HELSENORGE

Forløpskoordinatorar

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp der målet er å bidra til rask utgreiing og behandlingsstart utan unødvendig ventetid.

Ved grunngitt mistanke om kreft vil legen tilvise deg til pakkeforløp for kreft. Pakkeforløp for krevt skal gi føreseielegheit og tryggleik for deg og dine pårørande.​

Les meir:

Generell informasjon o​m pakkeforløp for kreftpasientar og pårørande - helsenorge.no Informasjon om p​akkeforløp og pasientinformasjon - Helsedirektoratet

Forløpskoordinatorar - pakkeforløp for kreft

Eit viktig tiltak er forløpskoordinator ved alle avdelingar som tilbyr pakkeforløp. Forløpskoordinatoren kan bli kontakta av både pasient og fastlegar. Ein forløpskoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med bestilling av timar og anna - i tillegg til å vere sjukehuset sin kontaktperson mot pasient og fastlege.

Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi

Medisinsk avdeling
Luengo, Kjersti de
55 97 37 00

Blærekreft

Kirurgisk klinikk
Jeanette Pettersen
55 97 00 63

Brystkreft (del 1 av forløpet) (Brystdiagnostisk senter)

Brystdiagnostisk senter (del 1 av forløpet)
Pedersen, Ina
55 97 58 68

Brystkreft (del 2 av forløpet) (Avd. for bryst- og endokrinkirurgi)

Kirurgisk klinikk (del 2 av forløpet)
Gausvik, Annbjørg 
55 97 60 9155 97 39 90

Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Mottaksklinikken
Bente Vargervik
55 97 03 06

Eggstokkreft, egglederkreft og bukhinnekreft

Kvinneklinikken
Ellen Valen
55 97 79 72

Føflekkreft (Avdeling for plastikkirurgi)

Kirurgisk klinikk
Madsen, Linda Bull
55 97 35 43

Føflekkreft (Hudavdelinga)

Hudavdelinga​
Berntsen, Kristine Borge
55 97 39 07

Hjernekreft

Nevroklinikken
Hausken, Annbjørg
55 97 56 38

Voss sjukehus
Lærum, ​Line Pedersen
56 53 39 22

Hode-halskreft

Øyre-nase-halsavdelinga
Øren, Ellen Kathrine
55 97 35 10 | 41 46 07 49 

Kreft hos barn - CNS tumores

Barneklinikken
Hagen, Hilde Johanne
481 09 793

Kreft hos barn - leukemier

Barneklinikken
Hagen, Hilde Johanne
481 09 793

Kreft hos barn - solide tumores og lymfomer

Barneklinikken
Hagen, Hilde Johanne
481 09 793

Kreft i galleveier

Kirurgisk klinikk
Kjersti Frotveit
55 97 06 99

Kreft i lever (HCC)

Kirurgisk klinikk
Kjersti Frotveit
55 97 06 99

Kreft i pancreas

Kirurgisk klinikk
Kjersti Frotveit
55 97 06 99

Kreft i spiserør- og magesekk

Kirurgisk klinikk
Kjersti Frotveit
55 97 06 99

Kronisk lymfatisk leukemi

Medisinsk avdeling
Luengo, Kjersti de
55 97 37 00

Livmorhalskreft

Kvinneklinikken
Valen, Ellen
55 97 79 72

Livmorkreft

Kvinneklinikken
Valen, Ellen​
55 97 79 72

Lungekreft

Lungeavdelingen
Timberlid, Bodil Irene Dalseide
Veland, Siv Ingunn Reigstad
Reed, Linn-Tove
55 97 40 72

Voss sjukehus
Lærum, ​Line Pedersen
56 53 39 22

Lymfom

Kreftavdelingen
Martinsen, Kari Anne
55 97 75 57

Voss sjukehus
Lærum, ​Line Pedersen
56 53 39 22

Metastaser med ukjent utgangspunkt

Kreftavdelingen
Veland, Turid
55 97 75 52

Myelomatose

Medisinsk avdeling
Vikøren, Tuva
55 97 37 15

Voss sjukehus
Lærum, ​Line Pedersen
56 53 39 22

Nevroendokrine svulster

Kirurgisk klinikk
Olsen, Anne Beth Von Der Fehr
55 97 39 90

Nyrekreft

Kirurgisk klinikk
Jeanette Pettersen
55 97 00 63

Peniskreft

Kirurgisk klinikk
Sandøy, Andrine
55 97 00 62

Prostatakreft

Kirurgisk klinikk
Sandøy, Andrine
55 97 00 62

Sarkom gastrointestinalt

Kreftavdelingen/Kirurgisk klinikk
Martinsen, Kari Anne
55 97 75 57

Sarkom i bein og bløtvev i ortopediske organer

Ortopedisk/Kreftavdelingen
Salbu, Anne-Lise
55 97 28 22

Sarkom kvinnelig genitalia

Kvinneklinikken/Kreftavdelingen
Valen, Ellen
55 97 79 72

Skjoldbruskkjertelkreft

Kirurgisk klinikk
Lukacova, Denisa Monsen
55 97 39 90

Testikkelkreft

Kirurgisk klinikk
Pettersen, Jeanette
55 97 00 63

Tykk- og endetarmskreft

Kirurgisk klinikk
Skulstad, Kristine
55 97 28 14

Voss sjukehus
Lærum, ​Line Pedersen
56 53 39 22

Fann du det du leita etter?