Nettverk av fysio- og ergoterapeutar i Helse Fonna

Nettverk av fysio- og ergoterapeutar er ein del av Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna.

​Fysio- og ergoterapinettverket består av omlag 25 ressurspersonar frå ergoterapi- og  fysioterapieiningar i Helse Fonna, kommunane i Helse Fonna føretaksområde og private verksemder.

Samlingar i nettverket

Fagdag for fysioterapeutar og ergoterapeutar i nettverket vert arrangert 13. november 2018 
Invitasjon og program for fagdagen (pdf)

Aktuelle dokument

Navneliste ressurspersonar (xls)

Driftsgruppe  (xls)

Handlingsplan for 2017 (pdf) Kompetanseplan (pdf) Funksjonsbeskrivelse (pdf) Arbeidsplan for ressursperson (pdf) Arbeidsplan for ressursperson. For elektronisk utfylling (word)Ressursperm for lindrande behandling (pdf)

Linkar / ressursar

Retningslinjar for fysioterapi til pasientar i palliativ fase (pdf)
Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.