HELSENORGE

Skoliose hos ungdom

Skoliose er en tilstand der ryggen roterer rundt sin egen akse og blir skjev. Dette forekommer i forskjellige grader og langt i fra alle trenger aktiv behandling.