Marie Joys’ hus

I samband med bygginga av det nye Barne- og ungdomssjukehuset, skal bygget som tidlegare husa Barneklinikken rivast. Barne- og ungdomsklinikken (tidlegare Barneklinikken) har derfor flytta i nye Marie Joys' hus på Haukeland.

 
I Marie Joys' hus skal Barne- og ungdomsklinikken vere fram til det nye Barne- og ungdomssjukehuset står ferdig ved årsskiftet 2022/23. På den måten kan ein skjerme dei aller yngste pasientane for den pågåande byggeprosessen.

Marie Joys’ hus er eit sentralt element i den langsiktige arealutviklinga ved Haukeland universitetssjukehus. Bygget bidrar til å nå to viktige mål: For det første vil bygget gi ei betre mellombels løysing for Barne- og ungdomsklinikken medan ein ventar på innflytting i det nye Barne- og ungdomssjukehuset. For det andre vil bygget sikre kapasitet som gjer at ein på lengre sikt kan starte arbeidet med å modernisere sengepostane i Sentralblokka.

Dette er Haukeland universitetssjukehus sitt første passivhus. Bygget har ein enkel struktur som legg til rette for å få dette fram som eit godt miljøbygg.​

Tal og fakta

​​Marie Joys’ hus har eit samla areal på 10300 kvadratmeter. Barne- og ungdomsklinikken brukar 9000 av desse, medan dei resterande 1300 skal brukast til andre formål på sjukehuset, som for eksempel biobank. 

​Andre tenestetilbod som har teke plass i bygget er radiologi, laboratorieverksemd og fysioterapi.

Bygget har fire etasjar over bakken, og to etasjar delvis under bakken. Sengepostane er hovudsakeleg enkeltrom, supplert med dobbeltrom i kvar fløy. Det er 72 sengar fordelt på tre etasjar. 

Marie Joys’ hus blei tatt i bruk hausten 2016.
Byggeprosjektet hadde ei kostnadsramme på 380 millionar kroner.

Bygget som er kledd i tre på sørsida av Sentralblokka, er oppkalla etter Marie Joys (1872-1944). Ho var ein pioner innan norsk sjukepleiarutdanning, og var oversjukepleiar ved Bergen kommunale sykehus (seinare Haukeland sykehus) i 35 år. Ho var også med på å stifte Norsk Sykepleierskeforbund i 1912.

Prosjektleiar er Bror Ragnar Hansen
Sengebygg sør: Forprosjektrapport - (PDF, 21MB)​​

Finn Marie Joys' hus på kartet

Kontaktinformasjon og avdelingar i Marie Joys’ hus

Sjå sida om dette bygget og om hvilke avdelingar som held til der.
 
 

  

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.