Ungdomsrådet

Haukeland universitetssjukehus (HUS) har etablert eit ungdomsråd, for å auke brukarmedverknaden i aldersgruppa 12 til 25 år.

Gruppebilde ungdomsrådet. Foto
 

Ungdomsrådet består av 11 personar frå ulike kommunar i Hordaland. Mange av desse er eller har vore pasientar ved HUS.

Gjennom fleire år med behandling og innleggingar, har dei gjort seg viktige erfaringar som vil vere til nytte for andre ungdommar i same situasjon.

Vil du blir med? Vi søker nye medlemmar i 2020

Snakk med oss på Facebook

Ta gjerne kontakt med oss på vår Facebookside. Ungdomsrådet er din hjelpende hånd for å få en bedre opplevelse som ung på sykehuset. Vi svarer på spørsmål, deler erfaringer og nyttige tips.

Kva gjer Ungdomsrådet?

Ungdomsrådet skal vere eit rådgivande organ og ein høyringsinstans for sjukehuset i arbeidet med å utvikle gode helsetenester for ungdom. I tillegg skal det vere eit kontaktpunkt for andre ungdommar på sjukehuset.

Eksempel på saker som Ungdomsrådet vil vere opptatt av er kommunikasjon, overgangen frå barn til voksen for pasientar på sjukehuset, og overføring av pasientar mellom behandlingsinstitusjonar.

Organisering

Ungdomsrådet er organisert under Brukarutvalet, det vil seie at saker som skal til Ungdomsrådet, må meldast inn til Brukarutvalet.

Etableringa av Ungdomsrådet er i tråd med Nasjonal helse- og sjukehusplan, som blei revidert i november 2015, der ein mellom anna foreslår å ha ungdomsråd ved alle sjukehus.

Kontakt

Koordinatorar for Ungdomsrådet

Fann du det du leita etter?