Pasientreiser

Avdeling for pasientreiser har ansvar for saksbehandling og økonomisk oppgjer av pasientreiser og gjennomføringa av reiser med rekvisisjon, til og frå offentleg godkjent behandling.

Les meir om Pasientreiser

Pasientreiser

Vi informerer, behandlar, rettleier, tar i mot bestillingar og koordinerer reiser etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 (Rett til sjuketransport).

Informasjon om pasientreiser for pasient og pårørende 

Informasjon for helsepersonell

Kontakt

Telefon
91505515 / 55559630
måndag - fredag 07.00-19.00
laurdag 09.00-15.00
Julaften kl.08.00-12.00, 27-28.des. kl.08.00-15.30, Lør 29.des. kl.09.00-15.00, Nyttårsaften kl.08.00-12.00
E-post
Møllendalsbakken 9
Besøksadresse
Møllendalsbakken 9(Google maps)

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

 • Pasientrettar ved reise

  Hovudregelen er at du får dekt reisa di med ein standardsats per kilometer, uansett kva slags transportmiddel du har brukt.

 • Få hjelp på 91505515

  91505515 er eit nasjonalt telefonnummer som set deg i kontakt med det lokale pasientreisekontoret.

 • Venteareal

  Pasientar som ventar på pasientreise kan gjere dette i eit eige, tilpassa areal i foajeen i Sentralblokka på Haukeland universitetssjukehus.

 • Flyreiser

  Har du spørsmål om planlegging og gjennomføring av reise med fly, ring oss på telefon 05515.

Aktuelle saker

 • 15.05.2017
  Bør ta høgde for noko lengre reisetid

  I samband med overgangen til nye leverandørar av pasientreiser i kommunane Askøy, Bergen, Fjell og Sund, bør rekvirentar og pasientar ta høgde for noko lengre reisetid.

 • 02.05.2017
  Nye transportøravtalar for pasientreiser frå 2. mai 2017

  Bergen Taxi har dei siste fire åra hatt det meste av køyringa for Helse Bergen i- og mellom kommunane Bergen, Fjell, Sund og Askøy. Det blei utlyst nytt anbod i fjor haust, noko som resulterer i endringar frå 2. mai 2017.

 • 06.09.2016
  Forenklet ordning for dekning av pasientreiser

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for pasientreiser. Det blir mulig å søke elektronisk om dekning av reisekostnader og regelverket endres.

 • 27.06.2016
  Endringer i tilbudet ved reise med rekvisisjon

  Dersom du ikkje kan nytte vanleg rutetransport, kan du få rekvisisjon til di reise av behandlaren din eller av ditt lokale pasientreisekontor. Å reise med rekvisisjon inneber at pasientreisekontoret organiserer og dekker reisa for deg. Du b...

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.