Nettverk Helse Førde

Nettverket i Helse Førde føretaksområde er basert på ein delavtale mellom dei 26 kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde. Det er etablert eit samarbeid mellom Kreftforeningen, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest og Helse Førde for å drifte nettverket.

Nettverket består av eit sjukepleiarnettverk. Nettverket er organisert med ei styringsgruppe og ei driftsgruppe. Nettverket har ein årleg fagdag.

Lokale nettverksgrupper

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Førde føretaksområde består av omlag 100 sjukepleiarar. Det er ressurssjukepleiar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling. 

Sjukepleiarnettverket er delt opp i fire lokale nettverksgrupper. Ei driftsgruppe med representantar frå dei fire lokale nettverksgruppene og samarbeidspartane i nettverket har ansvar for samlingar og rutinar knytt til nettverksarbeidet i samsvar med vedtatt kompetanseplan.


Samhandling om kreftpasientar

Helse Førde inviterer til seminar for legar, fysioterapeutar og ergoterapeutar som arbeider med kreftpasientar. Dagen er eit samarbeid mellom Helse Førde og kommunehelsetenesta. 


"Fordi eg betyr noko"
Markering av verdsdagen for lindrande behandling
Folkemøte på høgskulen i Sogndal, 18. oktober 2018

Invitasjonsplakat (pdf)        Følgetekst til invitasjonsplakaten (pdf)


Årleg fagdag

Det vart arrangert Årleg fagdag 6. februar 2018.
Tema for dagen: Med fokus på akutte biverknader, seineffektar og rehabilitering til kreftpasientar
Invitasjon og program Årleg fagdag 6. februar 2018  (pdf)


Introduksjonskurs

Det vert arrangert introduksjonskurs for nye ressurspersonar og deira næraste leiar kvar vår.  


Andre presentasjonar: 

Rørt, ramma eller rysta.... Prisen for å arbeide med alvorleg sjuke og døyande (pdf)

Aktuelle dokument

InformasjonsbrosjyreÅrsrapport 2017 (pdf)Årsplan 2018 (pdf)

Styringsgruppe (doc)

Arbeidsavtale/ funksjonsbeskriving for ress.spl. (pdf)

Driftsgruppe (doc)

Kompetanseplan (pdf)

Delavtale om drift av nettverket (pdf)

Organisering av nettverket (pdf)

Navneliste ressurssjukepleiarar (xls)

Retningsliner for å arrangere lokale samlingar (pdf)

Malar


Undervisningsmalar (powerpoint)

er tilgjengelege på følgande tema: Palliasjon, ESAS-r, Nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling, Individuell plan. 
Ta kontakt med lokalgruppeansvarleg eller KLB-medarbeidarar (Marthe Hauge Aase: marthe.hauge.aase@helse-forde.no eller Marit Eikemo Halsnes: marit.eikemo.halsnes@fjaler.kommune.no ) for å få undervisningsmalane tilsendt.

Nyheitsbrev

Erfaringar

Nyttige lenker

Prosedyre til nøytropen feberRøde Kors Haugland RehabiliteringssenterKreftforeningen

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.