HELSENORGE

Registerfaglig informasjon

SmerteReg er avhengig at registreringsarbeidet gjøres av ansatte i de lokale smerteteamene.

foto av mann som jobber på pc og skriver på tastatur

pixabay

I følge § 2-3 i ny forskrift om medisinske kvalitetsregistre skal avdelingene melde inn data til nasjonale kvalitetsregistre. Dette er en pålagt oppgave, men det er opp til de enkelte smerteteamene hvordan de vil organisere arbeidet med innregistrering.

Her finner du informasjon som kan være nyttig for deg som er allerede er bruker i SmerteReg eller har ønske om å delta i SmerteReg.

For å få tilgang til SmerteReg, må du opprette en brukerkonto på https://helseregister.no

Vi anbefaler at du leser brukermanualen for å få en oversikt over registeret. Brukermanualen gir informasjon om variabler og hvordan registreringen skal foregå.

Opplæringsmateriell

Overgang til reservasjonsrett - Informasjon til helsepersonell (PDF)

Brukerveiledning kortversjon (PDF)

Brukerveiledning med hjelpetekster (PDF)

Sertifiseringsskjema​​ (PDF)


Nye sykehus

Tips til oppstart SmerteReg (PDF)

Data som lagres i Nasjonalt kvalitetsr​egister for smertebehandling (PDF)


Viktige rutiner

Rutine for bruk av internkommentar (PDF)

Rutine for oppbevaring av samtykke (PDF)​​

Rutine for oppbevaring og håndtering av arbeidslisten (PDF)

Rutine for tildeling/styring av tilganger for brukere (PDF)

Rutiner for å besvarer pasientens rett til innsyn, retting og sletting (PDF)


Referater fra fagrådsmøter

Fann du det du leita etter?