Nettverk av fysio- og ergoterapeutar i Helse Fonna

Nettverk av fysioterapeutar og ergoterapeutar er ein del av Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling i Helse Fonna føretaksområde.

Fysioterapi- og ergoterapinettverket består av om lag 30 ressurspersonar frå fysioterapi- og ergoterapieiningar i Helse Fonna og kommunane i Helse Fonna føretaksområde.

Nettverket er leia av ei driftsgruppe på fem personar med representantar frå Helse Fonna, Haugesund kommune og Bømlo kommune. Driftsgruppa har ansvar for å drifte nettverket og arrangere samlingar i samsvar med strategidokument, aktuell årsplan og kompetanseplan.

Målet for fysioterapi- og ergoterapinettverket er å:

  • Auke fysioterapeutar og ergoterapeutars kompetanse, interesse og engasjement for palliasjon.
  • Skapa eit forum for samhandling mellom fysioterapeutar og ergoterapeutar på dei ulike nivåa og dermed fremme samarbeid og behandlingsflyt i fysioterapi- og ergoterapitenesta.
  • Fremme samarbeid med andre faggrupper.


Samlingar i nettverket

Det vart arrangert fagdag i fysio- og ergoterapinettverket 12. november 2019

Invitasjon og program  (pdf)

Aktuelle dokument

Navneliste ressurspersonar - PallnetDriftsgruppe  (xls)Handlingsplan for 2019 (pdf) Kompetanseplan (pdf) Funksjonsbeskrivelse (pdf) Arbeidsplan for ressursperson (pdf) Arbeidsplan for ressursperson. For elektronisk utfylling (word)Ressursperm for lindrande behandling (pdf)

Linkar / ressursar

Retningslinjer for fysioterapi til pasienter i palliativ faseFysioterapi til kreftpasientar (pdf)Fysioterapi ved kreft

Landsoversikt fysioterapeutar med lymfødemkompetanse

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.