HELSENORGE

Pågående forskningsprosjekter

Forsking og opprettelse av nasjonale forskernettverk er viktig både for å spre kompetanse og for å oppnå ny kunnskap om hvordan vestibulære sykdommer kan behandles på en god og kostnadseffektiv måte. Forskningsprosjektene søker å involvere store pasientgrupper og å øke kunnskapene om sykdommene i befolkningen. Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer deltar i flere forskernettverk.


Undersøkelse og behandling av pasienter med langvarig svimmelhet i Norsk primærhelsetjeneste (ph.d.-prosjekt)

Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet
Prosjektperiode: 2014 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Nedsatt hørsel, balanse og mobilitet hos eldre (ph.d.-prosjekt)

Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet
Prosjektperiode: 2019 - 2024
Deltakende helseregion: HV, HMN

Muskelskjelettplager ved langvarig svimmelhet –omfang, prognose og tiltak (ph.d.-prosjekt) 
Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet
Prosjektperiode: 2019 - 2024 
Deltakende helseregion: HV

Dynamisk nakkefunksjon hos pasienter med svimmelhet (postdoktor-prosjekt)

Mari Kalland Knapstad, Helse Bergen HF 
Prosjektperiode: 2020 - 2023
Deltakende helseregion: HV

Vestibularisschwannom - Balanse, nervefunksjon, livskvalitet (ph.d.-prosjekt)

Kathrin Skorpa Nilsen, Helse Bergen HF 
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Long-term prognosis in patients with dizziness and balance disorders (ph.d. prosjekt)

Jan Erik Berge, Helse Bergen HF 
Prosjektperiode: 2015 - 2021 
Deltakende helseregion: HV​​

The V-REX study (ph.d.-prosjekt)

Morten Lund-Johansen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2019 - 2022 
Deltakende helseregion: HV
Fann du det du leita etter?