Forskingen vår

Forsking og opprettelse av nasjonale forskernettverk er viktig både for å spre kompetanse og for å oppnå ny kunnskap om hvordan vestibulære sykdommer kan behandles på en god og kostnadseffektiv måte. 

Forskningsprosjektene søker å involvere store pasientgrupper og å øke kunnskapene om sykdommene i befolkningen.

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer deltar i flere forskernettverk.

Phd prosjekter:

Ear and hearing disorders in Malawi. Wakisa Mulwafi. Universitetet i Bergen. Prosjektperiode: 2015 - 2020

Svimmelhet og nakkesmerter. Mari kalland Knapstad, Stein Helge Glad Nordahl, Frederik Goplen, Tove Ask, Jan Sture Skouen. Universitetet i Bergen. Prosjektperiode: 2017-2020

Langtidsprognose hos pasienter med svimmelhet. Jan Erik Berge, Hans Jørgen Aarstad, Stein Helge Glad Nordahl, Frederik Goplen. Helse Bergen HF. Prosjektperiode: 2016- 2021

Svimmelhet og balansefunksjon hos pasienter med svulst på balansenerven. Kathrin Skorpa Nilsen. Helse Bergen HF. Prosjektperiode: 2016 - 2021.

BPPV behandling i biaxial rotasjonsstol. Camilla Martens. Helse Bergen HF. Prosjektperiode: 2016-2021

Fann du det du leita etter?