Helsenorge
Røntgen kneprotese. Foto

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

Kompetansetjenesten driver de nasjonale registrene for leddproteser og hoftebrudd. Denne nasjonale tjenesten skal bygge opp og formidle kompetanse på leddproteser og hoftebrudd for å øke kvaliteten og kostnadseffektiviteten av behandlingen. 

Målsettingen med registrene er å oppdage dårlige proteser, sementer og operasjonsteknikker så tidlig som mulig, samt å gi kunnskap om epidemiologi. Med økt kompetanse i fagmiljøet og overvåking av effekten av implantater og operasjonsteknikker, forventes kvaliteten på behandlingen å øke. Fagmiljøet i Kompetansetjenesten driver også Nasjonalt Korsbåndregister og Nasjonalt Barnehofteregister. Alle registrene har Norsk ortopedisk forening som faglig eier, mens driften er lagt til Ortopedisk klinikk, Haukeland universitetssjukehus. Resultater kan finnes i vår årsrapport og på nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre sin nettside www.kvalitetsregistre.no.  
 
Driften av registrene finansieres av ​Helse Vest RHF og Helse Bergen HF.

​​


Se meny under for mer informasjon
​​ Skjermbilde 2021-03-22 195042.jpg

Om kompetansetjenesten

I 2002 ble Nasjonalt Register for Leddproteser utnevnt til Nasjonalt kompetansesenter av Helse- og Omsorgsdepartementet (HOD). I 2010 endret HOD navnet til Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Registrene driver fortløpende innsamling av data fra hele Norge om leddproteser, hoftebrudd, korsbåndsskader og medfødte barnehoftelidelser.

Les mer om kompetansetjenesten, vårt personale og fagråd

Les om kompetansespredningsplan, kvalitetsverktøy og resultatmål

Informasjon til pasienter og pårørende

Vi har samlet informasjon om hvordan pasientene kan henvende seg for å få innsyn, mulighet til retting og eventuell sletting av egne data. Det er alltid mulig å ta direkte kontakt med vårt kontor om man ikke finner informasjonen man leter etter.

Les mer om innsynsrett, samt behandling ved protese, hoftebrudd og korsbåndskade

Les mer om reservasjon mo​t registrering i Nasjonalt Hoftebruddregister

Forskning

Det utgår mye spennende forskning fra registrene. Forskningsresultatene publiseres nasjonalt og internasjonalt for å gjøre resultater for ulike implantater og behandlingsmetoder kjent både i fagmiljøet og i offentligheten. Antallet doktorgrader som utgår fra registerdata er også høyt. I tillegg deltar registrene i flere nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

 

Se oversikt over publiserte artikler fra Nasjonalt Register for Leddproteser

Se oversikt over publiserte artikler fra Nasjonalt Hoftebruddregister

Se oversikt over publiserte artikler fra Nasjonalt Korsbåndregister

Se oversikt over publiserte artikler fra kliniske studier knyttet til kompetansetjenesten

Se oversikt over abstrakt, foredrag og postere knyttet til kompetansetjenesten

Se oversikt over doktorgrader

Se oversikt over kapitler vi har skrevet i bøker og lærebøker knyttet til kompetansetjenesten 

Se informasjon om utle​vering av data

Anbefalinger og retningslinjer 

Anbefalinger og retningslinjer er utarbeidet i samarbeid mellom Kompetansetjenesten, registrene samt Norsk ortopedisk forening. Retningslinjene spenner vidt fra beste kliniske praksis for behandling av fremre korsbåndskader og tverrfaglig samarbeid for behandling av hoftebrudd  til oppfølging av pasienter som er operert med proteser som har vist seg å ha økt risiko for revisjon. Det er utarbeidet en grundig dokumentasjon for veldokumenterte hofte- og kne-proteser.

Se her for anbefalinger og retningslinjer fra Kompetansetjenesten

Årsrapporter

Registrene utgir hver vår en deskriptiv årsrapport. Denne gir både et oversiktsbilde over alle registrerte operasjoner samt resultater for enkelte protesetyper og operasjonsmetoder. Årsrapporten fungerer som et oppslagsverk og presenterer i tillegg kvalitetsindikatorer som sykehusene måles etter.

Her finner du årsrapportene fra årene 1999-2021​

Ønsker man detaljer på sykehusnivå kan man finne det i Resultatportalen

 Andre rapporter

Her finner du andre rapporter knyttet til kompetansetjenesten​​​

​Nasjonalt Register for Leddproteser

Formålet med registeret er at pasientene skal få best mulig behandling ved kvalitetssikring og forbedring av behandlingsmetodene og tilbudet til pasientene. Med registeret studeres forskjeller i resultat for de mange ulike protesetypene og operasjonsmetodene som blir benyttet i Norge. Vi forsøker så tidlig som mulig å identifisere dårlige proteser og operasjonsmetoder slik at disse raskt kan gå ut av bruk. Dette gjør vi ved å publisere resultatene i vitenskapelige artikler. 

 

Les mer om Nasjonalt Register for Leddproteser, og registrering for Kirurg og helsepersonell

Les mer om ALBA-studien

Nasjonalt Hoftebruddregister

Hoftebruddregisteret har til formål å kvalitetssikre og forbedre behandlingsmetoder og tilbud til hoftebruddpasienter. Registeret gir grunnlag for forskning på resultat av ulike behandlingsmetoder, prosedyrer og tiltak. Samt utvikling av ny kunnskap som kan bidra til å forebygge sykdom og skade som fører til hoftebrudd.

 

Les mer om Hoftebruddregisteret, reservasjonsrett ​og registrering for Kirurg og helsepersonell

Nasjonalt Barnehofteregister

Registerets formål er å utvikle ny kunnskap som kan bidra til større forståelse om barnehoftelidelser og kvalitetssikre og forbedre behandlingsmetodene og tilbudet til pasientene. 
Data fra registeret bidrar til økt kunnskap om barnehoftelidelsene epidemiologi, behandlingsrutiner, trender ved de ulike sykehus, risikofaktorer og prognoser, samt resultat av behandlingen. På sikt er målet å systematisere og bedre behandlingen av lidelsene i Norge.

Nasjonalt Korsbåndregister

Formålet med registeret er å gi pasienter best mulig behandling ved å studere forskjeller i resultat mellom de ulike typer sener og leddbånd, som brukes for å forsterke det skadde korsbåndet eller lage en korsbåndserstatning.
vi studerer ulike operasjonsmetoder og fiksasjonsmateriale (materiale for å feste senen) som blir benyttet i Norge, og vil så tidlig som mulig identifisere dårlig materiell og operasjonsmetoder slik at disse kan gå ut av bruk

 

Les mer om Korsbåndregisteret, og registrering for Kirurg og helsepersonell

​​English website

​The registers continuously collect data from all over Norway on joint replacements, hip fractures, ACL injuries and congenital hip disorders in children.

Read more about the Norwegian National Advisory Unit on Arthroplasty and Hip FracturesFann du det du leita etter?