HELSENORGE

Augeavdelinga si rolle i synsrehabilitering

Augeavdelingas viktigste rolle i synsrehabilitering er å identifisere eit behov for synsrehabilitering, og tilvise deg videre til dei aktuelle tilbod. 

Pasient og lege. Augeundersøkelse.
Som med all form for rehabilit​ering er det viktig å komme tidleg igang - spør gjerne din augelege eller sjukepleiar om synsrehabilitering!
​Augeavdelinga arrangerar også jevnleg kurs for pasientar og pårørande i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret ved sjukehuset. 

Kunnskap kan auke tryggleik og meistring i kvardagen, og kursa gjer moglegheit for dialog med ulike fagpersoner og anledning å treffe andre i same situasjon som ein sjølv.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Ønsker du ein prat med ​rehab​iliteringsrådgjevar? Kven er synsrehabilitering aktuelt for?​​

Fann du det du leita etter?