Nettverk Helse Bergen

Nettverket i Helse Bergen føretaksområde er basert på ei samarbeidsavtale mellom dei 22 kommunane, Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest, Kreftforeningen og VID vitenskapelige høgskole.

​Nettverka er organisert med ei felles styringsgruppe og kvar si driftsgruppe. 

Nettverk av sjukepleiarar

Nettverk av fysio- og ergoterapeutar

Aktuelle dokument

Nyhetsbrev

Introduksjonskurs

Det vert arrangert introduksjonskurs for nye ressurspersonar og deira næraste leiar kvar haust. 

Årleg fagdag

Fagdag for ressurspersonar og deira næraste leiar vart arrangert 13. november 2019.

Invitasjon og program til Årleg fagdag (pdf)

Presentasjon:
Når noe går galt. Fortellinger om skam, skyld og ansvar i helsetjenesten  v/Terje Mesel (pdf)

Malar

Rapportar

Fann du det du leita etter?