Utdanningsplaner LIS 2 og LIS 3

Utdanningsverksemda (sjukehuset) skal sørge for at utdanninga av legespesialister skjer innan fagleg forsvarlege rammar og på en måte som sikrar tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrøyming i utdanningsløpet.

​Det skal lages en overordna utdanningsplan for den enkelte spesialitet som angir på kva måte verksemda vil sikre at leger i spesialisering kan oppnå læringsmåla. Formålet med den overordna utdanningsplanen for kvar av spesialitetane er å beskrive oppbygning og rekkefølge for hele utdanningsløpet i spesialiteten, inkludert spesialiserings- /suppleringsteneste.

Utdanningsplanar for dei ulike spesialitetar i Helse Bergen

Akutt og mottaksmedisin (PDF)Anestesiologi HUS (PDF)Arbeidsmedisin (PDF)Anestesiologi Voss (PDF) Barne- og ungdomspsykiatri (PDF) Barnekirurgi (PDF) Blodsykdommer (PDF) Bryst- og endokrin kirurgi (PDF) Endokrinologi (PDF) Fordøyelsessykdommer (PDF) Fysikalsk medisin og rehabilitering (PDF) Fødselshjelp og kvinnesykdommer (HUS) (PDF) Fødselshjelp og kvinnesykdommer (Voss) (PDF) Gastroenterologisk kirurgi HUS (PDF) Gastroenterologisk kirurgi Voss (PDF)

Generell kirurgi LIS3 (HUS) (PDF)

Generell kiru​rgi LIS2 (V​oss) (PDF)

Generell kirurgi LIS3 Voss (PDF)

Hjertesykdommer (PDF)

Hud- og veneriske sykdommer (PDF)

Immunologi og transfusjonsmedisin (PDF) Indremedisin LIS 2 HUS (PDF)

Indremedisin LIS 3 HUS (PDF)Indremedisin 2 og 3 Voss (PDF)Infeksjonssykdommer (PDF)Karkirur​gi (PDF)

Kirurgiske spesialiteter LIS2 (HUS) (PDF)Klinisk farmakologi (PDF)Klinisk nevrofysiologi (PDF)

Lungesykdommer LIS2 (PDF)

Lungesy​kdommer LIS3 (PDF)

Medisinsk biokjemi (PDF)Medisinsk genetikk (PDF)Medisinsk mikrobiologi Nevrokirurgi (PDF) Nevrologi (PDF)

Nukleærmedisin (PDF)

Nyresykdommer​ (PDF)

Onkologi (PDF)Ortopedisk kirurgi (HUS) (PDF) Ortopedisk kirurgi (Hagavik) (PDF) Ortopedisk kirurgi (Voss) (PDF) Patologi (PDF) Pediatri (PDF) Plastikkirurgi (PDF)

Psykiatri (PDF) Radiologi HUS (PDF) Radiologi Voss (PDF)Revmatologi (PDF) Rusmedisin (PDF) Thoraxkirurgi (PDF)

Urologi (PDF)Øre-nese-halssykdommer (PDF)Øyesykdommer (PDF)​​​​Fann du det du leita etter?