Nettverk av sjukepleiarar i Helse Stavanger

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Stavanger føretaksområde består av omlag 130 sjukepleiarar.

​Det er ressurssjukepleiar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling.
Sjukepleiarnettverket er delt opp i fem lokale nettverksgrupper. Ei driftsgruppe med representantar frå dei fem gruppene og samarbeidspartane i nettverket har ansvar for samlingar og rutinar knytta til nettverksarbeidet i henhald til vedtatt kompetanseplan.

Nyheitsbrev

Våren 2020 (pdf)Desember 2019  (pdf)

Årsplan og årsrapport

Årsplan 2020 (pdf) Årsrapport 2019 (pdf)

Aktuelle dokument

Navneliste ressurssjukepleiarar - erstatta av register for ressursnettverk - PallnetDriftsgruppe (excel)Brosjyre - informasjon om ressurssykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger (pdf)Kompetanseplan (pdf)Strategi for nettverket 2017-2020 (pdf)Velkomstbrev til nye ressurssjukepleiarar (pdf)Nyttige lenkar

Rutinar

Leiar for lokal nettverksgruppe sitt ansvar (pdf)Rutine ved fravær (pdf)Prosedyrer og skjemaRettleiar for samtale med leiar (pdf)Funksjonsbeskrivelse for ressurssjukepleiar (pdf)

Undervisningsmalar (powerpoint)

er tilgjengelege på følgande tema: Palliasjon, ESAS-r, Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, Individuell plan.

Ta kontakt med lokalgruppeansvarleg eller KLB-medarbeidarar for å få undervisningsmalane tilsendt.
Janet Bakken: janet.bakken@sus.no 
Margunn Byberg: margunn.byberg@sola.kommune.no

Fann du det du leita etter?