HELSENORGE

Pågående forskningsprosjekter

Forsking og opprettelse av nasjonale forskernettverk er viktig både for å spre kompetanse og for å oppnå ny kunnskap om hvordan vestibulære sykdommer kan behandles på en god og kostnadseffektiv måte. Forskningsprosjektene søker å involvere store pasientgrupper og å øke kunnskapene om sykdommene i befolkningen. Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer deltar i flere forskernettverk.


Undersøkelse og behandling av pasienter med langvarig svimmelhet i Norsk primærhelsetjeneste (ph.d.-prosjekt)
Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet
Prosjektperiode: 2014 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Traumatisk benign paroksysmal posisjonsvertigo
Greg Jablonski, Nasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2019 - 2021
Deltakende helseregion: HV, HSØ

Nedsatt hørsel, balanse og mobilitet hos eldre (ph.d.-prosjekt)
Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet
Prosjektperiode: 2019 - 2024
Deltakende helseregion: HV, HMN

Muskelskjelettplager ved langvarig svimmelhet –omfang, prognose og tiltak (ph.d.-prosjekt) 
Liv Heide Magnussen, Høgskulen på Vestlandet
Prosjektperiode: 2019 - 2024 
Deltakende helseregion: HV

Dynamisk nakkefunksjon hos pasienter med svimmelhet (postdoktor-prosjekt)
Mari Kalland Knapstad, Helse Bergen HF 
Prosjektperiode: 2020 - 2023
Deltakende helseregion: HV

Vestibularisschwannom - Balanse, nervefunksjon, livskvalitet (ph.d.-prosjekt)
Kathrin Skorpa Nilsen, Helse Bergen HF 
Prosjektperiode: 2016 - 2021
Deltakende helseregion: HV

Benign paroksysmal posisjonsvertigo - behandling i biaksial stol (ph.d.-prosjekt)
Camilla Martens, Helse Bergen HF 
Prosjektperiode: 2013 - 2021
Deltakende helseregion: HV HSØ 

Long-term prognosis in patients with dizziness and balance disorders (ph.d. prosjekt)
Jan Erik Berge, Helse Bergen HF 
Prosjektperiode: 2015 - 2021 
Deltakende helseregion: HV

Effects of vestibular rehabilitation in patients with vestibular neuritis
Siv Mørkved, Nasjonal institusjon
Prosjektperiode: 2010 - 2021 
Deltakende helseregion: HV HMN 

Anvendelse av matematisk kaosteori for analyse av dynamisk respons i signaler fra balansesystemet
Torbjørn Aasen, Nasjonal institusjon 
Prosjektperiode: 2010 - 2021 
Deltakende helseregion: HV 

The V-REX study (ph.d.-prosjekt)
Morten Lund-Johansen, Helse Bergen HF
Prosjektperiode: 2019 - 2022 
Deltakende helseregion: HV
Fann du det du leita etter?