Rusmedisin Tertnes

Seksjon Tertnes ligg landleg til på Tertnes og har tre postar under same tak. Desse er Familieambulatoriet (FA), Kvinneposten og Tvangsposten. 
Les meir om Rusmedisin Tertnes

Rusmedisin Tertnes

Familieambulatoriet tilbyr langsiktig oppfølging av familiar med barn som har vore eksponert for rusmiddel eller avhengigheitsskapande legemiddel under graviditeten. I tillegg er det ein sengepost for frivillig behandling av rusmiddelavhengige gravide og mødrer/fedre med barn.

Kvinneposten tilbyr frivillig behandling til rusmiddelavhengige kvinner.

Familieambulatoriet og Kvinneposten er samlokaliserte, noko som gjer at ein samlar den faglege spisskompetansen på kvinner og familiar i same seksjon.
 
Tvangsposten (tidligere Forsterka ruspost) tar imot pasientar som blir innlagt utan eige samtykke (tvang) etter §§ 10-2 og 10-3 i helse- og omsorgstjenesteloven (HOL).

Seksjon Tertnes er ein tverrfagleg arbeidsplass der miljøpersonell med ulik helse- og sosialfagleg bakgrunn samhandlar tett med behandlargruppa.

Historia vår

I 2013 flytta Seksjon Tertnes frå Dr. Martens bygget ved Sandviken sykehus til Tertnesvegen 37. Fram til 2014 bestod Seksjon Tertnes av Forsterka ruspost, ein post som tok imot pasientar som blei innlagt utan eige samtykke (tvang) etter §§ 10-2 og 10-3 i helse- og omsorgstjenesteloven (HOL).
I 2014 blei Familieambulatoriet etablert . Familieambulatoriet har langsiktig oppfølging av familiar med barn som har vore eksponert for rusmiddel eller avhengigheitsskapande legemiddel under graviditeten. Ambulatoriet har også ein sengepost for frivillig behandling av rusmiddelavhengige gravide og mødre/fedre med barn, i tillegg til ei brukarstyrt seng. Eit ambulerande familieteam er også knytt til posten.
Hausten 2017 overtok Seksjon Tertnes Kvinneposten, som tidlegare var underlagt Seksjon Askøy. Kvinneposten tilbyr frivillig behandling til rusmiddelavhengige kvinner. Kvinneposten er samlokalisert med Familieambulatoriet.

Seksjon Tertnes er i dag ein tverrfagleg arbeidsplass der miljøpersonell med ulik helse- og sosialfagleg bakgrunn samhandlar tett med behandlargruppa. Med Familieambulatoriet og Kvinneposten på same stad samlar ein den faglege spisskompetansen på kvinner og familiar i same seksjon.

Behandling og aktivitet

 • Pasientane får undervisning frå tverrfagleg team kvar veke. Vi tar opp emne som individuell plan, rusens funksjon, motivasjon, sjølvtillit, nettverk, ernæring og fysisk trening relatert til mental helse.
 • Vi underviser i hjarte-lunge-redning og gir informasjon om overdosefare.
 • Vi gir undervisning i Nalokson nasespray
 • Fysisk trening i gymsal og treningsrom. Symjehall i nærleiken.
 • Vi har verkstad for maling, handarbeid, strikking, toving og keramikk.
 • Kortspel, matlaging og andre aktivitetar relatert til vanleg daglegliv.
 • Turar i nærområdet med følgje.

Kontaktinformasjon

Telefon
Familieambulatoriet vaktrom: 55 95 73 50
Kvinneposten vaktrom: 55 95 73 66
Tvangsposten vaktrom: 55 95 73 20
Seksjonsleiar Trude Larsen 55 95 73 10
Teamleiar Familieambulatoriet/Kvinneposten Marianne G. Litland, 55 95 73 60/911 59 383
Teamleiar Tvangsposten Kristian Toppe Aarlie, 55 95 73 30/94 81 18 19
Telefax 55 95 73 19
Tertnesveien 35
Besøksadresse
Tertnesveien 35(Kart)
5113 Tertnes

Parkering

Det er gratis parkering for pasientar, pårørande og tilsette like ved lokala våre på Tertnes. Parkeringsoblat må hentast på seksjonen.

Praktisk informasjon

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Rusmedisin Tertnes, Familieambulatoriethttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-tertnes/familieambulatorietRusmedisin Tertnes, Familieambulatoriet
Rusmedisin Tertnes, Kvinnepostenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-tertnes/kvinnepostenRusmedisin Tertnes, Kvinneposten
Rusmedisin Tertnes, Tvangspostenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/rusmedisin/rusmedisin-tertnes/tvangspostenRusmedisin Tertnes, Tvangsposten

Fann du det du leita etter?