Registerfaglig informasjon

SmerteReg er avhengig at registreringsarbeidet gjøres av ansatte i de lokale smerteteamene.

foto av mann som jobber på pc og skriver på tastatur

pixabay

I følge § 2-3 i ny forskrift om medisinske kvalitetsregistre skal avdelingene melde inn data til nasjonale kvalitetsregistre. Dette er en pålagt oppgave, men det er opp til de enkelte smerteteamene hvordan de vil organisere arbeidet med innregistrering.

Her finner du informasjon som kan være nyttig for deg som er allerede er bruker i SmerteReg eller har ønske om å delta i SmerteReg.

For å få tilgang til SmerteReg, må du opprette en brukerkonto på https://helseregister.no

Vi anbefaler at du leser brukermanualen for å få en oversikt over registeret. Brukermanualen gir informasjon om variabler og hvordan registreringen skal foregå


Opplæringsmateriell

Brukerveiledning kortversjon (PDF)Brukerveiledning med hjelpetekster (PDF)Sertifiseringsskjema (PDF)

Nye sykehus

Tips til oppstart SmerteReg (PDF)Data som lagres i Nasjonalt kvalitetsregister for smertebehandling (PDF)Flytskjema (PPTX)
Fann du det du leita etter?