Legar i spesialisering

Spesialistutdanningen for leger starter etter at de har fått autorisasjon som norsk lege, det vil si etter minst seks års medisinstudium. Spesialistutdanningen av leger foregår først og fremst gjennom veiledning og praksis i stilling som lege i spesialisering (LIS).

Informasjon til leger i spesialisering i Helse Bergen


Utdanningsløpet for Leger i spesialisering (LIS) består av to eller tre deler, avhengig av spesialitet. LIS1 er felles for alle og erstatter turnusordning. LIS2 er felles kompetanseplattform for kirurgiske og indremedisinske fag.

illustrasjon LIS


Fann du det du leita etter?