Nettverk av fysio- og ergoterapeutar i Helse Fonna

Nettverk av fysio- og ergoterapeutar er ein del av Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna.

​Fysio- og ergoterapinettverket består av omlag 25 ressurspersonar frå ergoterapi- og  fysioterapieiningar i Helse Fonna, kommunane i Helse Fonna føretaksområde og private verksemder.

Samlingar i nettverket


Aktuelle dokument

Navneliste ressurspersonar - PallnetDriftsgruppe  (xls)Handlingsplan for 2017 (pdf) Kompetanseplan (pdf) Funksjonsbeskrivelse (pdf) Arbeidsplan for ressursperson (pdf) Arbeidsplan for ressursperson. For elektronisk utfylling (word)Ressursperm for lindrande behandling (pdf)

Linkar / ressursar

Retningslinjar for fysioterapi til pasientar i palliativ fase (pdf)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.