Nettverk av sjukepleiarar i Helse Stavanger

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Stavanger føretaksområde består av omlag 130 sjukepleiarar.

​Det er ressurssjukepleiar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling.

Sjukepleiarnettverket er delt opp i fem lokale nettverksgrupper. Ei driftsgruppe med representantar frå dei fem gruppene og samarbeidspartane i nettverket har ansvar for samlingar og rutinar knytta til nettverksarbeidet i henhald til vedtatt kompetanseplan.

Nyheitsbrev

Desember 2018 (pdf)

Våren 2018 (pdf)

Årsplan og årsrapport

Årsplan 2018  (pdf)Årsrapport 2017  (pdf)Oversikt over aktivitet i nettverket 2017  (pdf)

Aktuelle dokument

Navneliste ressurssjukepleiarar (xls) Driftsgruppe (excel) Brosjyre - informasjon om ressurssykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger (pdf) Kompetanseplan (pdf)Strategi for nettverket 2017-2020 (pdf) Velkomstbrev til nye ressurssjukepleiarar (pdf)

Nyttige lenkar

Rutinar

Leiar for lokal nettverksgruppe sitt ansvar (pdf)Rutine ved fravær (pdf)

Prosedyrer og skjema

Rettleiar for samtale med leiar (pdf)

Funksjonsbeskrivelse for ressurssjukepleiar (pdf)

Undervisningsmalar (powerpoint) 

er tilgjengelege på følgande tema: Palliasjon, ESAS-r, Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, Individuell plan.

Ta kontakt med lokalgruppeansvarleg eller KLB-medarbeidarar (Janet Bakken: janet.bakken@sus.no eller Margunn Byberg: margunn.byberg@sola.kommune.no) for å få undervisningsmalane tilsendt.


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.