Smilende ansatte med laptop i møte. Foto

eMeistring

eMeistring tilbyr veileda internettbehandling til deg som slit med panikkliding, sosial angst eller depresjon. 

Første modul i kvart av disse programma (gratis, utskriftsvennlige og nedlastbare) finner du via linker lenger nede på denne siden. Vi anbefaler deg å lese gjennom dei. Gjennomlesinga vil gje deg eit bilde på omfang og arbeidsmengde i Meistring og du kan ut ifrå teksten du les gjere deg opp ei meining om kva program som eventuelt kan være aktuelt for deg.

For å starte opp med behandling må du ha tilvising frå fastlege, din behandlar i spesialisthelsetenesta, eller dersom du bur i Bergensområdet kan du også ta direkte kontakt med oss (sjå lengre ned på sida). Når du har fått time til vurderingssamtale vil du få melding om timen på helsenorge.no. Du vil også få ein sms med melding om å logge inn og svare på nokre spørreskjema. Du kan logge på her: 

Logg på for å svare på spørreskjema før vurderingssamtale 

Vi har oppgradert behandlingsprogrammet vårt. I ein periode vil vi dermed ha 2 par med innloggingslinkar.

Innlogging for deg med oppstart før 28.mai 2019


Innlogging for deg med oppstart etter 28.mai 2019

 

emeistrinettleser.png Nettlesere Chrome og Safari er anbefalt ved innlogging i eMeistring. Problemer med innlogging? Ta kontakt på 55 95 71 79 eller emeistring@helse-bergen.no


Ønsker du å kome raskt igang med behandling?

Som eit prosjekt kan dei som ønsker frå Bergensregionen ta kontakt med oss direkte. Du treng ikkje tilvising frå lege. Send ein epost til emeistring@helse-bergen.no der du kun skriv telefonnummeret ditt, så ringer vi deg ved første anledning. Våre telefontider er: Tirsdag og onsdag kl 12:00 – 15:00. Vi vil forsøke å kontakte deg i dette tidsrommet.

Besøk oss på Facebook

Behandling

 • Behandlingsprogramma

  eMeistring byggjer på kognitiv atferdsterapi, som har vist seg å være effektiv behandling av depresjon og angslidingar.

 • Tilvising

  Alle som ønsker behandling i eMeistring må tilvisast frå fastlege, spesialisthelsetenesta eller annan lege eller psykolog. For å motta behandling må du vere over 18 år.

 • Forsking

  Alle pasientar som mottek behandling hos eMeistring blir bedt om å samtykke til at vi bruker informasjon fra behandlinga til forsking.

 • Sikkerheit

  Grunna elektronisk utveksling av sensitiv personinformasjon i eMeistringsprogramma nyttar vi det høgaste sikkerheitsnivået vi har i Norge.

Fann du det du leita etter?