HELSENORGE
barn og mor foran glasblokkene_foto

Barn og unge flytter til Glasblokkene

Frå i haust finn du oss i nye lokaler på Haukeland. På denne sida finn du informasjon om kor vi held til, korleis du finn vegen, opningstider og anna praktisk informasjon. 

I tillegg til heile Barne – og ungdomsklinikken​ finn du frå september dei kirurgiske poliklinikkane for barn og unge i Glasblokkane. I tillegg er ​Radiologisk avdeling, barn og unge og blodprøvetaking med laboratorium på plass for å gje tilbod til alle som skal inn i bygget. Palliativ sengepost flyttar også inn i haust. 7. november kjem heile Kvinneklin​ikken​ inn i nybygget. 

Har du spørsmål om flyttinga? Send mail til kari.ulveseth@helse-bergen.no

Fann du det du leita etter?