Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer

Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer, NKVS,  skal sikre nasjonal kompetanseoppbygning og kompetansespredning innenfor sykdommer i likevektsapparatet. Dette er sykdommer som ytrer seg ved symptomer som svimmelhet (vertigo) og balanseforstyrrelser. 

Vi driver fagutvikling gjennom forskningssamarbeid, undervisning, veiledning og kompetansespredning innenfor helsevesenet og i samarbeid med pasientorganisasjonene.
 
NKVS driver ikke pasientbehandling. Pasienter med vestibulære sykdommer behandles i primær- og spesialisthelsetjenesten over hele landet,

Hva er vestibulære sykdommer? 

Vestibulære sykdommer er en fellesbetegnelse på et stort antall sykdommer som rammer likevektsapparatet (det vestibulære systemet), det vil si balanseorganet i det indre øret, balansenerven og dens forbindelser i hjernen. Noen av disse sykdommene er svært vanlige, for eksempel krystallsyke, og behandles oftest av primærhelsetjenesten. Andre sykdommer er sjeldne, som for eksempel vestibularisschwannom og buegangsdehiscens, og behandles bare noen få steder i spesialisthelsetjenesten. 

Om svimmelhet og vestibulære sykdommer

 • Informasjon om sykdommer på helsenorge.no

  Vi har bidratt med tekster om sykdommer og diagnoser innen vårt fagområde til helsenorge.no. Her får du informasjon om årsaker, symptomer, utredning og behandling.

 • Vestibulær rehabilitering

  Forskning viser at vestibulær rehabilitering har en positiv innvirkning på symptomer knyttet til sykdommer i balanseorganet i det indre øret (vestibulære sykdommer).

 • Handbok for helsepersonell

  I handboka finn du informasjon om alt frå symptomer, diagnostisering og behandling av vestibulære sjukdomar.

 • Brosjyrer

  Vi har utarbeidet forskjellige informasjonsbrosjyrer om krystallsyken, Menieres sykdom, vestibularisnevritt og langvarig svimmelhet.

Aktuelle saker

Fann du det du leita etter?