Tilvising til oss

Røntgen- og CT-tilvisingar

radiograf behandler pasient.foto
 

Sommerstengt

Radiologisk avdeling ved Kysthospitalet i Hagevik holder i sommer stengt i uke 27-30, grunnet ferieavvikling. Siste oppsatte time til røntgen eller CT vil være fredag 30. juni. Mandag 31. juli åpner vi igjen. 

Svarbrev på undersøkelser tatt siste uken før stenging vil bli sendt ut fra hovedavdelingen på Haukeland Universitetssykehus.  Ved spørsmål angående beskrivelser, ta kontakt med Radiologisk avdeling HUS på tlf. 55 97 24 00.

Røntgen-tilvising

Tilvisande lege har ansvar for vidare oppfølging/behandling av pasienten. Vi tar røntgenbileta og ordnar med beskriving.

Augeblikkeleg hjelp-tilvising


Ver vennleg å ta kontakt med røntgenavdelinga før eventuell tilvising blir faksa til oss. Faksnummer: 56 56 59 48.

CT-tilvising 

Tilvisinga vert sendt til vurdering hos radiolog.

Fyll ut skjema "Sjekkliste for røntgenundersøkelser og bruk av i.v jodkontrast ​" og legg ved rekvisisjonen.

Når radiolog meiner det skal takast CT med kontrast er det viktig at pasienten tar blodprøva (Kreatinin/GFR) same dag som tilvisinga vert sendt til oss.

MR

Kysthospitalet i Hagevik har per dags dato ingen MR. MR står på langtidsprogrammet til Helse Bergen.

Ultralyd

Vert ikkje utført her hos oss.