HELSENORGE

Opplæringsvideoar for helsepersonell

Opplæringsvideoar for helsepersonell om diagnostikk og behandling av krystallsjuke, og opplæringsvideo om HINTS/Vestibularisnevritt

Foto: Dame foran PC-skjerm

Dix Hallpikes manøver (Diagnostikk av bakre bogegangs canaloithiasis) ​​

Dix Hallpike from Jan Erik Berge on Vimeo.


Rulletest/Supine roll test (Diagnostikk av krystallsjuke i laterale bogegong)

Rulletest, Supine Roll Test from Jan Erik Berge on Vimeo.


Epleys manøver med 3D-modell (Behandling av canaloithiasis i bakre bogegong)

Helse Bergen - film 9 - Epleys Manøver - Behandler - med 3D modell - tekstet from Haukeland University Hospital on Vimeo.

​​Laget i samarbeid med Screen Story Bergen

Epleys manøver uten 3D-modell, filmet fra flere vinkler (Behandling av canaloithiasis i bakre bogegong)

Helse Bergen - film 8 - Epleys Manøver - Behandler - tekstet from Haukeland University Hospital on Vimeo.

​Laget i samarbeid med ​Screen Story Bergen

Barbecue manøver (Behandling av canaloithiasis i laterale bogegong)

Barbecue from Jan Erik Berge on Vimeo.


Opplæringsvideo om HINTS / Vestibularis nevritt

Vestibularisnevritt HINTS from Jan Erik Berge on Vimeo.


Undersøking av spontannystagmus

Undersøkelse av spontannystagmus from Tidsskriftet on Vimeo.


Undersøking av spontannystagmus etter hovudristing

Nystagmus etter hoderisting from Tidsskriftet on Vimeo.


Hovudimpulstest

Hodeimpulstest from Tidsskriftet on Vimeo.


Undersøking av vertikal skjeling (skew)

Undersøkelse av vertikal skjeling from Tidsskriftet on Vimeo.


Svimmelheit og fysisk aktivitet

SvimmelhetHD from Jan Erik Berge on Vimeo.Fann du det du leita etter?