P300

Klinisk nevrofysiologi KNF

Ved P300 blir høyrsla stimulert via hovudtelefonar. For det meste høyres ein gjentakande monoton lyd, men nokre gonger kjem ein lyd som skil seg frå bakgrunnen. Kort tid etter den sjeldne lyden (etter ca. 300 ms) oppstår ein stimulusframkalla respons i hjernen.

Innleiing

Responsen vert målt via elektrodar som er festa på hovudet si overflate og den vert rekna for å vera ein tankemesseg påverking av stimulus / overføring av stimulus til bevisstheit. Responsen opptrer berre i samband med mental aktivitet (våkenheit, merksemd, konsentrasjon).

Undersøkinga er mest nytta i samband med forsking, men kan gi tilleggsinformasjon i einskilde kliniske samanhengar. Nytteverdien er omdiskutert fordi responsen lett kan bli påverka av uspesifikke faktorar som for eksempel nedsett merksemd.

Fastlege eller anna helseteneste som tilviser til utgreiing

1. Før

Et og ta dei vanlege medisinane du pleier å ta den dagen du skal til undersøking, dersom ikkje anna er avtalt.

2. Under

Korleis går sjølve undersøkinga føre seg?

 • Undersøkinga er smertefri.
 • Personen ligg/sit på ein benk eller i ei seng under testen.
 • Det er nødvendig å liggja rolig og slappe av. Uro vil lage forstyrring i registreringsresultata.
 • Personen må være vaken og bør kunne konsentrere seg og samarbeida om testen. Nedsett merksemd kan gi manglande eller unormale responser.
 • Elektrodar er festa på ulike stader på hovudet.
 • Personen får høyretelefonar på.
 • To ulike lydstimuli (eit vanlig og eit sjeldan) vert gitt i tilfeldig rekkefølgje.
 • Personen skal trykka på ein knapp når sjeldne stimuli kjem.
 • Undersøkinga kan ta ca. 1 time, men kan vara lengre.

3. Etter

Kontakt

Klinisk nevrofysiologi KNF
Oppmøte
Du finoss i Gamle Hovudbygg på Haukeland universitetssjukehus.
Telefon
55975120
Telefaks 55975164
måndag - fredag 08.00-15.00
Gamle hovedbygg
Besøksadresse
Jonas Lies vei 71(Google maps)
5053 Bergen
Telefon
55975000

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.