Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)

Behandlingsprogram, Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS) karakteriseres av episoder med gjentatte, ensartede beinbevegelser under søvn. Disse beinbevegelsene kjennetegnes av at pasientene rykkvis bøyer stortær, ankler og knær, og at sammentrekningene kommer regelmessig natten gjennom. På engelsk kalles tilstanden «periodic limb movements in sleep», og understreker at det ikke bare er beina, men også armene som kan bevege seg. Beinbevegelser er imidlertid klart vanligst. Disse beinbevegelsene kan forstyrre søvnen, og gi hyppige oppvåkninger. Det er ofte søvnproblemer som bringer pasienten til legen.

Innledning

Forekomsten av PLMS er usikker, men en undersøkelse pekte på at rundt 8 % av befolkningen har slike beinbevegelser under søvn. Det er sterk økning i antall tilfeller jo eldre man blir.

Årsaken til PLMS er ukjent. En mulig teori går på at det er en forstyrrelse i et av hjernens budbringerstoffer – dopamin. Arvelige faktorer ser ut til å spille en rolle.

Mange pasienter er ikke klar over at de har periodiske beinbevegelser mens de sover, men klager over dårlig søvn. Noen forteller at de kan våkne opp med leggkramper. Sengepartneren kan av og til fortelle om observerte nattlige rykninger i beina til pasienten. Pasientens hovedplage er ofte dårlig søvn eller økt søvnighet på dagtid. Søvnigheten på dagtid skyldes dårlig søvnkvalitet, hvor PLMS gir gjentatte, kortvarige oppvåkninger. Oppvåkningene kan være så kortvarige at pasienten ikke husker dem neste dag. Det er omdiskutert hvilken betydning disse beinbevegelsene har, og hos enkelte kan beinbevegelsene være uten klinisk betydning. Mange pasienter med PLMS har i tillegg restless legs syndrom.

Restless legs syndrom forekommer i våken tilstand, og er kjennetegnet av 4 hovedsymptomer:

  • en uimotståelig trang til å bevege beina, på grunn av kriblinger eller uro
  • trangen til å bevege seg oppstår i hvile eller ved inaktivitet
  • trangen lindres av bevegelser
  • trangen er til stede spesielt om kvelden og natten

Undersøkelser har antydet at over 80 % av pasientene med restless legs syndrom har i tillegg PLMS. Det må imidlertid understrekes at dette er to forskjellige tilstander. Restless legs syndrom er kjennetegnet av plager i våken tilstand, og diagnosen baserer seg på pasientens subjektive plager. PLMS gir utelukkende motoriske plager, og diagnosen stilles ved hjelp av objektiv søvnregistrering. Hvis man er mye plaget med restless legs, bør diagnosen PLMS vurderes.


Utredning

Diagnosen stilles ved bruk av avansert søvnregistrering (polysomnografi). Ved mistanke om PLMS bør derfor fastlegen henvise pasienten videre til sykehus/søvnsenter med kompetanse innen søvnregistrering. Enkelte personer kan ha slike beinbevegelser uten andre symptomer. For at det skal kalles en «lidelse» må pasienten i tillegg ha søvnvansker eller økt søvnighet på dagtid, uten at dette kan forklares på annen måte. Alvorlighetsgraden vurderes etter antall beinbevegelser per time. Søvnregistrering er en komplisert og kostbar undersøkelse, og kapasiteten for slike undersøkelser er dårlig i Norge. Diagnosen PLMS kan imidlertid ikke stilles uten slik registrering.

Behandling

I følge amerikanske retningslinjer anbefales kun behandling av pasienter som tilfredsstiller spesifikke diagnostiske kriterier. Dette betyr at diagnosen først må være sikker, basert på avansert søvnregistrering. Behandling anbefales kun hvis pasienten i tillegg til dokumenterte beinbevegelser under søvn, klager over dårlig nattesøvn eller søvnighet på dagtid. Ved tilfeldig påviste beinbevegelser under søvn, men ingen andre symptomer, frarådes behandling. Behandlingen er medikamentell, og tar sikte på å bedre søvnkvaliteten og gi en reduksjon i søvnigheten på dagtid. Det er flere ulike preparater som er aktuelle, men førstevalget er dopamin-agonister. Mange pasienter responderer godt på slik behandling.

Oppfølging

Hvordan er prognosen ved PLMS?

PLMS regnes som en kronisk lidelse, som varer livet ut.

fastlege eller annen helsetjeneste overtar som primærkontakt

Kontaktinformasjon

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno)
Kontaktinformasjon
Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) driver ikke med pasientbehandling.

De aller fleste av diagnosene innen søvnfeltet håndteres utenfor sykehus. Henvisning til sykehus er vanligvis kun aktuelt når det er nødvendig med utredning med objektive søvnregistreringer.

Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer (SOVno) skal sikre nasjonal kompetanseoppbygging og kompetansespredning innenfor søvn.

Telefon
55 97 47 07
E-post
Postadresse
Haukeland universitetssjukehus
Postboks 1400
5021 Bergen
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Kart)
5053 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Praktisk informasjon

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. Grunna den låge førekomsten av koronasmitte i samfunnet vi har no, opnar vi opp for at fleire pasientar kan få besøk av sine nærmaste på sjukehuset.

Les mer om besøk på sjukehuset

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

  • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

  • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

  • Du må registrere deg.
  • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
  • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?