Nettverk av sjukepleiarar i Helse Stavanger

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Stavanger føretaksområde består av omlag 130 sjukepleiarar.

​Det er ressurssjukepleiar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling.
Sjukepleiarnettverket er delt opp i fire lokale nettverksgrupper. Ei driftsgruppe med representantar frå dei fire gruppene og samarbeidspartane i nettverket har ansvar for samlingar og rutinar knytta til nettverksarbeidet i henhald til vedtatt kompetanseplan.

Pallne​t. Register over ressurspersonar i nettverket​

Årsplan og årsrapport

Årsplan 2021 (pdf)

Årsrapport 2020 (pdf)

Aktuelle dokument

Driftsgruppe (excel)Kompetanseplan (pdf)Strategi for nettverket 2021-2024 (pdf)Velkomstbrev til nye ressurssjukepleiarar (pdf)Nyttige lenkar

Rutinar

Leiar for lokal nettverksgruppe sitt ansvar (pdf)Rutine ved fravær (pdf)Prosedyrer og skjemaRettleiar for samtale med leiar (pdf)Funksjonsbeskrivelse for ressurssjukepleiar og næraste leiar (pdf)

Undervisningsmalar (powerpoint)

er tilgjengelege på følgande tema: Palliasjon, ESAS-r, Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, Individuell plan.

Ta kontakt med lokalgruppeansvarleg eller KLB-medarbeidarar for å få undervisningsmalane tilsendt.
Margunn Byberg: margunn.byberg@sola.kommune.no
Laila Johannesen: laila.johannesen@sus.no​

Fann du det du leita etter?