Nettverk Helse Bergen

Nettverket i Helse Bergen føretaksområde er basert på ei samarbeidsavtale mellom dei 18 kommunane, Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest, Kreftforeningen og VID vitenskapelige høgskole.

​Nettverka er organisert med ei felles styringsgruppe og kvar si driftsgruppe. 

Nettverk av sjukepleiarar

Nettverk av fysio- og ergoterapeutar

Aktuelle dokument

Samarbeidsavtale Organisering av nettverket Styringsgruppe (xls) Årsrapport 2020 (pdf)Årsplan 2021 (pdf)

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev desember 2020 (pdf)Nyhetsbrev våren 2020  (pdf)

Introduksjonskurs

Det vert arrangert introduksjonskurs for nye ressurspersonar og deira næraste leiar kvar haust. Neste kurs blir 8. september 2021. Invitasjon og program vert lagt ut så snart det er klart

Årleg fagdag

Det vert arrangert årleg fagdag for ressurspersonar og deira næraste leiar kvar haust

Malar

Brevmal nettverk Helse Bergen (doc)

Rapportar

Evaluering av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (2009)

Fann du det du leita etter?