HELSENORGE
Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi

Tetrakirurgi, nervetransferering

Funksjonsforbedrande kirurgi i form av nervetransferering kan tilbys pasientar med ryggmargsskade, vanlegvis innan eitt år etter skade.

Innleiing

Mål med nervetransferering (S-PIN-prosedyren) er å oppnå aktiv strekk i fingrane. Ved nervetransferering flyttast ei nervegrein frå ein fungerande muskel over til ei nervegrein som går til ein muskel utan funksjon.

Nervegreina veks ca. 1mm per døgn, slik at ein etter ca. 6 - 8 månader kan forventa å sjå begynnande resultat av operasjonen. Nervegreina fortset å vekse og etter ca. 1,5 år har ein sannsynlegvis oppnådd fullt potensial etter nervetransfereringa. Ein grepsrekonstruksjon kan bli forenkla ved å ha gjennomført nervetransferering først, men er ikkje ein føresetnad for å rekonstruere grep.

Tilvising og vurdering

På primæroppholdet ved regional spinaleining blir det vurdert om du er aktuell for funksjonsforbedrande kirurgi, og du blir informert om tilbodet. Dersom du er aktuell, får du treffe tetra-teamet som besøker spinaleiningane 2-3 gonger per år. På dette besøket blir du klinisk vurdert og får førespegla operasjonsdato.

Ein viktig del av vurderinga for om du er aktuell for nervetransferering er å undersøke aktiviteten i nerve / muskel med EMG / nevrografi. Du blir tilvist til denne undersøkinga av lege.

Før

Før innlegging på Haukeland universitetssjukehus vert du kontakta av sjukepleiar ved Ortopedisk avdeling for blant anna informasjon vedrørande blære- og tarmfunksjon, generelt hjelpebehov, behov for spesialmadrass samt behov for følgje / personleg assistent. 

Under

Opphaldet på Ortopedisk avd. varer i ca. 5-6 dagar avhengig av reiseveg og behov for oppfølging etter operasjon.

 • Søndag - Innlegging (måndag dersom du har kort reiseveg)
 • Måndag - Prepoliklinikk
 • Tysdag - Operasjon
 • Onsdag - Bytte fra gipslaske til dynamisk skinne, informasjon om restriksjonar
 • Torsdag / fredag - Heimreise

Etter operasjonen får du ei dynamisk skinne på albogen som skal nyttast i 3 veker. Skinna hindrar full strekk av olbogen, du kan fritt bøye albogen og bruke armen utover det skinna tillet. Etter tre veker har du ingen restriksjonar å forholda seg til.


Etter

Grunna restriksjonar etter operasjon er det deler av det personlige stellet som kan bli utfordrande, spesielt om du har operert både høgre og venstre side samstundes. Dette kan føre til eit auka hjelpebehov dei første vekene etter operasjonen. Derfor er det viktig å tenke gjennom om det er behov for auka assistanse og andre hjelpemiddel enn du bruker til vanleg.

Etter ca. eit halvt år ser mange små bevegelsar i fingermuskulaturen. Ein kan då jobbe aktivt med å utføre dei bevegelsene ein har, og det er vanleg at du lett blir trøytt i muskulaturen. Det tar som regel noko lenger tid før nerven får kontakt med tommelmuskelen. Etter kvart får du treffe tetra-teamet på nytt for å vurdere grepsrekonstruksjon.

Kontaktinformasjon

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
 
​​​​​​På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider
 
 • Line 5 og 6 har avgang frå Festplassen
 • Line 12 har avgang frå Bystasjonen
 • Line 16E har avgang frå Xhibition i Småstrandgaten
​Busstoppa rundt Haukeland:

 • Ulriksdal for besøkande til Ulriksdal helsepark og Glasblokkene (line 5, 6, 16E)
 • Haukeland sjukehus Sør for besøkande til Glasblokkene, KK, Augebygget og Haukeland hotell (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Haukeland sjukehus Nord for besøkande til Sentralblokka og andre bygg på Haukelandsområdet (line 5, 6, 12 og 16E)
 • Ibsensgate - arbeidsruter

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er bybanestoppet Haukeland sjukehus. Banen stoppar nord for Sentralblokka, like ved Glasblokkene, på Haukelandsområdet. Det tar om lag 5 minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss/bane det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

 

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivilligteneste

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Transport

​Koordinator på post kan hjelpe til med bestilling av fly, rullestoltaxi, hotellrom til assistent og liknande. Ta kontakt med koordinator på mobil eller e-post:

Koordinator
Linda Jakobsen
Telefon 941 65 830 
E-post linda.vibeke.lorentzen.jakobsen@helse-bergen.no

Pasientar som skal inn til operasjon, bør komme i manuell rullestol då dette gjer det lettare å sende stolen tilbake til heim / spinaleining.

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her

Fann du det du leita etter?