Smilende ansatte med laptop i møte. Foto

eMeistring

eMeistring tilbyr veileda internettbehandling til deg som slit med panikkliding, sosial angst eller depresjon. 

Les meir om eMeistringPålogging - pasientar

Pålogging - behandlarar


Ønsker du å kome raskt igang med behandling?
Som eit prosjekt kan dei som ønsker frå Bergensregionen nå ta kontakt med oss direkte. Send ein epost til emeistring@helse-bergen.no med telefonnummeret ditt, så ringer vi deg ved første anledning. Du treng ikkje tilvising frå lege.

Besøk oss på Facebook

For pasientar

 • Behandlingsprogramma

  eMeistring byggjer på kognitiv atferdsterapi, som har vist seg å være effektiv behandling av depresjon og angslidingar.

 • Tilvising

  Alle som ønsker behandling i eMeistring må tilvisast frå fastlege, spesialisthelsetenesta eller annan lege eller psykolog. For å motta behandling må du vere over 18 år.

 • Forsking

  Alle pasientar som mottek behandling hos eMeistring blir bedt om å samtykke til at vi bruker informasjon fra behandlinga til forsking.

 • Sikkerheit

  Grunna elektronisk utveksling av sensitiv personinformasjon i eMeistringsprogramma nyttar vi det høgaste sikkerheitsnivået vi har i Norge.

Arrangementer