HELSENORGE

Tilvising

Avdeling for rusmedisin tar imot og behandlar alle tilvisingar til tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Bergen sitt område.

Fann du det du leita etter?