HELSENORGE

Forsking

Kompetansesenteret bidreg til styrking og utvikling  av kunnskapsgrunnlaget innan habilitering og rehabilitering. Dette går føre seg ved planlegging og gjennomføring av eiga forsking, deltaking i forskingsprosjekt som andre har initiert, og gjennom etablering og samarbeid i regionale og nasjonale forskingsnettverk.
Fann du det du leita etter?