HELSENORGE

Legar i spesialisering

Spesialistutdanningen for leger starter etter at de har fått autorisasjon som norsk lege, det vil si etter minst seks års medisinstudium. Spesialistutdanningen av leger foregår først og fremst gjennom veiledning og praksis i stilling som lege i spesialisering (LIS).

Informasjon til legar i spesialisering i Helse Bergen

Utdanningsløpet for Legar i spesialisering (LIS) består av to eller tre deler, avhengig av spesialitet. LIS1 er felles for alle og erstattar turnusordning. LIS2 er felles kompetanseplattform for kirurgiske og indremedisinske fag.

Modell over utdanningsløpet for leger i spesialisering. Illustrasjon 


​​

Fann du det du leita etter?