Smilende ansatte med laptop i møte. Foto

eMeistring

eMeistring tilbyr veileda internettbehandling til deg som slit med panikkliding, sosial angst eller depresjon.

Veileda internettbehandling inneheld dei same elementa som ordinær kognitiv åtferdsterapi med behandlar i poliklinikk. Behandlinga er nettbasert, og kvar veke får du veiledning frå ein behandlar via internett. Behandlinga er inndelt i kapitel med tekst du skal lese, og oppgåver du skal gjere. Behandlinga varer inntil 14 veker. Med veileda internettbehandling vil du sleppe reiseveg til behandlinga, og du får muligheit til å jobbe med behandlinga når det passer best for deg.

Utvida informasjon om behandlinga finn du lenger ned på sida under «Behandlingsprogramma». Der finn du også første modul i kvart av behandlingsprogramma våre. Du kan også besøke oss på Facebook.


Innloggingsvanskar?
Ta kontakt på 55 95 71 79 eller emeistring@helse-bergen.no. Chrome og Safari er anbefalt ved innlogging i eMeistring.

Ønsker du å komme raskt i gang med behandling?

Pasientar i Bergensområdet kan ta direkte kontakt med eMeistring. Du treng ikkje tilvising frå fastlege. Vi anbefaler alle å lese informasjonen du finn under «Behandlingsprogramma» før du startar i eMeistring.


For andre måtar å starte behandling – klikk på «Tilvising» lenger nede på sida.

MERK!
Ikkje del BankID, sjølv ikkje med familiemedlemmer eller andre du stoler på. BankID er din personlige digitale ID og signatur.

Fann du det du leita etter?