Nettverk av sjukepleiarar i Helse Stavanger

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Stavanger føretaksområde består av omlag 130 sjukepleiarar.

​Det er ressurssjukepleiar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling.

Sjukepleiarnettverket er delt opp i fem lokale nettverksgrupper. Ei driftsgruppe med representantar frå dei fem gruppene og samarbeidspartane i nettverket har ansvar for samlingar og rutinar knytta til nettverksarbeidet i henhald til vedtatt kompetanseplan.

Nyheitsbrev

Desember 2019  (pdf)Våren 2019  (pdf)

Årsplan og årsrapport

Årsplan 2019 (pdf)Årsrapport 2018 (pdf)Oversikt over aktivitet i nettverket 2018 (pdf)

Aktuelle dokument

Navneliste ressurssjukepleiarar - erstatta av register for ressursnettverk - Pallnet

Rutinar

Undervisningsmalar (powerpoint) 

er tilgjengelege på følgande tema: Palliasjon, ESAS-r, Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling, Individuell plan.

Ta kontakt med lokalgruppeansvarleg eller KLB-medarbeidarar (Janet Bakken: janet.bakken@sus.no eller Margunn Byberg: margunn.byberg@sola.kommune.no) for å få undervisningsmalane tilsendt.


Fann du det du leita etter?