HELSENORGE

Radiologisk avdeling

Majoriteten av pasientar som vert innlagde på Haukeland universitetssjukehus er innom Radiologisk avdeling. Avdelinga er godt utstyrt og fungerer som ei serviceavdeling for kliniske avdelingar. Mellom anna har vi moderne MR-maskiner, CT-maskiner og utstyr for PET.

 
Radiologisk avdeling har ei eiga seksjon for barn og ungdom og ei eining for brystundersøking av kvinner (mammografi). Røntgenavdelinga ved Kysthospitalet i Hagevik er og ein del av Radiologisk avdeling. 

 
Våre høgt utdanna og motiverte fagfolk ynskjer å gje deg ei god behandling når du treng våre tenester.
Fann du det du leita etter?