Tilvising til oss

radiograf behandler pasient.foto
 

Tilvisingsråd for fastlegar

Sommarstengt

Radiologisk avdeling ved Kysthospitalet i Hagevik held i sommar stengt i 3 uker,
uke 29-31, grunna ferieavvikling. Siste oppsatte time til røntgen eller CT vil vere
fredag 13. juli. Måndag 6. august åpnar me igjen. I uke 28 og 32 vil det vere redusert drift.

Svarbrev på undersøkingar tatt siste uka før stenging vil bli sendt ut frå hovedavdelingen på Haukeland Universitetssykehus. Ved spørsmål angåande beskrivelsar i denne perioden ta kontakt med Radiologisk avdeling HUS på tlf. 55 97 24 00.


Røntgen- og CT-tilvisingar

Røntgen-tilvising

Tilvisande lege har ansvar for vidare oppfølging/behandling av pasienten. Vi tar røntgenbileta og ordnar med beskriving.

Augeblikkeleg hjelp-tilvising


Ver vennleg å ta kontakt med røntgenavdelinga før eventuell tilvising blir faksa til oss. Faksnummer: 56 56 59 48.

CT-tilvising 

Tilvisinga vert sendt til vurdering hos radiolog.

Fyll ut skjema "Sjekkliste for røntgenundersøkelser og bruk av i.v jodkontrast ​" og legg ved rekvisisjonen.

Når radiolog meiner det skal takast CT med kontrast er det viktig at pasienten tar blodprøva (Kreatinin/GFR) same dag som tilvisinga vert sendt til oss.

MR

Kysthospitalet i Hagevik har per dags dato ingen MR. MR står på langtidsprogrammet til Helse Bergen.

Ultralyd

Vert ikkje utført her hos oss.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.