Smilende ansatte med laptop i møte. Foto

eMeistring

eMeistring tilbyr veileda internettbehandling til deg som slit med panikkliding, sosial angst eller depresjon.


For å komme i kontakt med eMeistring 

må du ha tilvising frå fastlege eller behandlar i spesialisthelsetenesta. Bur du i Bergensområdet, kan du også ta direkte kontakt med oss (sjå lengre ned på sida).

Første modul i kvar behandling 
finner du via lenker på denne sida. Vi anbefaler deg å lese gjennom dei. Gjennomlesinga vil gje deg eit bilde på arbeidsmengde og innhald i Meistring, og du kan ut ifrå teksten gjere deg opp ei meining om kva program som eventuelt kan være aktuelt for deg. Les meir om eMeistring.

Når du har fått time til vurderingssamtale i eMeistring 
får du melding om dette på helsenorge.no. Du vil også få ein SMS der vi ber deg logge inn og svare på spørreskjema i FORKANT av timen:


Logg deg på ETTER
vurderingstimen og start opp med eMeistring-behandlinga


MERK!
Ikkje del BankID, sjølv ikkje med familiemedlemmer eller andre du stoler på. BankID er din personlige digitale ID og signatur.

Innloggingsvanskar?
Ta kontakt på 55 95 71 79 eller emeistring@helse-bergen.no. Chrome og Safari er anbefalt ved innlogging i eMeistring.


Ta Direkte kontakt (uten tilvising frå lege eller behandlar)

Bur du i Bergensregionen, kan du som del av et prosjekt, ta kontakt med oss direkte - uten tilvising frå lege eller behandlar. Send ein epost til emeistring@helse-bergen.no der du kun skriv telefonnummeret ditt, så ringer vi deg ved første anledning. MERK: Sensitiv informasjon (f.eks. informasjon om deg eller personnummer)  skal ikkje sendes på epost. Våre telefontider er: Tirsdag og onsdag kl 12:00 – 15:00. Vi vil forsøke å kontakte deg i dette tidsrommet.


Behandling

 • Kvinne med nettbrett. FotoBehandlingsprogramma

  eMeistring byggjer på kognitiv atferdsterapi, som har vist seg å være effektiv behandling av depresjon og angslidingar.

 • Tilvising

  For å komme i kontakt med eMeistring må du ha tilvising frå fastlege eller din behandlar i spesialisthelsetenesta. Bur du i Bergensområdet kan du også ta Direkte kontakt med oss (sjå meir info på hovudsida). For å motta behandling må du vere over 18 år.

 • Forsking

  Alle pasientar som mottek behandling hos eMeistring blir bedt om å samtykke til at vi bruker informasjon fra behandlinga til forsking.

 • Sikkerheit

  Grunna elektronisk utveksling av sensitiv personinformasjon i eMeistringsprogramma nyttar vi det høgaste sikkerheitsnivået vi har i Norge.

Fann du det du leita etter?