Pasientreiser

Avdeling for pasientreiser har ansvar for saksbehandling og økonomisk oppgjer av pasientreiser og gjennomføringa av reiser med rekvisisjon, til og frå offentleg godkjent behandling.

Les meir om Pasientreiser

Pasientreiser

Vi informerer, behandlar, rettleier, tar i mot bestillingar og koordinerer reiser etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 (Rett til sjuketransport).

 

Informasjon om pasientreiser for pasient og pårørende 

Informasjon for helsepersonell

Serviceerklæring

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

  

Telefon
05515 / ( 55 55 96 30 )
måndag - fredag 07.00-19.00
laurdag 09.00-15.00
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Fann du det du leita etter?