HELSENORGE
Ortopedisk klinikk

Skoliose hos ungdom, Ortopedisk klinikk

Skoliose er en tilstand der ryggen roterer rundt sin egen akse og blir skjev. Dette forekommer i forskjellige grader og langt i fra alle trenger aktiv behandling. 

Innledning

Idiopatisk skoliose er en tilstand der ryggsøylen roterer rundt sin egen akse samtidig som den krummes til siden, oftest i en S- eller C form. Idiopatisk betyr at man ikke vet hva årsaken er. Tilstanden opptrer i ulike aldersklasser. Infantil (0-3år) og juvenil (4-9år) regnes som «early-onset» idiopatisk skoliose. Adolescent idiopatisk skoliose (AIS) utvikles fra 10 års alder, og regnes som «late-onset» idiopatisk skoliose. Dette er den vanligste formen for skoliose og er hyppigst hos jenter. Behandling vurderes ut fra skoliosens størrelse, pasientens alder og skjelettmodenhet og symptomer, plager og ønsker hos pasienten. 

Henvisning og vurdering

Henvisning sendes fra fastlege. Generelt skal alle pasienter ses på poliklinikken senest innen 3 måneder etter henvisning. Dersom forholdene tilsier det blir det raskere vurdering.
Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Vi ønsker at henvisningen inneholder en sykehistorie der det beskrives eventuelle smerter og funksjonsnivå. For å vurdere hastegrad er det nyttig å vite vekt og høyde på pasienten, samt opplysninger om vekst og pubertetsutvikling.

Vi forventer at det oppgis funn ved klinisk undersøkelse av ryggen.

Utredning

For å stille diagnosen idiopatisk skoliose er det nødvendig med røntgenbilder og en undersøkelse hos lege. Dette gjøres på sykehuset som en poliklinisk vurdering, altså en legetime på dagtid.

Her kan du lese mer om røntgen skoliose

Les meir om Røntgen skoliose Radiologisk avdeling, Seksjon for barn og ungdom

Røntgen skoliose Radiologisk avdeling, Seksjon for barn og ungdom

Røntgen skoliose, er ei undersøking som viser heile ryggen, frå nakken til bekkenledda. Røntgenundersøkinga kan vise om du har ei skeivheit i ryggen, og evt gje eit objektivt mål på grad av skeivheit.

Det er ingen spesielle forberedelser til denne undersøkinga, men det er viktig at du les denne informasjonen nøye slik at du veit kva som skal skje. 

 1. Før

  Når vi skal ta røntgenbildene, kan du ikkje ha på deg tøy med kraftig strikk, knappar, glidelås, trykk eller pynt. Det beste resultatet får vi gjerne når du har på kun undertøy. Det kan difor vere lurt å tenke på kva du har på deg. Velg gjerne boksershorts og ein tynn singlet.

  Bruker du korsett?
  Korsettet skal tas av kvelden før du har time til røntgen. Det skal vere av til du er ferdig på røntgen. Er du avhengig av å ha korsett på for å komme til sjukehuset, kan du beholde det på.

 2. Under

  Har du kjent skoliose, og har fått time til operasjon?
  Som eit ledd i førebuing til operasjon, er det vanleg med ei røntgenundersøking som tar litt lenger tid. I tillegg til dei vanlige bilda, skal vi ta nokre bilde som kartlegger kor stor del av ryggen din som er bevegelig, og kor mykje den kan bevege seg.
  Vi tar bilde der du skal bøye ryggen sidevegs til høgre og venstre. Desse tar vi helst medan du står. I tillegg skal vi ta bilde medan du ligg på ein undersøkelsesbenk. For å få eit bilde av kor bevegelig ryggen er, kjem vi til å trekke i skuldre og bein før bildet tas.

  Når undersøkinga er ferdig kan du kle på deg og forlate avdelinga. 

 3. Etter

  Resultatet av undersøkinga vert sendt til den legen som har henvist til undersøking. 

  Dersom det er noko du lurer på i samband med undersøkinga, ta kontakt på telefon 
  55 97 52 20 kvardagar mellom kl. 09.00-11.00 og 12.00-13.30. 


Gå til Røntgen skolioseBehandling

Behandling vurderes ut fra skoliosens størrelse, pasientens alder og skjelettmodenhet og symptomer, plager og ønsker hos pasienten. Svært mange som har liten grad av skoliose kan leve fint uten noen form for behandling. Hvis behandling blir aktuelt er det snakk om korsettbehandling eller operasjon. 

Her kan du lese mer om korsettbehandling 

Les mer om Skoliose - behandling med korsett. Ortopedisk klinikk

Skoliose - behandling med korsett. Ortopedisk klinikk

Skoliose er en tilstand der ryggen roterer rundt sin egen akse og blir skjev. Dette forekommer i forskjellige grader og langt i fra alle trenger aktiv behandling. Denne teksten omhandler idiopatisk skoliose hos ungdom hvor det er nødvendig med korsettbehandling. Idiopatisk betyr at man ikke vet hva årsaken er.

Hensikten med korsettbehandling er å hindre videre skolioseutvikling og hindre ryggen i å bli så skeiv at operasjon er nødvendig.


 1. Før

  Eventuell korsettbehandling tar man stilling til ved poliklinisk undersøkelse hvor legen vurderer røntgenbilder og ser på ryggen til ungdommen. Vi bruker vanligvis et nattkorsett, men ved ung alder og store skeivheter er døgnbehandling med korsett mest aktuelt.

 2. Under

  Korsettet måles til og lages av ortopediingeniør. Det prøves gjerne ut ved overnatting på pasienthotellet på Haukeland slik at vi kan gjøre endringer på det før hjemreise, hvis dette er nødvendig. 

 3. Etter

  Under korsettbehandling vil vi følge med på ryggens utvikling med polikliniske kontroller med røntgen hver 6. måned. Ettersom man vokser vil gjerne korsettet bli for lite og gi ubehag og smerter. Det er da viktig at vi får beskjed om dette slik at vi kan endre på korsettet, eventuelt lage nytt.

  Korsettet skal brukes til man er ferdig utvokst. Hos jenter er dette vanligvis i 14-15 års alder, for gutter noe seinere.

Gå til Skoliose - behandling med korsett

Avdeling
Ortopedisk klinikk
Sted
Sentralblokka
Oppmøte


Her kan du lese mer om operasjon av skoliose

Oppfølging

Oppfølgingen etter poliklinisk undersøkelse er avhengig av hvor stor skoliosen er. Noen ganger er det nødvendig å komme til kontroller med noen års mellomrom for å følge med hvordan skoliosen utvikler seg så lenge ungdommen er i vekst. Dette vil i så fall avtales på den polikliniske timen. Oppfølging etter behandling med korsett eller operasjon kan du lese mer om i tekstene ovenfor.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal for publikum. Dei gjer klar resepten din medan du ventar der.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derfor blant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Frivilligteneste

Frivillige på Haukeland er her for å gjere pasientar og pårørande sitt møte med sjukehuset betre. Alle i frivilligheitstenesta er kledd i raude vestar og har fått kursing om rolla. 


Dei frivillige kan vise veg, vente saman med pasientar, bli med på luftetur i parken eller nærområde - og mykje meir. 

Meir informasjon på helse-bergen.no/frivillig

Kontaktinformasjon: 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Servicetilbod i nærområdet til Haukeland

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien
Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: kl. 07.00-22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 20.00 

Kiwi Kronstad
Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: 06.30 - 23.00
Laurdag: kl. 09.00 - 23.00

Bunnpris Møllendalsbakken
Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 21.00
Søndag: kl.  10.00 - 22.00 

Stillerom

I 3. etasje i Sentralblokka på Haukeland ligger det to stillerom. På dei to stilleromma kan du vere for deg sjølv med tankane og bønene dine. Romma​ er alltid ope, og er opne for alle. ​

Les meir om stilleromma

Tolk

​Utgreiing og behandling vil vere avhengig av god kommunikasjon og kartlegging av grundig sjukdomshistorikk. Derfor ber vi deg gi beskjed om du har behov for tolk under pasientsamtalane og undersøkingane så tidleg som mogleg. Dette gjeld om du til dømes har hørsels- eller synshemming, eller om du har eit anna morsmål og snakkar lite norsk.

Les meir om tolketenester og dine rettar som pasient

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her

Fann du det du leita etter?