Nettverk Helse Bergen

Nettverket i Helse Bergen føretaksområde er basert på ei samarbeidsavtale mellom dei 18 kommunane, Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest, Kreftforeningen og VID vitenskapelige høgskole.

​Nettverka er organisert med ei felles styringsgruppe og kvar si driftsgruppe. 

Nettverk av sjukepleiarar

Nettverk av fysio- og ergoterapeutar

Aktuelle dokument

Årsplan 2020 (pdf)Årsrapport 2019 (pdf) Samarbeidsavtale Organisering av nettverket Styringsgruppe (xls) 

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev desember 2020 (pdf)Nyhetsbrev våren 2020  (pdf)

Introduksjonskurs

Det vert arrangert introduksjonskurs for nye ressurspersonar og deira næraste leiar kvar haust. 

Årleg fagdag

Det vert arrangert årleg fagdag for ressurspersonar og deira næraste leiar kvar haust

Malar

Brevmal nettverk Helse Bergen (doc)

Rapportar

Evaluering av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (2009)

Fann du det du leita etter?