Nettverk av fysio- og ergoterapeutar i Helse Fonna

Nettverk av fysio- og ergoterapeutar er ein del av Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna.

​Fysio- og ergoterapinettverket består av omlag 25 ressurspersonar frå ergoterapi- og  fysioterapieiningar i Helse Fonna, kommunane i Helse Fonna føretaksområde og private verksemder.

 

Samlingar i nettverket

Fagdag for fysioterapeutar og ergoterapeutar i nettverket vart arrangert 15. november 2016 

Invitasjon og program for fagdagen  (pdf) 

Aktuelle dokument

Navneliste ressurspersonar og driftsgruppe (xls)    Handlingsplan for 2017 (pdf) Kompetanseplan (pdf) Funksjonsbeskrivelse (pdf) Arbeidsplan for ressursperson (pdf) Arbeidsplan for ressursperson. For elektronisk utfylling (word)

Linkar / ressursar

Retningslinjar for fysioterapi til pasientar i palliativ fase (pdf)