Nettverk Helse Bergen

Nettverket i Helse Bergen føretaksområde er basert på ei samarbeidsavtale mellom dei 22 kommunane, Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest, Kreftforeningen og VID vitenskapelige høgskole.

​Nettverka er organisert med ei felles styringsgruppe og kvar si driftsgruppe. 

Nettverk av sjukepleiarar

Nettverk av fysio- og ergoterapeutar

Aktuelle dokument

Nyhetsbrev

Introduksjonskurs

Det vert arrangert introduksjonskurs for nye ressurspersonar og deira næraste leiar kvar haust. Årets introduksjonskurs vert 10. september 2019

Invitasjon og program (pdf)

Årleg fagdag

Fagdag for ressurspersonar og deira næraste leiar vert arrangert kvar haust. Årets fagdag vert 13. november 2019.

Invitasjon og program til Årleg fagdag (pdf)

Malar

Rapportar

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.