HELSENORGE

Opplæringsvideoar til helsepersonell

Opplæringsvideoar til helsepersonell om diagnostikk og behandling av krystallsjuke, og opplæringsvideo om HINTS/Vestibularisnevritt

Foto: Dame foran PC-skjerm

Diagnostikk av bakre bogegangs canaloithiasis (Dix Hallpikes manøver)

Dix Hallpike from Jan Erik Berge on Vimeo.


Diagnostikk av krystallsjuke i laterale bogegong (Rulletest / Supine roll test)

Rulletest, Supine Roll Test from Jan Erik Berge on Vimeo.


Behandling av canaloithiasis i bakre bogegong ( Epleys manøver)

 

Behandling av canaloithiasis i laterale bogegong (Barbecue manøver)

Barbecue from Jan Erik Berge on Vimeo.


Opplæringsvideo om HINTS / Vestibularis nevritt

Vestibularisnevritt HINTS from Jan Erik Berge on Vimeo.


Undersøking av spontannystagmus

Undersøkelse av spontannystagmus from Tidsskriftet on Vimeo.


Undersøking av spontannystagmus etter hovudristing

Nystagmus etter hoderisting from Tidsskriftet on Vimeo.


Hovudimpulstest

Hodeimpulstest from Tidsskriftet on Vimeo.


Undersøking av vertikal skjeling (skew)

Undersøkelse av vertikal skjeling from Tidsskriftet on Vimeo.


Svimmelheit og fysisk aktivitet

SvimmelhetHD from Jan Erik Berge on Vimeo.


Fann du det du leita etter?