HELSENORGE

Rusmedisin Floen

Rusmedisin Floen tilbyr medisinfri og relasjonsbasert rusbehandling til personar i aldersgruppa 18-40 år. Behandlingstilbodet er delt inn i fire fasar og er basert på ein terapeutisk samfunnsmodell, der ein kan seie at ein nyttar fellesskapet som metode.

Fann du det du leita etter?