HELSENORGE

Nettverk Helse Bergen

Nettverket i Helse Bergen føretaksområde er basert på ei samarbeidsavtale mellom dei 18 kommunane, Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest, Kreftforeningen og VID vitenskapelige høgskole.

​Nettverka er organisert med ei felles styringsgruppe og kvar si driftsgruppe. 

Nettverk av sjukepleiarar

Nettverk av fysio- og ergoterapeutar

Pallnet. Register ​over ressurspersonar i nettverket​

Aktuelle dokument

Samarbeidsavtale Organisering av nettverket Styringsgruppe (xls) 

Årsrapport 2022 (pdf)

Årsplan 2023 (pdf)

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev desember 2022 (pdf)Nyhetsbrev juni 2022 (pdf)

​​Introduksjonskurs

Det vert arrangert introduksjonskurs for nye ressurspersonar og deira næraste leiar kvar haust. 


Årleg fagdag

Det vert arrangert årleg fagdag for ressurspersonar og deira næraste leiar kvar haust.​

Malar

Brevmal nettverk Helse Bergen (doc)

Rapportar

Evaluering av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (2009)

Fann du det du leita etter?