HELSENORGE

Informasjon til pasienter om MS diagnosen, MS- attakkbehandling og oppstart med Rituximab

​MS sykepleierne opplever at pasienter trenger lett tilgjengelig informasjon som de kan få med seg hjem. I den forbindelse har vi sammen med nevrologer ved avdelingen laget foldere om det å få MS diagnosen, om MS-attakkbehandling og om oppstart med rituximab. Du finner disse brosjyrene nedenfor, og ellers nyttig informasjon til pasienter og pårørende under fanen pasientinformasjon.

Multippel sklerose og diagnosen

Multippel sklerose og attakkbehandling

Multippel sklerose og oppstart med Rituximab