Nettverk Helse Fonna

Fagleg nettverk innan kreftomsorg og lindrande behandling er eit samarbeid mellom kommunane i Helse Fonna-området, Helse Fonna HF, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest (KLB), Høgskulen på Vestlandet, Kreftomsorg Rogaland og Kreftforeningen Distrikt Vestlandet.

Nettverk av sjukepleiarar

Nettverk av fysio- og ergoterapeutar

Pal​lnet. Register over ressurspersonar i nettverket​

​Nettverket er godkjent av Samhandlingsutvalget som fagleg nettverk mellom kommunane og Helse Fonna, og tilslutta FOUSAM Helsetorgmodellen.

Mandat for nettverket vart vedtatt av Samhandlingsutvalget 12. desember 2014. Mandatet bygger på tidlegare avtala om samordning i felles nettverk. 

Nettverket har ei styringsgruppe med ein representant frå kvar av partane Helse Fonna, kommunane, Høgskulen på Vestlandet, KLB og Kreftforeningen. Sjukepleiarnettverket og fysio- og ergoterapinettverket har kvar si driftsgruppe med ansvar for den daglege drifta av nettverket. Leiaren for begge driftsgruppene er med i styringsgruppa.   

Årleg fagdag

Årleg fagdag 16. mars 2021. Invitasjon og program (pdf)

Introduksjonskurs

Invitasjon og program for introduksjonskurs 22. april 2021 (pdf)

Aktuelle dokument

Handlingsplan 2020  (pdf)

Informasjon om hospiteringsordninga Søknadsskjema om hospitering

Nyheitsbrev

Nyheitsbrev juni 2021 (pdf)

Nyheitsbrev desember 2020 (pdf)

​Malar


Fann du det du leita etter?