Pågående forskningsprosjekter

Forsking og opprettelse av nasjonale forskernettverk er viktig både for å spre kompetanse og for å oppnå ny kunnskap om hvordan vestibulære sykdommer kan behandles på en god og kostnadseffektiv måte. 

Forskningsprosjektene søker å involvere store pasientgrupper og å øke kunnskapene om sykdommene i befolkningen.

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer deltar i flere forskernettverk.

Pågående forskningsprosjekter:

Musculoskeletal complaints in long-term dizziness – extent, prognosis and treatment. Unni Moen, Liv Heide Magnussen, Mari Kalland Knapstad. Høgskulen på Vestlandet. Prosjektperiode: 2019-2024

The V-REX study (ph.d.-prosjekt). Morten Lund-Johansen. Helse Bergen HF. Prosjektperiode: 2019-2022

Anvendelsen av matematisk kaosteori for analyse av dynamisk respons i signaler fra balansesystemet. Torbjørn Aasen. Nasjonal institusjon. Prosjektperiode: 2009-2021

Effects of vestibular rehabilitation in patients with vestibular neuritis. Siv Mørkved. Nasjonal institusjon. Prosjektperiode: 2009-2021.

Langtidsprognose hos pasienter med svimmelhet.(ph.d.-prosjekt). Jan Erik Berge, Hans Jørgen Aarstad, Stein Helge Glad Nordahl, Frederik Goplen. Helse Bergen HF. Prosjektperiode: 2016- 2021

Ear and hearing disorders in Malawi. Wakisa Mulwafi. Universitetet i Bergen. Prosjektperiode: 2015 - 2020

Svimmelhet og nakkesmerter. Mari kalland Knapstad, Stein Helge Glad Nordahl, Frederik Goplen, Tove Ask, Jan Sture Skouen. Universitetet i Bergen. Prosjektperiode: 2017-2020

BPPV behandling i biaxial rotasjonsstol. Camilla Martens. Helse Bergen HF. Prosjektperiode: 2013-2021

Vestibularisschwannom - Balanse, nervefunksjon, livskvalitet (ph.d.-prosjekt) Kathrin Skorpa Nilsen. Helse Bergen HF. Prosjektperiode: 2016 - 2021.

Nedsatt hørsel, balanse og mobilitet hos eldre (ph.d.-prosjekt). Liv Heide Magnussen. Høgskulen på Vestlandet. Prosjektperiode: 2019-2024

Traumatisk benign paroksysmal posisjonsvertigo. Greg Jablonski. Nasjonal institusjon. Prosjektperiode: 2019-2021

Undersøkelse og behandling av pasienter med langvarig svimmelhet i Norsk primærhelsetjeneste (ph.d.-prosjekt). Liv Heide Magnussen. Høgskulen på Vestlandet. Prosjektperiode: 2014-2021


Fann du det du leita etter?