Radiologisk avdeling

Majoriteten av pasientar som vert innlagde på Haukeland universitetssjukehus er innom Radiologisk avdeling. Avdelinga er godt utstyrt og fungerer som ei serviceavdeling for kliniske avdelingar. Mellom anna har vi moderne MR-maskiner, CT-maskiner og utstyr for PET.

Radiologisk avdeling har ei eiga seksjon for barn og ungdom og ei eining for brystundersøking av kvinner (mammografi). Røntgenavdelinga ved Kysthospitalet i Hagevik er og ein del av Radiologisk avdeling. 

Våre høgt utdanna og motiverte fagfolk ynskjer å gje deg ei god behandling når du treng våre tenester.
Les meir om Radiologisk avdeling

Radiologisk avdeling

Radiologisk avdeling har omlag 280 tilsette fordelt på 232 årsverk, og er delt inn i fleire seksjonar.
Avdelinga er godt utstyrt og fungerer som ei serviceavdeling for kliniske avdelingar. Mellom anna har vi moderne MR-maskiner, CT-maskiner og utstyr for PET.

Radiologisk avdeling har ei eiga eining for barn og ei eining for brystundersøking av kvinner (mammografi). Røntgenavdelinga ved Kysthospitalet i Hagevik er og ein del av Radiologisk avdeling.

Radiologisk avdeling er delt inn i forskjellige seksjonar: 

 • Brystdiagnostisk senter (tidligere Mammografisenteret)
  Ansvar for Mammografiprogrammet i Hordaland og klinisk brystdiagnostikk (mammografi og/eller ultralydundersøking av bryst). 
 • Radiologisk avdeling, Kysthospitalet i Hagevik
  Holder til på Kysthospitalet i Hagevik, i 2. etasje og samarbeider tett med avdelingane der. Utfører primært røntgenundersøkingar for Kysthospitalet i Hagevik, men tek og imot tilviste pasientar frå Os og omegn.
 • Nukleærmedisin/PET senter
  PET står for positronemissjonstomografi. Det er ein metode til å framstille funksjonar og biokjemiske prosessar i levande vev med hjelp av radioaktivt merkeda sporstoff. 
 • Seksjon for barn og ungdom
  En egen seksjon for barn og ungdom, lokalisert til etasje U1 i Barne og Ungdomsklinikken i Marie Joys hus. 
 • Generell røntgen
  Av Radiologisk avdeling sine seksjonar vert generell seksjon rekna  som den største. 
 • MR-seksjonen
  Driv med undersøkelse ved hjelp av et kraftig magnetfelt og radiobølger. Frå dette kan det fremstilles digitale bilder av kroppen i ulike plan.
 • Generell seksjon har fleire undersøkingsrom som er skreddarsydd til dei forskjellige undersøkingstypane vi utfører. Enkelte undersøkingar kan berre utførast på bestemte rom, kalla røntgenlaboratorium. 
 • CT generell
  Seksjonen disponerer fire CT maskiner på vår eiga avdeling, samt ein mobil CT plassert på intensivavdelinga.
 • Intervensjon
  Her utfører me for det meste ulike behandlingar, men også noko biletediagnostikk.

Kontakt

Telefon
55 97 24 00
Telefaks 55 97 51 40
Mammografisenteret 55 97 40 00
Seksjon for barn 55 97 52 20 (kl. 08-14.30)
Kysthospitalet 56 56 59 40
måndag - fredag 08.00-15.00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.
​​​​​​Skyss har eit eige linjekart for Haukeland (PDF) der du kan finne ut kva for bussar som går forbi sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider.

​Busstoppa rundt Haukeland:

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. Rutetabellar finn du på Skyss.no.

Flybuss

​Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Sjekk nettsida til Flybussen for meir informasjon om ruter og prisar

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Pasientreiser

​Lov om pasientrettar gjer rett til å få dekt utgifter ved reise til/frå offentleg behandling i helsetenesta tilsvarande billigaste rutegåande transport.

Les meir om pasientreisar

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka (bildet), har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.


Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.


Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Servicetilbod i nærområdet til Haukeland

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien
Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: kl. 07.00-22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 20.00 

Kiwi Kronstad
Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: 06:30 - 23:00
Laurdag: kl. 09:00 - 23:0019

Bunnpris Møllendalsbakken
Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 21.00
Søndag: kl.  10.00 - 22.00 

Trådlaust internett

​Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

​Tilgang til gjestenettet på sjukehuset

 • Koble til nettverket "gjest.ihelse.net".

 • Opne nettlesaren din (Safari, Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge etc.) og du får opp ei påloggingsside.

Ny brukar

 • Du må registrere deg.
 • Skriv inn mobilnummeret du ønsker påloggingsinformasjon sendt til og aksepter vilkåra for bruk av gjestenettet.
 • Du vil motta ein SMS og blir automatisk sendt til påloggingssida. No kan du logge inn med mobilnummeret og skrive inn passordet du har mottatt på SMS.

Tilgangen du får til internett varer i 31 dagar. Etter dette må du registrere deg på ny.  

Om du forlet sjukehusområdet og kjem tilbake innan 31 dagar etter du registrerte deg, kjem du rett inn på gjestenettet utan å registrere deg på ny.

Du kan bruke same pålogginga på anna PC / nettbrett / telefon ved å trykke på lenka «logge inn her» på velkomstsida utan å måtte opprette ekstra konto.

Sikkerheit
Årsaka til at du må logge inn er krav til sikkerheit i sjukehusnettverket. Sjukehuset nyttar same type løysing som finst på flyplassar og hotell. ​

CThttps://helse-bergen.no/behandlinger/ct-undersokingCTCCT-undersøkelseCT-undersøkelseCT-undersøkelseCT-undersøkelse
CT av lungenehttps://helse-bergen.no/behandlinger/ct-av-lungeneCT av lungeneCCT-undersøkelse av lunger (thorax)CT-undersøkelse av lunger (thorax)CT-undersøking av lunger (thorax)CT-undersøkelse av lunger (thorax)
CT av lunger, Kysthospitalethttps://helse-bergen.no/behandlinger/ct-av-lunger-kysthospitaletCT av lunger, KysthospitaletCCT-undersøkelse av lunger (thorax)CT-undersøkelse av lunger (thorax)CT-undersøking av lunger (thorax)CT-undersøkelse av lunger (thorax)
CT av magenhttps://helse-bergen.no/behandlinger/ct-av-magen-CT av magenCCT-undersøkelse av magen (abdomen)CT-undersøkelse av magen (abdomen)CT-undersøking av magen (abdomen)CT abdomen
CT av magen, Kysthospitalethttps://helse-bergen.no/behandlinger/ct-av-magen-kysthospitaletCT av magen, KysthospitaletCCT-undersøkelse av magen (abdomen)CT-undersøkelse av magen (abdomen)CT-undersøking av magen (abdomen)CT abdomen
CT av nyrer og urinvegarhttps://helse-bergen.no/behandlinger/ct-av-nyrer-og-urinvegarCT av nyrer og urinvegarCCT-undersøkelse av nyrer og urinveierCT-undersøkelse av nyrer og urinveierCT-undersøking av nyrer og urinvegarCT-undersøkelse av nyrer og urinveier
CT av nyrer og urinvegar, Kysthospitalethttps://helse-bergen.no/behandlinger/ct-av-nyrer-og-urinvegar-kysthospitaletCT av nyrer og urinvegar, KysthospitaletCCT-undersøkelse av nyrer og urinveierCT-undersøkelse av nyrer og urinveierCT-undersøking av nyrer og urinvegarCT-undersøkelse av nyrer og urinveier
CT, Kysthospitalethttps://helse-bergen.no/behandlinger/ct-kysthospitaletCT, KysthospitaletCCT-undersøkelseCT-undersøkelseCT-undersøkelseCT-undersøkelse
Drenasje - abscess, galleblære og PTDhttps://helse-bergen.no/behandlinger/drenasje-abscess-galleblere-og-ptdDrenasje - abscess, galleblære og PTDDDrenasje - abscess, galleblære og PTDDrenasje - abscess, galleblære og PTDDrenasje - abscess, galleblære og PTDDrenasje - abscess, galleblære og PTD
Klinisk mammografihttps://helse-bergen.no/behandlinger/klinisk-mammografiKlinisk mammografiKKlinisk mammografiKlinisk mammografiKlinisk mammografiKlinisk mammografi
Mammografiscreeninghttps://helse-bergen.no/behandlinger/mammografiscreeningMammografiscreeningMMammografiscreeningMammografiscreeningMammografiscreeningMammografiscreening
MR av bekkenhttps://helse-bergen.no/behandlinger/mr-av-bekkenMR av bekkenMMR-undersøkelse av bekkenMR-undersøkelse av bekkenMR-undersøking av bekkenMR-undersøkelse av bekken
MR av hovudethttps://helse-bergen.no/behandlinger/mr-av-hovudetMR av hovudetMMR-undersøkelse av hode (caput)MR-undersøkelse av hode (caput)MR-undersøking av hovudet (caput)MR-undersøkelse av hode (caput)
MR av magehttps://helse-bergen.no/behandlinger/mr-av-mageMR av mageMMR-undersøkelse av mage (abdomen)MR-undersøkelse av mage (abdomen)MR-undersøking av mage (abdomen)MR-undersøkelse av mage (abdomen)
MR av nakke og rygghttps://helse-bergen.no/behandlinger/mr-av-nakke-og-ryggMR av nakke og ryggMMR-undersøkelse av nakke/ryggMR-undersøkelse av nakke/ryggMR-undersøking av nakke/ryggMR-undersøkelse av nakke/rygg
MR-undersøkinghttps://helse-bergen.no/behandlinger/mr-undersokingMR-undersøkingMMR-undersøkelseMR-undersøkelseMR-undersøkingMR-undersøkelse
Pyelostomihttps://helse-bergen.no/behandlinger/pyelostomiPyelostomiPPyelostomiPyelostomiPyelostomiPyelostomi
Røntgenundersøking skjelett, Kysthospitalethttps://helse-bergen.no/behandlinger/rontgenundersoking-skjelett-kysthospitaletRøntgenundersøking skjelett, KysthospitaletRDákterikki røntgenRøntgen av skjelettRøntgen av skjelettRøntgen av skjelett
Ultralydundersøkelsehttps://helse-bergen.no/behandlinger/ultralydundersokelseUltralydundersøkelseUUltralydundersøkelseUltralydundersøkelseUltralydundersøkelseUltralydundersøkelse

Brystdiagnostisk senterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/brystdiagnostisk-senterBrystdiagnostisk senter
Mammografiprogrammet på Danmarksplasshttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/mammografiprogrammet-danmarksplassMammografiprogrammet på Danmarksplass
Nasjonalt kompetansesenter i funksjonell MR - fMRIhttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/nasjonalt-kompetansesenter-i-funksjonell-mr-fmriNasjonalt kompetansesenter i funksjonell MR - fMRI
Radiologisk avdeling, Generell røntgenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/generell-rontgenRadiologisk avdeling, Generell røntgen
Radiologisk avdeling, Intervensjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/intervensjonRadiologisk avdeling, Intervensjon
Radiologisk avdeling, Kysthospitalethttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/radiologisk-avdeling-kysthospitaletRadiologisk avdeling, Kysthospitalet
Radiologisk avdeling, MR-seksjonenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/mr-seksjonenRadiologisk avdeling, MR-seksjonen
Radiologisk avdeling, Seksjon for barn og ungdomhttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/radiologisk-avdeling-barn-og-ungdomRadiologisk avdeling, Seksjon for barn og ungdom
Senter for nukleærmedisin og PEThttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/senter-for-nukleermedisin-og-petSenter for nukleærmedisin og PET