør vere tilgjengeleg på alle behandlingsstader og kan bestillast gratis her:

https://pasientreiser.no/helsepersonell/bestill-m​ateriell

Behandlar fyller ut ein papirrekvisisjon og tar direkte kontakt med transportør som har avtale i aktuelt henteområde for bestilling. 

Kontaktinformasjon til transportør med avtale

Transportør vil då merke bestillinga og på den måten godkjenne bruk av papirrekvisisjonen. Pasient kan ikkje nytte papirrekvisisjon utan at behandlar har vore i kontakt med transportør i forkant.

Ved driftsbrot når transportøravtale ikkje gjeld i området (særskilde avtalar)
Dersom elektronisk rekvirering ikkje er mogleg - kontakt Avdeling for pasientreiser på telefon 05515 i opningstida vår for hjelp til å rekvirere. 

Utanom opningstid må pasient få annan dokumentasjon frå behandlar på transportbehovet for å vedlegge søknaden sin om dekning av reiseutgifter i etterkant:

https://pasientreiser.no/helsepersonell/dokumentasjonskrav-ved-pasientreiser

Pasient må ordne transport sjølv og legge ut for reisa i tidsrom der avtale ikkje gjeld i området

Oversikt over område med særskilde avtalar

​​Særskilde transportøravtalar i Helse Bergen

​​Helse Bergen har avtalar om køyring av pasientreiser med rekvisisjon i alle område. I dei fleste områda gjeld avtalane heile døgnet, men i nokre område er avtalar inngått for gitte tidsrom.

Følgande områder har særskilde avtalar om køyring av pasientreiser med rekvisisjon:

Vaksdal og Modalen: ny avtale frå 25.august 2021 gjeld køyring med start i tidsrommet kl.06.00 – 18.00 måndag-fredag

Osterøy: ny avtale frå 6.september 2021 gjeld køyring med start i tidsrommet kl.06.00 – 18.00 alle dagar

Ølve og Hatlestrand (Kvinnherad): avtale gjeld køyring med start i tidsrommet kl.06.00 – 18.00 alle dagar

Ulvik: For lokale reiser i Ulvik gjeld avtalen køyring med start i tidsrommet kl.0600 – 18.00 måndag-fredag. For reiser ut av Ulvik kommune gjeld avtalen heile døgnet alle dagar.

Helse Bergen har ikkje avtale om køyring utanom desse tidene. Det vil seie at dersom pasient skal hentast i området på eit tidspunkt der transportøravtale ikkje gjeld, må pasient sjølv bestille/ordne transport og legge ut for reisa.

Behandlarar/rekvirentar skal fortsatt vurdere det medisinske behovet og rekvirere reise i forkant. Rekvisisjonen vil automatisk følgje pasienten sin søknad om dekning av reiseutgifter i etterkant og fungere som dokumentasjon på transportbehovet.

Les meir om kva dette betyr for pasient og deg som behandlar/rekvirent

Oversikt og kontaktinfo til transportør med avtale i Helse Bergen

Bergen
​Område
​Type transport
​Transportør
​For Behandlar
​Bergenhus/
Årstad
​Taxi
​Norgestaxi
21 03 12 07
(tast 2)
​Bergenhus/
Årstad
​Rullestolbil
​Bergen
taxi
07000
​Åsane/ Arna
​Taxi​/
Rullestolbil
​Norgestaxi
21 03 12 07
(tast 2)
Fana/
Ytrebygda
​Taxi
​Christiania               
taxi
22 57 80 08
​Fana/
Ytrebygda
​Rullestolbil​Bergen
taxi
07000
​Fyllingsdalen/
Laksevåg
​Taxi​Norgestaxi21 03 12 07
(tast 2)
​Fyllingsdalen/
Laksevåg
​Rullestolbil​Bergen
taxi
07000

Askøy
​Område
​Type transport
​Transportør
​For Behandlar
​Askøy
​Taxi/
Rullstolbil
​Christiania               
taxi
22 57 80 08
Øygarden
​Område
​Type transport
​Transportør
​For Behandlar
Øygarden
​Taxi/ 
Rullestolbil
​Bergen
taxi
07000
Bjørnafjorden
​Område
​Type transport
​Transportør
​For Behandlar
​Tidl.
Os kommune
​Taxi/
Rullestolbil
​Os taxi
07000
​Tidl.
Fusa kommune
​​Taxi/
Rullestolbil
Fusa taxi
56 58 19 00
Alver og Austrheim
​Område
​Type transport
​Transportør
​For Behandlar
​Alver
og Austrheim
​Taxi/
Rullestolbil
​Nordhordland
taxi
07000
Voss
​Område
​Type transport
​Transportør
​For Behandlar
​Voss
​Taxi/
Rullestolbil
​Christiania
taxi
22 57 80 08
​Andre distriktskommunar
​Område​
​Type transport
​Transportør
​For Behandlar
​Gulen
​Taxi/
Rullestolbil
​Gulen
taxi
57 78 31 00
​Masfjorden
​Taxi/
Rullestolbil
​Masfjorden
taxi
99 50 97 00
​Fedje
​Taxi/
Rullestolbil
​Fedje
taxi
90 05 86 95
​Samnanger
​Taxi
​Samnanger
taxi
56 58 88 66
​Vaksdal*
​Taxi/
Rullestolbil
Dale Taxi
95 03 60 00
47 65 90 00
Modalen*
​​Taxi/
Rullestolbil
Dale Taxi
95 03 60 00
47 65 90 00
Ulvik*
​​Taxi/ 
Rullestolbil
​Ulvik taxi
91 11 13 66
​Kvam
​​​Taxi/
Rullestolbil
​Norheimsund-
Øystese taxi
56 55 25 25
(56 55 20 10 )
Kvinnherad*
​(Ølve/ 
Hatlestrand)​

​Taxi/
Rullestolbil
​Hillesvik
transport
(Tysnes taxi)
91 13 27 22
Osterøy*​
​Taxi/
Rullestolbil
​Christiania
taxi​
22 57 80 08
​Austevoll​Taxi/
Rullestolbil
​Austevoll
taxi
97 58 32 31

* Les mer om særskilte transportøravtalar i Helse Bergen​

Support - eRekvirering

Avdeling for pasientreiser handterer support knytt til RekvirentID og passord i NISSY (eRekvirering av pasientreiser), og registrering av offentleg godkjente behandlingsstader/ behandlarar i Helse Bergen i forbindelse med pasientreiser.

Les meir om tilgangsstyring, brukernamn og passord​

Ring 05515
- tast 2 (for behandlar), deretter tast 6 (for support)

Telefon 05515  er betjent man-fre kl. 07.00 - 19.00, lør kl. 09.00 - 15.00

I perioden frå 12. juli til 15. august har vi reduserte opningstider: man-fre kl. 08.00 - 16.30, lør kl. 09.00 - 15.00

E​-post support: eRekvirering@helse-bergen.no

Behov for ein ny brukar ved behandlingsstaden, eller registrere ny behandlingsstad/ ny behandlar? 
Bestille ny bruker eller legge inn ein behandlingsstad i NISSY

Henvendelse om tilgang for å eRekvirere
For å eRekvirere må godkjent behandlingsstad og eventuelt behandlarar vere registrert/oppdatert i NISSY og vere tilknytt Helsenett. 

Behandlarar kan rekvirere direkte i vårt system NISSY, eller via eige journalsystem (mange av dei største journalsystema har oppsett for pasientreiser)

Avdeling for pasientreiser set opp behandlingsstad med tilhøyrande rekvirentar i NISSY og gir nødvendig informasjon for oppsett av behandlingsstaden i journalen, med RekvirentID og passord. 

Ring oss på 05515  eller send ein henvendelse til eRekvirering@helse-bergen.no, så tar vi kontakt.

Sjå meir informasjon om
eRekvirering på pasientreiser.no

Sjuketransport

Sjuketransportbilane køyrer pasientar som ikkje har behov for medisinsk tilsyn eller overvaking, men som må ligge under transporten. Tenesten er eit samarbeid mellom Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) og Avdeling for pasientreiser.

Avdeling for pasientreiser bemannar bilen og har blå uniformering. Medarbeidarane er ikkje medisinsk personell, men har opplæring i å handtere pasientar med smitte og pasientar med behov for oksygen under transporten. 

Sjuketransportbilen har plass til éin bårepasient og eventuelt éin følgeperson. Det er ikkje plass til rullestol eller utstyr utover klede/bagasje.

Sjuketransporten avlastar bruken av ambulanse og sikrar bedre utnytting av ressursar og personell for akuttberedskap.

Det er to sjuketransportbilar i drift kvardagar i tidsrommet kl. 09.30-19.00 og desse utfører primært oppdrag med start i Bergen og nærliggande kommunar. Så langt det er mogleg vil sjuketransportbilane utføre desse oppdraga, resterande vil bli utført av ambulanse som båretransport.

Det er viktig at val av transport er kvalitetssikra som eigna for sjuketransport - sjå veiledning for val a​v rett transport​​.

Bestilling med ønsk hentetid kvardagar (man-fre) fra kl. 09.00-16.00 skal rekvirerast i NISSY eller ring 05515  - se veiledning for eRekvirering av syketransport

Ved behov for båretransport i andre tidsrom må desse rekvirerast via AMK​​

Fann du det du leita etter?