Frivilligkorps

Det lille ekstra på Haukeland

Eit møte med sjukehuset kan vere eit av dei viktigaste møta i eit menneskes liv. Ved hjelp av eit nytt korps av frivillige medarbeidarar ønskjer vi å gjere pasientar og pårørande sine møte med sjukehuset endå betre.

frivillig snakker med ansatt.foto
 

​Vi treng deg
Våre frivillige skal vere eit supplement til det profesjonelle arbeidet ved sjukehuset, utan å vere ei erstatning for dette.

Dei første frivillige er no i aksjon, og dei har starta med å vere etasjevertar. Det vil seie nokon som er tilgjengeleg i sjukehuskorridorane, som kan vise veg og svare på spørsmål frå pasientar og pårørande. Vi har også nokre som går med boktralle frå pasientbiblioteket ut til pasientane på avdelingane.

Vi treng mange fleire frivillige. No skal vi utvide tilbodet slik at vi kan møte fleire av behova ved sjukehuset.

Fakta om frivilligkorpset

  • Frivillige utfører ikkje-obligatoriske tenester, og vil være eit supplement til det profesjonelle arbeidet ved sjukehuset
  • Frivillige inngår ein avtale med sjukehuset og får kursing og oppfølging
  • Rekruttering starta i mars 2016, med oppstart i mai
  • Frivilligkorpset er under oppbygging, og skal omfatte ei lang rekke tilbod i sjukehuset etter kvart
  • Det er behov for frivillige både på dagtid og ettermiddagstid​

Interessert? Kontakt oss her 

Frivilligkoordinator Mona Vindenes kan kontaktast om du har spørsmål til tenesta eller har lyst til å vere frivillig.

E-post: mona.vindenes@helse-bergen.no
Mobil: 416 34 723​

​Kven kan vere frivillig?

Vi søker frivillige som er imøtekommande og vennlege, kontaktskapande og glad i utfordringa som ligg i møtet med nye menneske. Vi ønskjer oss personar av begge kjønn, alle aldre, med forskjellig kulturell bakgrunn. Du må kunne gi av tida di og ha lyst til å bidra til glede for andre. Vi ønskjer at du kan norsk.

Korleis bli frivillig?

Alle som ønsker å vere frivillige, går gjennom ein rekrutteringsprosess:

  • Informasjon: Alle interesserte får informasjon om tenesta frå frivilligkoordinator
  • Intervju: Alle aktuelle kandidatar blir intervjua av frivilligkoordinator og representant for Personalavdelinga
  • Samarbeidsavtale:  Haukeland universitetssjukehus og den frivillige inngår ein samarbeidsavtale
  • To-kveldars kurs: Meir praktisk informasjon om sjukehuset, kultur og verdiar, etikk og kommunikasjon, plikter og rettar i høve til pasientar.
  • Løpande oppfølging: Alle frivillige medarbeidarar blir følgde opp av frivilligkoordinator

Kvifor bli frivillig?

Som frivillig får du anledning til å dele av tida di og evnene dine. Når du vel å bruke tida di på dette arbeidet, får andre menneske glede og nytte av det du kan bidra med.

Det er også mykje nyttig læring i dette oppdraget, både gjennom kurs, god oppfølging og dei møta du får med menneska på Haukeland universitetssjukehus.

Alle som ønskjer det kan få attest for jobben dei gjer som frivillig.