Forløpskoordinatorar

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp som er fagleg basert og normgivande, og skal bidra til betre oversikt og tryggleik for pasienten.  

Pakkeforløp er ein nasjonal standard for kor lang tid dei ulike elementa i eit utgreings- og behandlingsforløp skal ta. Pakkeforløp omfattar utgreiing, behandling, oppfølging og eventuell behandling av tilbakefall. Det er etablert 28 pakkeforløp for kreft og 31 diagnoserettleiarar for fastlegane.

Informasjon om kreftbehandling ved Haukeland universitetssjukehus - alfabetisk oversikt

Generell informasjon om pakkeforløp for kreftpasientar og pårørande - helsenorge.noInformasjon om pakkeforløp og pasientinformasjon - Helsedirektoratet

Forløpskoordinatorar ved Haukeland

Eit viktig tiltak er forløpskoordinator ved alle avdelingar som utgreier og behandlar kreft. Forløpskoordinatoren kan bli kontakta av både pasient og fastlegar. Ein forløpskoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med bestilling av timar og anna - i tillegg til å vere sjukehuset sin kontaktperson mot pasient og fastlege.

Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi

Medisinsk avdeling
Luengo, Kjersti de
55 97 37 00

Blærekreft

Kirurgisk klinikk
Jeanette Pettersen
55 97 00 63

Brystkreft (del 2 av forløpet) (Avd. for bryst- og endokrinkirurgi)

Kirurgisk klinikk (del 2 av forløpet)
Raunsgard, Birgit
55 97 60 9155 97 39 90

Brystkreft del 1 av forløpet (Brystdiagnostisk senter)

Brystdiagnostisk senter (del 1 av forløpet)
Djurhuus, Siri
Stang, Anne
Hanestad, Berit
55 97 40 0091 75 61 48

Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Mottaksklnikken
Bente Vargervik
55 97 03 06

Eggstokkreft, egglederkreft og bukhinnekreft

Kvinneklinikken
Ellen Valen
55 97 42 91

Føflekkreft (Avdeling for plastikkirurgi)

Kirurgisk klinikk
Hårklau, Jorunn Irene
55 97 35 43

Føflekkreft

Hudavdelingen
Nordanger, Bodil Irene
55 97 39 07

Hjernekreft

Nevroklinikken
Hausken, Annbjørg
55 97 56 38

Hode-halskreft

Øyre-nase-halsavdelinga
Grimstad, Hildur Røysland
55 97 35 10 | 41 46 07 49 

Kreft hos barn - CNS tumores

Barneklinikken
Hagen, Hilde Johanne
48 10 97 93

Kreft hos barn - leukemier

Barneklinikken
Hagen, Hilde Johanne
48 10 97 93

Kreft hos barn - solide tumores og lymfomer

Barneklinikken
Hagen, Hilde Johanne
48 10 97 93

Kreft i galleveier

Kirurgisk klinikk
Næss, Tove Halvorsen
55 97 06 99

Kreft i lever (HCC)

Kirurgisk klinikk
Næss, Tove Halvorsen
55 97 06 99

Kreft i pancreas

Kirurgisk klinikk
Næss, Tove Halvorsen
55 97 06 99

Kreft i spiserør- og magesekk

Kirurgisk klinikk
Næss, Tove Halvorsen
55 97 06 99

Kronisk lymfatisk leukemi

Medisinsk avdeling
Luengo, Kjersti de
55 97 37 00

Livmorhalskreft

Kvinneklinikken
Valen, Ellen
55 97 42 46

Livmorkreft

Kvinneklinikken
Valen, Ellen
55 97 42 46

Lungekreft

Lungeavdelingen
Timberlid, Bodil Irene Dalseide
Veland, Siv Ingunn Reigstad
Reed, Linn-Tove
55 97 40 72

Voss sjukehus
Angunn T. Agledal
56 53 39 21

Lymfom

Kreftavdelingen
Tjore, Britt Jorunn Tjore
55 97 75 57

Metastaser med ukjent utgangspunkt

Kreftavdelingen
Veland, Turid
55 97 75 52

Myelomatose

Medisinsk avdeling
Luengo, Kjersti de
55 97 37 00

Nevroendokrine svulster

Kirurgisk klinikk
Raunsgard, Birgit
55 97 39 90

Nyrekreft

Kirurgisk klinikk
Jeanette Pettersen
55 97 00 63

Peniskreft

Kirurgisk klinikk
Sandøy, Andrine
55 97 00 62

Prostatakreft

Kirurgisk klinikk
Sandøy, Andrine
55 97 00 62

Sarkom gastrointestinalt

Kreftavdelingen/Kirurgisk klinikk
Tjore, Britt Jorunn55 97 75 57

Sarkom i bein og bløtvev i ortopediske organer

Ortopedisk/Kreftavdelingen
Salbu, Anne-Lise
55 97 28 22

Sarkom kvinnelig genitalia

Kvinneklinikken/Kreftavdelingen
Ellen Valen
55974291

Skjoldbruskkjertelkreft

Kirurgisk klinikk
Raunsgard, Birgit
55 97 39 90

Testikkelkreft

Kirurgisk klinikk
Jeanette Pettersen
55 97 00 63

Tykk- og endetarmskreft

Kirurgisk klinikk
Kristine Skulstad
55 97 28 14

Voss sjukehus
Angunn T. Agledal56 53 39 21

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.