Nettverk av fysio- og ergoterapeutar i Helse Fonna

Nettverk av fysio- og ergoterapeutar er ein del av Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna.

​Fysio- og ergoterapinettverket består av omlag 25 ressurspersonar frå ergoterapi- og  fysioterapieiningar i Helse Fonna, kommunane i Helse Fonna føretaksområde og private verksemder.

Samlingar i nettverket

Det vert fagdag i fysio- og ergoterapinettverket 12. november 2019

Invitasjon og program vert sendt ut og lagt ut her så snart det er klart

Aktuelle dokument

Navneliste ressurspersonar - PallnetDriftsgruppe  (xls)Handlingsplan for 2019 (pdf) Kompetanseplan (pdf) Funksjonsbeskrivelse (pdf) Arbeidsplan for ressursperson (pdf) Arbeidsplan for ressursperson. For elektronisk utfylling (word)Ressursperm for lindrande behandling (pdf)

Linkar / ressursar

Retningslinjar for fysioterapi til pasientar i palliativ fase (pdf)Fysioterapi til kreftpasientar (pdf)Fysioterapi ved kreft

Landsoversikt fysioterapeutar med lymfødemkompetanse

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.