HELSENORGE
Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)

Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS) karakteriseres av episoder med gjentatte, ensartede beinbevegelser under søvn. Disse beinbevegelsene kjennetegnes av at pasientene rykkvis bøyer stortær, ankler og knær, og at sammentrekningene kommer regelmessig natten gjennom. På engelsk kalles tilstanden «periodic limb movements in sleep», og understreker at det ikke bare er beina, men også armene som kan bevege seg. Beinbevegelser er imidlertid klart vanligst. Disse beinbevegelsene kan forstyrre søvnen, og gi hyppige oppvåkninger. Det er ofte søvnproblemer som bringer pasienten til legen.

Innledning


Utredning

Diagnosen stilles ved bruk av avansert søvnregistrering (polysomnografi). Ved mistanke om PLMS bør derfor fastlegen henvise pasienten videre til sykehus/søvnsenter med kompetanse innen søvnregistrering. Enkelte personer kan ha slike beinbevegelser uten andre symptomer. For at det skal kalles en «lidelse» må pasienten i tillegg ha søvnvansker eller økt søvnighet på dagtid, uten at dette kan forklares på annen måte. Alvorlighetsgraden vurderes etter antall beinbevegelser per time. Diagnosen PLMS kan imidlertid ikke stilles uten slik registrering.

Les meir om Polysomnografi (PSG)

Polysomnografi (PSG)

Under PSG vert det utgreidd årsaker til unormal søvn eller unormale hendingar i samband med søvnen. Ein vellukka PSG undersøking gir informasjon om tidspunkt for søvn, søvndjupn, oppvakningar og forstyrringar av nattesøvn som muskelaktivitet og hendingar til pustefunksjon.

PSG måler fleire variablar under søvn. Prøven omfattar elektroencefalografi (EEG), elektrooculografi (EOG), elektromyografi (EMG), respirasjon, hjertefrekvens, oksygenmetning i perifert blod og leggbevegingar. I nokre tilfelle blir det utført også parallell videoregistrering.

 1. Før

  Førebuingar:
  • Et og ta dei og ta dei vanlege medisiner du pleier å ta dersom ikkje andre beskjeder er gitt. Ver likevel merksam på at nokon medikament som påverkar vakenheitsgraden (beroligande- eller sentralstimulerande medisin) bør klarerast med lege på søvnsenteret, i så fall minst 2 veker før undersøkinga.
  • Møt opp med reint hår og ikkje bruk hudlotion den dagen du skal på undersøking. Dette er eit godt utgangspunkt for at det blir teknisk god kvalitet på testen.
  • Ikkje drikk, kaffi / te / cola eller energidrikk (koffein) etter kl. 18.00 den dagen du skal på undersøking.
  • Røyk, snus (nikotin) må ikkje nyttast etter kl. 18.00.

 2. Under

  Korleis går sjølve undersøkinga føre seg?

  Før PSG registrering plasserer sjukepleiar ved søvnsenteret aktuelle elektrodar på huda ulike stader på kroppen. Det er svært viktig med god hudkontakt så huda må vaskast godt. Elektrodane vert deretter festa med plaster og hovudet dekt med netting. Påkobling av utstyr tek ca. 1,5 -2 timer.

  • Legg-elektrodar registrerer muskelaktivitet i leggane.
  • Brystelektrodar fangar opp hjerteaktivitet.
  • 2 elastiske belte rundt mage/ bryst registrerer pusteaktiviteten.
  • Elektrode på hals registrerer eventuell snorking.
  • Elektrodar under hake registrerer muskelspenning/-avslapping.
  • Ein elektrode i ytterkant av kvart auga registrerer augeaktiviteten.
  • Elektrodar bak begge øyrene.
  • Elektrodar i hovudbotn fangar opp hjerneaktivitet og søvnfasar.
  • 1-2 sensorar vert plassert i-/ under nase og registrerer luftstraumen gjennom nase/munn (Vert montert på til natta).
  • Sensor blir plassert på ein finger eller ei tå til natta. Denne registrerer surstoffet i blodet.

  Sjølve apparatet som registrerer alle data ligg i ei lita veske som vert festa med eit belte rundt magen. Registreringa vert gjort om natta og ein overnattar på sjukehuset, på Haukeland hotell eller heima etter nærmare avtale.

 3. Etter

Gå til Polysomnografi (PSG)

Oppmøte
Du finn oss i Gamle Hovudbygg på Haukeland universitetssjukehus.

Behandling

Behandlingen er medikamentell, og tar sikte på å bedre søvnkvaliteten og gi en reduksjon i søvnigheten på dagtid. Det er flere ulike preparater som er aktuelle, men førstevalget er dopamin-agonister. Mange pasienter responderer godt på slik behandling.

Oppfølging

PLMS regnes som en kronisk lidelse, som varer livet ut.

Kontaktinformasjon

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset

Når du skal på besøk eller følgje ein pasient på sjukehuset, må du gjere deg kjent med gjeldande rutinar.

Les meir om besøkstider og -reglar på sjukehuset

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).​
 3. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar. 

Trøbbel med å kople til trådlaust internett?
Sjukehuset har dessverre dårleg nettverk nokre stader. Du kan derfor ha problem med å få logga deg på nettverket. Vi beklagar dette, og jobbar med å utbetre dette.

Har du ein nyare mobiltelefon, og problem med å kople det til trådlaust gjestenett på sjukehuset? Det kan skuldast nettverksinnstillingane på telefonen din. Les meir om kva du kan gjere her

Fann du det du leita etter?