Forsking i rehabilitering

I mandat frå Helse Vest RHF har Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering fått i oppdrag å bidra til styrking av forsking innan rehabilitering.

Mann på kontor. Foto

I forskingsaktivitetar vil samarbeid med helseføretaka, dei private aktørane og andre bli vektlagt. Mandatet er konkretisert gjennom senteret sin Strategi og tiltaksplan 2017-2021

Doktorgradsprosjektar  

Gjennom formalisert samarbeid med Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin er det utarbeidd prosjektplan for tre doktorgradsprosjekt innan kjerneverksemda i rehabilitering: Ein epidemiologisk studie av rehabiliteringspasientar på Vestlandet med vekt på aktivitet og deltaking. Det er etablert ei ressursgruppe av leiarar ved AFMR i alle helseføretaka i regionen for å gi innspel til prosjekta som inngår i prosjektplanen. Senteret har tilsett to stipendiatar frå april 2014 som arbeider med kvart sitt prosjekt i planen.

Stipendiat Vegard Pihl Moen

Sjå presentasjon av prosjektet til Vegard Pihl Moen (pdf)

Første artikkel i forskingsprosjektet ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering «Rehabilitation in western Norway: Characteristics of the patients with focus on Quality of Life, and activity and participation" ved Vegard Pihl Moen som førsteforfatter er publisert i tidsskriftet Quality of Life Research. Verdas helseorganisasjon har utvikla eit instrument for å måle funksjon og helse, Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0). Dei psykometriske eigenskapane ved bruk av måleinstrumentet innan somatisk rehabilitering i spesialisthelsetenesta har blitt undersøkt. Artikkelen er tilgjengelig for alle (Open Access) og kan leses her 

Stipendiat Merethe Hustoft

Sjå presentasjon av prosjektet til Merethe Hustoft (pdf)

Regionalt tverrfagleg forskingsnettverk

Formål

  1. Å være møteplass mellom leiarar, forskarar, og forskingsinteresserte i spesialisthelsetenesta i regionen og forskarar og samarbeidspartnarar fra regionen og utanfor.
  2. Å formidle informasjon og kunnskap om pågåande relevante doktorgradsprosjekter/forskingsprosjekt i regionen, og stimulere til samarbeid om utvikling av nye problemstillingar og prosjekt.

Forskingskonferanse 2017

Nettverket har etablert regional programkomite som vil utarbeide program for forskingskonferansen 21. september 2017.

Invitasjon med program.pdf

Presentasjonar frå seminaret (PDF):

Sjå meir om programkomiteen

Forskingskonferansen 2016

Regional tverrfagleg forskingskonferanse innan rehabilitering, Bergen 21. sept. 2016.

Program forskingskonferanse innan rehabilitering, 21. september 2016.pdf

Presentasjonar frå seminaret: 

Smedal.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/Documents/Smedal.pdfSmedal.pdf
Vikane.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/Documents/Vikane.pdfVikane.pdf
Langeland.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/Documents/Langeland.pdfLangeland.pdf
Røthing.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/Documents/Røthing.pdfRøthing.pdf
Taule.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/Documents/Taule.pdfTaule.pdf
Fimland.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/Documents/Fimland.pdfFimland.pdf
Hagen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/Documents/Hagen.pdfHagen.pdf
Mæland.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/Documents/Mæland.pdfMæland.pdf
Johansen.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/Documents/Johansen.pdfJohansen.pdf
Husebø.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/Documents/Husebø.pdfHusebø.pdf
Nordvik.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/Documents/Nordvik.pdfNordvik.pdf
Øyeflaten.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/Documents/Øyeflaten.pdfØyeflaten.pdf
Hauken.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/Documents/Hauken.pdfHauken.pdf
Lexow.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/Documents/Lexow.pdfLexow.pdf
Lunde.pdfhttps://helse-bergen.no/seksjon/Regionalt-kompetansesenter-for-habilitering-og-rehabilitering/Documents/Lunde.pdfLunde.pdf


Relevante lenker

Måleverktøy rehabilitering

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.