Utdanningsplaner LIS 2 og LIS 3

Utdanningsverksemda (sjukehuset) skal sørge for at utdanninga av legespesialister skjer innan fagleg forsvarlege rammar og på en måte som sikrar tilstrekkelig kvalitet og gjennomstrøyming i utdanningsløpet.

Fann du det du leita etter?