HELSENORGE

Nettverk Helse Førde

Nettverket i Helse Førde føretaksområde er basert på ein delavtale mellom 17 kommunar i Vestland fylke og Helse Førde. Det er etablert eit samarbeid mellom Kreftforeningen, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest og Helse Førde for å drifte nettverket.

Nettverket består av eit sjukepleiarnettverk. Nettverket er organisert med ei styringsgruppe og ei driftsgruppe. Nettverket har ein årleg fagdag.

Nettverket av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Førde føretaksområde består av omlag 100 sjukepleiarar. Det er ressurssjukepleiar i alle kommunar og på sjukehusavdelingar som behandlar kreftpasientar eller andre pasientar som treng lindrande behandling. 
Sjukepleiarnettverket er delt opp i fire lokale nettverksgrupper. Ei driftsgruppe med representantar frå dei fire lokale nettverksgruppene og samarbeidspartane i nettverket har ansvar for samlingar og rutinar knytt til nettverksarbeidet i samsvar med vedtatt kompetanseplan.

Pallnet. Regis​ter over ressurspersonar i nettverket​

Samhandling om kreftpasientar

Helse Førde inviterer til seminar for legar, fysioterapeutar og ergoterapeutar som arbeider med kreftpasientar. Dagen er eit samarbeid mellom Helse Førde og kommunehelsetenesta. 

Årleg fagdag

Årleg fagdag 2022 er utsett, og vert 01.11.2022.
Grunna situasjonen med covid-19 har driftsgruppa for nettverket bestemt å flytte årleg fagdag frå 15. februar til 1. november 2022. Det er av stor verdi at ressurssjukepleiarane og deira leiarar får denne samlinga fysisk på Thon hotel Jølster. Vi trur at utbytta av dagen i stor grad vil bli best ved fysisk samling der vi kan møte våre samarbeidsparter innan kreftomsorg og lindrande behandling. 

Vi ser alle fram til at vi igjen kan samlast til årleg fagdag, og vi håpar at du finn programmet spennande og interessant. Programmet for fagdagen er klart (pdf)
Har du tid og interesse kan du høyre på denne podkasten av hovudførelesaren vår Heidi Skutlaberg Wiik. "Finnes den vanskelige pasienten?".​
  
​Dagen er søkt kurspoeng hjå NSF og hjå DNLF.


Introduksjonskurs

Det vert arrangert introduksjonskurs for nye ressurspersonar og deira næraste leiar kvar år. 

​Andre presentasjonar

Aktuelle dokument

Informasjonsbrosjyre, ny mai 2019    (pdf)


Årsrapport 2021 (pdf)

Årsplan 2022 (pdf)

Retningsliner for å arrangere lokale samlingar (pdf) Strategi 2021-2024 (pdf)Funksjon og ansvar for ressurssjukepleiar og næraste leiar (pdf)

Malar

Innkalling møte lokal nettverksgruppe (doc)Referat møte lokal nettverksgruppe (doc)Brevmal (doc)Innkalling møte drifts- og styringsgruppe (doc)Referat møte drifts- og styringsgruppe (doc)Invitasjonsbrev til fastlegen (doc)

Undervisningsmalar (powerpoint)

er tilgjengelege på følgande tema: Palliasjon, ESAS-r, Nettverk i kreftomsorg og lindrande behandling, Individuell plan. 
Ta kontakt med lokalgruppeansvarleg eller KLB-medarbeidar (Marthe Hauge Aase: marthe.hauge.aase@helse-forde.no ) for å få undervisningsmalane tilsendt.

Nyheitsbrev

Juni 2022 (pdf)

Desember 2021 (pdf)


Erfaringar

Kreftomsorg og lindrande behandling Sunnfjord kommuneRessurssjukepleiar Aurland kommune

Ressurssjukepleiar Fjaler kommune

Ressurssjukepleiar Gulen kommuneRessurssjukepleiar Høyanger kommuneRessurssjukepleiar Stryn kommuneRessurssjukepleiar Vik kommune (pdf)Ressurssjukepleiar Årdal kommune (pdf)

Nyttige lenker

Fann du det du leita etter?