Forsking i rehabilitering

Studien «Rehabilitering kohort vest» (REKOVE) er planlagd og vert gjennomført i samarbeid mellom Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering og Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

Studien er blant dei største innan rehabilitering i Norge , og har følgt i underkant av 1000 pasientar i tidsrommet 2015 – 2018. Studien har mellom anna undersøkt pasientanes helse og funksjon før og etter rehabilitering i privat rehabiliteringsinstitusjon, og teamfunksjonar blant helsepersonell ved desse institusjonane. REKOVE har så langt resultert i ein Ph.D. grad, og ny disputas påreknast gjennomført ila 2019. Frå 2020 planleggjar vi å starte opp nytt Ph.D. prosjekt som skal studere oppfølgingsdata i studien.

For meir informasjon vises til publikasjonar knytt til studien:

Ph.D grad Vegard Pihl Moen

Rehabiliteringspasienter på Vestlandet

Avhandling og artikkel I, II og III

Ph.D kandidat Merethe Hustoft

Artikkel med Merethe Hustoft som medforfattar:
  Patient perspectives on continuity of care: adaptation and preliminary psychometric assessment of a Norwegian version of Nijmegen Continuity Questionnaire (NCQ-N).

Artikler som inngår i doktorgradsavhandlinga:

Artikkel I:Communication and Relational Ties in inter-professional teams in Norwegian specialized health care: a multicenter study of Relational Coordination

Artikkel II: Relational coordination in interprofessional teams and its effect on patient-reported benefit and continuity of care: a prospective cohort study from rehabilitation centres in Western Norway

Artikkel III: The effect of team among collaboration and continuity of care on health and disability among rehabilitation patients: a longitudinal survey based study from western Norway


Regionalt tverrfagleg forskingsnettverk

Formål:

  1. Å være møteplass mellom leiarar, forskarar, og forskingsinteresserte i spesialisthelsetenesta i regionen og forskarar og samarbeidspartnarar fra regionen og utanfor.
  2. Å formidle informasjon og kunnskap om pågåande relevante doktorgradsprosjekter/forskingsprosjekt i regionen, og stimulere til samarbeid om utvikling av nye problemstillingar og prosjekt.
  3. Arrangerer årleg forskingskonferansen (fyrste gong 2015)

Forskingskonferansen  2019 og presentasjonar (2. oktober)

Programkomite 2019 (pdf)

Program og presentasjonar finn du her

Program i PDF

Relevante lenker     

Måleverktøy rehabilitering

Myndighetene har som mål å innføre minst ett generisk funksjonsvurderingsverktøy i rehabiliteringstjenestene i helseforetak og i private rehabiliteringsinstitusjoner i 2020. Kompetansesenteret har ved Vegard Pihl Moen deltatt i arbeidsgruppen i denne utviklingsprosessen, og han er i dag medlem av ekspertgruppen Helsedirektoratet har opprettet for pilotering og tilrettelegging av prosjektet.

Spørreskjemaet The Return-To-Work Self-Efficacy Scale kartlegg mestringstro på å komme tilbake til jobb etter akutte korsryggssmerter. Skjemaet er nå oversatt til norsk og funnet både valid og konsistent. Cathrine Nøttingnes, ansatt ved kompetansesenteret har leia dette arbeidet som er publisert i Tidsskriftet Den Norske legeforening: Jobbrelatert mestringstro ved muskel- og skjelettplager – et spørreskjema

Fann du det du leita etter?