HELSENORGE

Opplæringsvideoar til helsepersonell

Opplæringsvideoar til helsepersonell om diagnostikk og behandling av krystallsjuke, og opplæringsvideo om HINTS/Vestibularisnevritt

Foto: Dame foran PC-skjerm

Diagnostikk av bakre bogegangs canaloithiasis (Dix Hallpikes manøver)

Dix Hallpike from Jan Erik Berge on Vimeo.


Behandling av canaloithiasis i bakre bogegong (Epleys manøver)

 

Diagnostikk av krystallsjuke i laterale bogegang (Rulletest/Supine roll test)

Behandling av canaloithiasis i laterale bogegang (Barbecue manøver)


 

Opplæringsvideo om HINTS/Vestibularisnevritt

Svimmelhet og fysisk aktivitet


 
Fann du det du leita etter?