Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som er fagleg baserte og normgivande. Dei skal bidra til at utgreiing og behandling er meir føreseieleg for pasienten og samstundes bidra til auka tryggleik.

far og barn leser bok
 

Pakkeforløp er ein nasjonal standard for kor lang tid dei ulike elementa i eit utgreiings- og behandlingsforløp skal ta. Det er etablert 28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoserettleiarar for fastlegar.

Forløpskoordinator

Eit viktig tiltak i Pakkeforløp for kreft er forløpskoordinatorar ved alle avdelingar som greier ut og behandlar kreft.

Forløpskoordinatoren kan kontaktast av både pasientar og fastlegar. Ein forløpskoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med booking av timar og anna, i tillegg til å vere sjukehuset sin kontaktperson mot pasient og fastlege.

Nyheiter om pakkeforløp

 • Forløpskoordinatorane Annbjørg Hausken (frå v.), Margrethe Aarø Bjånesø, Britt Jorunn Tjore, Kjersti de Luengo, Bente Vargervik,
  31.10.2019
  Nøkkelen til det gode pakkeforløpet

  I 2015 innførte Helsedirektoratet pakkeforløp for 28 kreftformer. Saman med pakkeforløpa kom forløpskoordinatorane. Kven er forløpskoordinatorane, og kva er oppgåvene deira?

 • 10.10.2019
  Pakkeforløp for to

  Kvart år blir det fødd over 500 barn med skadar eller abstinensar som er direkte knytt til mors rusmiddelbruk. Pakkeforløp gravide og rusmidlar, som vart lansert torsdag 3. oktober, skal sikre at fleire gravide som slit med rusmiddelbruk får hjelp.

 • Barn holder hender
  17.09.2018
  Pakkeforløp for psykisk helse og rus

  Dei tre første pakkeforløpa for psykisk helse og rus er klare. Pakkeforløpa skal leggje til rette for god individuell behandling med betre samhandling, klare ansvarstilhøve og gode overgangar.

Fann du det du leita etter?