HELSENORGE

Tilvisingsråd

I Helse Vest er det utarbeidd tilvisingsråd i eit samarbeid mellom radiologar og fastlegar i regionen. Råda som vert presentert her er dei same som ein finn i DIPS Interactor SmartClient, som er eit tilvisingsprogram fastlegar nyttar opp mot spesialisthelsetenesta.
Radiograf forbereder en CT undersøkelse
Fann du det du leita etter?