Nettverk av sjukepleiarar i Helse Stavanger

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Stavanger føretaksområde består av omlag 130 sjukepleiarar.

​Det er ressurssjukepleiar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling.

Sjukepleiarnettverket er delt opp i fem lokale nettverksgrupper. Ei driftsgruppe med representantar frå dei fem gruppene og samarbeidspartane i nettverket har ansvar for samlingar og rutinar knytta til nettverksarbeidet i henhald til vedtatt kompetanseplan.

Nyheitsbrev

Juni 2017  (pdf)

Desember 2016 (pdf)


Årsplan og årsrapport

Årsrapport 2016 (pdf)   Oversikt over aktiviteten i nettverksgruppene, vedlegg til årsrapport 2016  (pdf)Årsplan 2017 (pdf)


Aktuelle dokument

Navneliste ressurssjukepleiarar (xls) Driftsgruppe (excel) Brosjyre - informasjon om ressurssykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger (pdf) Kompetanseplan (pdf)Strategi for nettverket 2017-2020 (pdf) Velkomstbrev til nye ressurssjukepleiarar (pdf)

Nyttige lenkar


Rutinar

Leiar for lokal nettverksgruppe sitt ansvar (pdf)Rutine ved fravær (pdf)

Prosedyrer og skjema

Rettleiar for samtale med leiar (pdf)

Funksjonsbeskrivelse for ressurssjukepleiar (pdf)


Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.