HELSENORGE

Nettverk Helse Bergen

Nettverket i Helse Bergen føretaksområde er basert på ei samarbeidsavtale mellom dei 18 kommunane, Helse Bergen, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest, Kreftforeningen og VID vitenskapelige høgskole.

​Nettverka er organisert med ei felles styringsgruppe og kvar si driftsgruppe. 

Nettverk av sjukepleiarar

Nettverk av fysio- og ergoterapeutar

Pallnet. Register ​over ressurspersonar i nettverket​

Aktuelle dokument

Samarbeidsavtale Organisering av nettverket Styringsgruppe (xls) 

Årsrapport 2021 (pdf)Årsplan 2022 (pdf)

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev juni 2022 (pdf)​​

Nyhetsbrev desember 2021 (pdf)​

​Introduksjonskurs

Det vert arrangert introduksjonskurs for nye ressurspersonar og deira næraste leiar kvar haust. 

Invitasjon til introduksjonskurs 25. august 2022 (pdf)

Årleg fagdag

Det vert arrangert årleg fagdag for ressurspersonar og deira næraste leiar kvar haust.​

Malar

Brevmal nettverk Helse Bergen (doc)

Rapportar

Evaluering av nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Bergen foretaksområde (2009)

Fann du det du leita etter?