HELSENORGE

Utdanningsplaner LIS 2 og LIS 3

Utdanningsverksemda (sjukehuset) skal sørge for at utdanninga av legespesialister skjer innan fagleg forsvarlege rammar og på en måte som sikrar tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrøyming i utdanningsløpet.

​Det skal lagast ein overordna utdanningsplan for den enkelte spesialitet som angir på kva måte verksemda vil sikre at legar i spesialisering kan oppnå læringsmåla. Formålet med den overordna utdanningsplanen for kvar av spesialitetane er å beskrive oppbygging og rekkjefølge for heile utdanningsløpet i spesialiteten, inkludert spesialiserings- /suppleringsteneste.

Utdanningsplanar for dei ulike spesialitetar i Helse Bergen

Akutt og mottaksmedisin

​​AnestesiologiArbeidsmedisin (PDF)Anestesiologi Voss (PDF)

Barne- og ungdomspsykiatri 

Blodsykdommer (PDF)

Bryst- og endokrin kirurgi

Endokrinologi (PDF) Fordøyelsessykdommer (PDF)

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Fødselshjelp og kvinnesykdommer (HUS) (PDF)

Fødselshjelp og kvinnesykdommer (Voss)

Gastroenterologisk kirurgi HUS (PDF) Gastroenterologisk kirurgi Voss (PDF)

Generell kirurgi LIS3 (HUS)

Generell kiru​rgi LIS2 (V​oss)

Generell kirurgi LIS3 (Voss)

Geriatri LIS3​ ​

Hjertesykdommer (PDF)

Hud- og veneriske sykdommer

Immunologi og transfusjonsmedisin (PDF) Indremedisin LIS 2 HUS (PDF)

Indremedisin LIS 3 HUS (PDF)Indremedisin 2 og 3 Voss (PDF)Infeksjonssykdommer (PDF)Karkirurgi (PDF)

Kirurgiske spesialiteter LIS2

Klinisk farmakologi

Klinisk nevrofysiologi (PDF)

Lungesykdommer

Lungesy​kdommer del 2

Medisinsk biokjemi​​Medisinsk genetikk (PDF)Medisinsk mikrobiologi (PDF)Nevrokirurgi (PDF)

Nevrologi (PDF)

Nukleærmedisin (PDF)

Nyresykdommer

Onkologi (PDF)Ortopedisk kirurgi (HUS) (PDF)

Ortopedisk kirurgi (Hagavik)

Ortopedisk kirurgi (Voss) (PDF)

Patologi

Pediatri (PDF) Plastikkirurgi (PDF)

Psykiatri (PDF)

Radiologi

Revmatologi

Rusmedisin

Samfunnsmedisin

Thoraxkirurgi (PDF)

Urologi (PDF)Øre-nese-halss​​ykdommer

Øyesykdommer ​​​​​​​​ (PDF)

Fann du det du leita etter?