Forløpskoordinatorar

Pakkeforløp er nasjonale standardiserte pasientforløp der målet er å bidra til rask utgreiing og behandlingsstart utan unødvendig ventetid.

Målet er at pakkeforløpa skal medverke til at pasientar og deira pårørande får eit meir føreseieleg tilbod med mindre variasjon, og eit meir likeverdig tilbod uavhengig av kor i landet dei bur.

Pakkeforløp omfattar utgreiing, behandling, oppfølging og eventuell behandling av tilbakefall.

Forløpskoordinatorar ved Haukeland

Eit viktig tiltak er forløpskoordinator ved alle avdelingar som tilbyr pakkeforløp. Forløpskoordinatoren kan bli kontakta av både pasient og fastlegar. Ein forløpskoordinator har ansvar for å koordinere pakkeforløpet, med bestilling av timar og anna - i tillegg til å vere sjukehuset sin kontaktperson mot pasient og fastlege.

Pakkeforløp for kreft

Ved grunngitt mistanke om kreft vil legen tilvise deg til pakkeforløp for kreft. Pakkeforløp for krevt skal gi føreseielegheit og tryggleik for deg og dine pårørande.

Les meir:

Generell informasjon om pakkeforløp for kreftpasientar og pårørande - helsenorge.no Informasjon om pakkeforløp og pasientinformasjon - Helsedirektoratet

Forløpskoordinatorar - pakkeforløp for kreft

Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi

Medisinsk avdeling
Luengo, Kjersti de
55 97 37 00

Blærekreft

Kirurgisk klinikk
Jeanette Pettersen
55 97 00 63

Brystkreft (del 2 av forløpet) (Avd. for bryst- og endokrinkirurgi)

Kirurgisk klinikk (del 2 av forløpet)
Raunsgard, Birgit
55 97 60 9155 97 39 90

Brystkreft del 1 av forløpet (Brystdiagnostisk senter)

Brystdiagnostisk senter (del 1 av forløpet)
Djurhuus, Siri
Stang, Anne
Hanestad, Berit
55 97 40 0091 75 61 48

Diagnostisk pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Mottaksklnikken
Bente Vargervik
55 97 03 06

Eggstokkreft, egglederkreft og bukhinnekreft

Kvinneklinikken
Ellen Valen
55 97 42 91

Føflekkreft (Avdeling for plastikkirurgi)

Kirurgisk klinikk
Hårklau, Jorunn Irene
55 97 35 43

Føflekkreft

Hudavdelingen
Nordanger, Bodil Irene
55 97 39 07

Hjernekreft

Nevroklinikken
Hausken, Annbjørg
55 97 56 38

Hode-halskreft

Øyre-nase-halsavdelinga
Grimstad, Hildur Røysland
55 97 35 10 | 41 46 07 49 

Kreft hos barn - CNS tumores

Barneklinikken
Hagen, Hilde Johanne
48 10 97 93

Kreft hos barn - leukemier

Barneklinikken
Hagen, Hilde Johanne
48 10 97 93

Kreft hos barn - solide tumores og lymfomer

Barneklinikken
Hagen, Hilde Johanne
48 10 97 93

Kreft i galleveier

Kirurgisk klinikk
Næss, Tove Halvorsen
55 97 06 99

Kreft i lever (HCC)

Kirurgisk klinikk
Næss, Tove Halvorsen
55 97 06 99

Kreft i pancreas

Kirurgisk klinikk
Næss, Tove Halvorsen
55 97 06 99

Kreft i spiserør- og magesekk

Kirurgisk klinikk
Næss, Tove Halvorsen
55 97 06 99

Kronisk lymfatisk leukemi

Medisinsk avdeling
Luengo, Kjersti de
55 97 37 00

Livmorhalskreft

Kvinneklinikken
Valen, Ellen
55 97 42 46

Livmorkreft

Kvinneklinikken
Valen, Ellen
55 97 42 46

Lungekreft

Lungeavdelingen
Timberlid, Bodil Irene Dalseide
Veland, Siv Ingunn Reigstad
Reed, Linn-Tove
55 97 40 72

Voss sjukehus
Angunn T. Agledal
56 53 39 21

Lymfom

Kreftavdelingen
Tjore, Britt Jorunn Tjore
55 97 75 57

Metastaser med ukjent utgangspunkt

Kreftavdelingen
Veland, Turid
55 97 75 52

Myelomatose

Medisinsk avdeling
Luengo, Kjersti de
55 97 37 00

Nevroendokrine svulster

Kirurgisk klinikk
Raunsgard, Birgit
55 97 39 90

Nyrekreft

Kirurgisk klinikk
Jeanette Pettersen
55 97 00 63

Peniskreft

Kirurgisk klinikk
Sandøy, Andrine
55 97 00 62

Prostatakreft

Kirurgisk klinikk
Sandøy, Andrine
55 97 00 62

Sarkom gastrointestinalt

Kreftavdelingen/Kirurgisk klinikk
Tjore, Britt Jorunn 55 97 75 57

Sarkom i bein og bløtvev i ortopediske organer

Ortopedisk/Kreftavdelingen
Salbu, Anne-Lise
55 97 28 22

Sarkom kvinnelig genitalia

Kvinneklinikken/Kreftavdelingen
Ellen Valen
55974291

Skjoldbruskkjertelkreft

Kirurgisk klinikk
Raunsgard, Birgit
55 97 39 90

Testikkelkreft

Kirurgisk klinikk
Jeanette Pettersen
55 97 00 63

Tykk- og endetarmskreft

Kirurgisk klinikk
Kristine Skulstad
55 97 28 14

Voss sjukehus
Angunn T. Agledal56 53 39 21

 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Pakkeforløp for psykisk helse og rus blir innført stegvis frå 1. januar 2019. Pakkeforløpa skal gi deg som pasient eller pårørande eit behandlingsforløp som er heilskapleg og føreseieleg, utan unødvendig ventetid. Du skal få meir innverknad på behandlinga, og ein skal systematisk evaluere undervegs.

Les meir på helsenorge.no:

Kva er pakkeforløp for psykisk helse og rus Pakkeforløp for barn og unge 6-12 år Pakkeforløp for barn og unge 12-18 år

Forløpskoordinator - Pakkeforløp for tverrfagleg spesialisert rusbehandling

Rusbehandling (TSB - tverrfagleg spesialisert rusbehandling)

Avdeling for rusmedisin
Eriksen, Monica
Telefon 91 30 20 30

 
 

Forløpskoordinatorar - Pakkeforløp for psykisk helse, vaksne  

Bjørgvin DPS

Teigland, Gunnbjørg
Telefon 56 34 32 50

Maj Oddny
Telefon 55 95 70 02   

Kronstad DPS

Moe, Silje Christine
Telefon 55 95 60 88

Veka, Merete Olderkjær
Telefon 55 95 60 81

Øyane DPS

Pakkeforløp psykiske lidingar, vaksne

Jensen, Torhild
Telefon 56 32 66 03 / 56 32 66 00

Pakkeforløp psykoselidingar

Nilsen, Hilde Helleland
Telefon 56 32 66 05 / 56 32 66 00

Klinikk Sikkerheitspsykiatri, Sandviken

Sture, Eli Endresen
Telefon 55 95 83 33

Psykiatrisk klinikk, Sandviken


Psykiatrisk akuttmottak (PAM), Avdeling for stemningslidingar (ASL) og Avdeling for spesialisert psykosebehandling (ASP)

Pakkeforløp psykiske lidingar, vaksne og pakkeforløp psykoselidingar:

Avdeling for spesialisert psykosebehandling (ASP), Poliklinikk

Pakkeforløp psykoselidingar:

Seksjon Kompleks rehabilitering (KRS)

Pakkeforløp psykoselidingar:

Avdeling for stemningslidingar - poliklinikk

Watson, Liv
Telefon 55 95 85 03

Avdeling for alderspsykiatri

Flagtvedt, Elisabeth
Telefon 55 97 45 85

Avdeling for psykosomatisk medisin

Eikenes, Helen
Telefon 55 97 45 80

Avdeling for spiseforstyrrelser

Jevne, Charlotte
Telefon 55 97 68 20 / 21

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.