HELSENORGE
Informasjon til barn, unge og foreldre

Skoliose - behandling med korsett

Skoliose er en tilstand der ryggen roterer rundt sin egen akse og blir skjev. Dette forekommer i forskjellige grader og langt i fra alle trenger aktiv behandling. Denne teksten omhandler idiopatisk skoliose hos ungdom hvor det er nødvendig med korsettbehandling. Idiopatisk betyr at man ikke vet hva årsaken er.