Pasientreiser

Avdeling for pasientreiser har ansvar for saksbehandling og økonomisk oppgjer av pasientreiser og gjennomføringa av reiser med rekvisisjon, til og frå offentleg godkjent behandling.

Les meir om Pasientreiser

Pasientreiser

Vi informerer, behandlar, rettleier, tar i mot bestillingar og koordinerer reiser etter Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 (Rett til sjuketransport).


 

 

Informasjon om pasientreiser for pasient og pårørende 

Informasjon for helsepersonell

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Åpningstider i Påsken 05515

Man/Tir/Ons 6.- 8.april kl.08.00 – 16.30

Torsdag 9.april (skjærtorsdag) kl.09.00 – 16.30

Fredag 10.april (langfredag) kl.09.00 – 16.30

Lørdag 11.april (påskeaften) kl.09.00 – 15.00

Søndag (1.påskedag) Stengt

Mandag 13.april (2.påskedag) kl.09.00 – 16.30

Telefon
05515 / ( 55 55 96 30 )
måndag - fredag 07.00-19.00
laurdag 09.00-15.00
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

På grunn av koronavirus-utbrotet er det innført ei midlertidig rettighetsendring for pasientreiser frå 12.mars, som gjer at pasientar no får dekka eigen bil med tilleggsutgifter.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover. Vi tar imot bestillingar for pasientar med behov der det ikkje er mistanke om smitte.

Pasientar kan søke om å få dekka reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir.

 • pasientreise. Foto.Pasientrettar ved reise

  Hovudregelen er at du får dekt reisa di med ein standardsats per kilometer, uansett kva slags transportmiddel du har brukt.

 • Venteareal. Foto.Venteareal

  Pasientar som ventar på pasientreise kan gjere dette i eit eige, tilpassa areal i foajeen i Sentralblokka på Haukeland universitetssjukehus.

 • Fly. Foto.Flyreiser

  Har du spørsmål om planlegging og gjennomføring av reise med fly, ring oss på telefon 05515.

 • Få hjelp på telefon 05515

  05515 er eit nasjonalt telefonnummer som set deg i kontakt med det lokale pasientreisekontoret.

Aktuelle saker

 • 28.06.2019
  Ekspressbuss mellom Haukeland og Sogndal

  Denne uken ble det igangsatt et nytt tilbud i regi av Tide, nemlig ekspressbuss mellom HUS og Sogndal.

 • 15.05.2017
  Bør ta høgde for noko lengre reisetid

  I samband med overgangen til nye leverandørar av pasientreiser i kommunane Askøy, Bergen, Fjell og Sund, bør rekvirentar og pasientar ta høgde for noko lengre reisetid.

 • 02.05.2017
  Nye transportøravtalar for pasientreiser frå 2. mai 2017

  Bergen Taxi har dei siste fire åra hatt det meste av køyringa for Helse Bergen i- og mellom kommunane Bergen, Fjell, Sund og Askøy. Det blei utlyst nytt anbod i fjor haust, noko som resulterer i endringar frå 2. mai 2017.

 • 06.09.2016
  Forenklet ordning for dekning av pasientreiser

  Helse- og omsorgsminister Bent Høie har offentliggjort ny ordning for pasientreiser. Det blir mulig å søke elektronisk om dekning av reisekostnader og regelverket endres.

 • 27.06.2016
  Endringer i tilbudet ved reise med rekvisisjon

  Dersom du ikkje kan nytte vanleg rutetransport, kan du få rekvisisjon til di reise av behandlaren din eller av ditt lokale pasientreisekontor. Å reise med rekvisisjon inneber at pasientreisekontoret organiserer og dekker reisa for deg. Du b...

Fann du det du leita etter?