Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som er fagleg baserte og normgivande. Dei skal bidra til at utgreiing og behandling er meir føreseieleg for pasienten og samstundes bidra til auka tryggleik.

far og barn leser bok
 

Pakkeforløp er ein nasjonal standard for kor lang tid dei ulike elementa i eit utgreiings- og behandlingsforløp skal ta. Det er etablert 28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoserettleiarar for fastlegar.

Forløpskoordinator

Eit viktig tiltak i Pakkeforløp for kreft er forløpskoordinatorar ved alle avdelingar som greier ut og behandlar kreft.

Forløpskoordinatoren kan kontaktast av både pasientar og fastlegar. Ein forløpskoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med booking av timar og anna, i tillegg til å vere sjukehuset sin kontaktperson mot pasient og fastlege.

Nyheiter om pakkeforløp

  • 17.09.2018
    Pakkeforløp for psykisk helse og rus

    Dei tre første pakkeforløpa for psykisk helse og rus er klare. Pakkeforløpa skal leggje til rette for god individuell behandling med betre samhandling, klare ansvarstilhøve og gode overgangar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.