HELSENORGE

Informasjon om Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer

Gruppebilde

En del av gjengen i Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer

Om oss som jobber i kompetansetjenesten

Vi er leger, fysioterapeuter, ingeniører og sykepleiere som jobber for å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor fagfelt vestibulære sykdommer. Vi driver formidling, forsking og fagutvikling og underviser i fagfeltet i grunn-, etter- og videreutdanningene.

Ansatte

Portrett Frederik Kragerud Goplen. Foto

Administrativ leder, Frederik Kragerud Goplen

Portrett Stein Helge Glad Nordahl. Foto

Faglig leder, Stein Helge Glad Nordahl

Portrett Torbjørn Aasen. Foto

Sjefingeniør Torbjørn Aasen

Portrett Vegard Løvby Solhaug. Foto

Fysioterapeut Vegard Løvby Solhaug

Portrett Lene Kristiansen. Foto

Fysioterapeut og Ph.D-stipendiat Lene Kristiansen

Portrett Mari Kalland Knapstad. Foto

Fysioterapeut og PhD-stipendiat Mari Kalland Knapstad

Portrett Camilla Martens. Foto

Lege i spesialisering og PhD-stipendiat Camilla Martens

Portrett Jan Erik Berge. Foto

Lege i spesialisering og PhD-stipendiat Jan Erik Berge

Portrettbilde Kathrin.JPGLege i spesialisering og Ph.D-stipendiat Kathrin Skorpa Nilsen

Portrett Ingelin Økland Bø. Foto

Sykepleier og koordinator Ingelin Økland Bø

Forskningen vår

Forsking og opprettelse av nasjonale forskernettverk er viktig både for å spre kompetanse og for å oppnå ny kunnskap om hvordan vestibulære sykdommer kan behandles på en god og kostnadseffektiv måte. 

Forskningsprosjektene søker å involvere store pasientgrupper og å øke kunnskapene om sykdommene i befolkningen.

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer deltar i flere forskernettverk.

Her kan du lese mer om pågående forskningsprosjekter

Årsrapporter

Publikasjoner

Her finner du en oversikt over publikasjoner knyttet til Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer:

Publikasjoner

 
 
Fann du det du leita etter?