Frivilligkorps

Det lille ekstra på Haukeland

Eit møte med sjukehuset kan vere eit av dei viktigaste møta i eit menneskes liv. Ved hjelp av eit korps av frivillige medarbeidarar ønskjer vi å gjere pasientar og pårørande sine møte med sjukehuset endå betre.

frivillige
 

​Vi treng deg
Våre frivillige skal vere eit supplement til det profesjonelle arbeidet ved sjukehuset, utan å vere ei erstatning for dette.

Vi er populære, og mange avdelingar ønsker hjelp frå dei frivillige. Vi treng heile tida påfyll av frivillige for å møte bhova ved sjukehuset. 

Kva gjer vi?

 • Etasjevertar
 • Viser veg til ulike postar, bygg og stader
 • Følger pasientar 
 • Går ærend til butikken, kiosken, apoteket
 • Følger til kiosk, røykerom, apotek, kafè, butikk, byen
 • Leiker / er saman med barn
 • Avlastar foreldre
 • Er følge på venterom
 • Går med bokvogn på avdelingane
 • Gå ein tur i parken, på terrassen eller i nærområdet
 • Bistår med andre ting når det er behov

Fakta om frivilligkorpset

 • Frivillige utfører ikkje-obligatoriske tenester, og vil være eit supplement til det profesjonelle arbeidet ved sjukehuset
 • Frivillige inngår ein avtale med sjukehuset og får kursing og oppfølging
 • Starta opp i mai 2016 
 • Frivilligkorpset er under oppbygging, og skal omfatte ei lang rekke tilbod i sjukehuset etter kvart
 • Det er behov for frivillige både på dagtid og ettermiddagstid​

Interessert? Kontakt oss her 

Frivilligkoordinator Mona Vindenes kan kontaktast om du har spørsmål til tenesta eller har lyst til å vere frivillig.

E-post: mona.vindenes@helse-bergen.no
Mobil: 416 34 723​

​Kven kan vere frivillig?

Vi søker frivillige som er imøtekommande og vennlege, kontaktskapande og glad i utfordringa som ligg i møtet med nye menneske. Vi ønskjer oss personar av begge kjønn, alle aldre, med forskjellig kulturell bakgrunn. Du må kunne gi av tida di og ha lyst til å bidra til glede for andre. Vi ønskjer at du kan norsk.

Korleis bli frivillig?

Alle som ønsker å vere frivillige, går gjennom ein rekrutteringsprosess:

 • Informasjon: Alle interesserte får informasjon om tenesta frå frivilligkoordinator
 • Intervju: Alle aktuelle kandidatar blir intervjua av frivilligkoordinator og representant for Personalavdelinga
 • Samarbeidsavtale:  Haukeland universitetssjukehus og den frivillige inngår ein samarbeidsavtale
 • To-kveldars kurs: Meir praktisk informasjon om sjukehuset, kultur og verdiar, etikk og kommunikasjon, plikter og rettar i høve til pasientar.
 • Løpande oppfølging: Alle frivillige medarbeidarar blir følgde opp av frivilligkoordinator

Kvifor bli frivillig?

Som frivillig får du anledning til å dele av tida di og evnene dine. Når du vel å bruke tida di på dette arbeidet, får andre menneske glede og nytte av det du kan bidra med.

Det er også mykje nyttig læring i dette oppdraget, både gjennom kurs, god oppfølging og dei møta du får med menneska på Haukeland universitetssjukehus.

Alle som ønskjer det kan få attest for jobben dei gjer som frivillig.