Tilvising

Avdeling for rusmedisin tar imot og behandlar alle tilvisingar til tverrfagleg spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Bergen sitt område.

tilvising

 • Kven kan søke og kor sender du søknaden?

  Som for anna behandling innan spesialisthelsetenesta må det sendast ei tilvising når ein ynskjer behandling innan tverrfagleg spesialisert rusbehandling.

 • LAR - Tilvising

  Ei tilvising til legemiddelassistert rehabilitering - LAR må dokumentere langvarig og omfattande opioidavhengigheit.

 • Mal for tilvising

  Ei god tilvising er viktig for å kunne gjere ei rask og god vurdering. Avdeling for rusmedisin har laga ein mal som fortel kva ei god tilvising bør innehalde.

 • Saksgang for tilvisingar

  Det er ulike vurderingsfristar ut frå alder og kor alvorleg sjukdommen din er. Her finn du meir informasjon om både vurderings- og behandlingsfristar hos Avdeling for rusmedisin.

Fann du det du leita etter?