HELSENORGE

Protese i kne

Ved artrose (slitasjegikt) i knærne kan det i noen tilfeller være aktuelt med protese. Det finnes ulike typer kneproteser og kirurgen vil hjelpe til å velge den beste løsningen for deg avhengig av hvor artrosen sitter, årsaken til artrosen og din generelle helse.