Radiologisk avdeling

Majoriteten av pasientar som vert innlagde på Haukeland universitetssjukehus er innom Radiologisk avdeling. Avdelinga er godt utstyrt og fungerer som ei serviceavdeling for kliniske avdelingar. Mellom anna har vi moderne MR-maskiner, CT-maskiner og utstyr for PET.

Radiologisk avdeling har ei eiga seksjon for barn og ungdom og ei eining for brystundersøking av kvinner (mammografi). Røntgenavdelinga ved Kysthospitalet i Hagevik er og ein del av Radiologisk avdeling. 

Våre høgt utdanna og motiverte fagfolk ynskjer å gje deg ei god behandling når du treng våre tenester.
pet. ansatt. foto
 
Les meir om Radiologisk avdeling

Radiologisk avdeling

Radiologisk avdeling har omlag 353 tilsette fordelt på 266 årsverk, og er delt inn i fleire seksjonar.

 • Brystdiagnostisk senter (tidlegare Mammografisenteret)
  Ansvarleg for Mammografiprogrammet i Hordaland, samt klinisk brystdiagnostikk (mammografi og/eller ultralydundersøking av bryst). 
 • Radiologisk avdeling, Kysthospitalet i Hagevik
  Held til på Kysthospitalet i Hagevik, i 2. etasje. Utfører primært røntgenundersøkingar for Kysthospitalet i Hagevik, men også tilviste pasientar hovudsakleg frå Os og omegn.
 • Nukleærmedisin/PET senter
  PET er ein metode til å framstille funksjonar og biokjemiske prosessar i levande vev med hjelp av radioaktivt merka sporstoff. Du finn oss i Parkbygget. 
 • Seksjon for barn og ungdom
  Eiga røntgenavdeling for pasientar mellom 0 og 18 år, lokalisert i Barne og Ungdomsklinikken, Marie Joys' hus. 
 • MR-seksjonen
  Utfører undersøkingar ved hjelp av et kraftig magnetfelt og radiobølger. Frå dette kan det framstillast bilete av kroppen i ulike plan. Held til i fleire etasjar i Sentralblokka
 • CT/Generell
  Her utføres tradisjonelle røntgenundersøkingar og CT-undersøkingar. Den største seksjonen i avdelinga, held til i 1. etasje i Sentralblokka
 • Intervensjon/Ultralyd
  Her utfører me for det meste ulike pasientbehandlingar, men også noko biletediagnostikk. Intervensjon held til i 1. etasje i Sentralblokka

Leiar Radiologisk avdeling

Avdelingsdirektør Aslak Aslaksen

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Radiologisk avdeling har seksjonar fleire stader både på Haukelandsområdet og på Kysthospitalet i Hagevik.
Telefon
55 97 24 00
Telefaks 55 97 51 40
måndag - fredag 08.00-14.30
Postadresse
Helse Bergen HF
Haukeland universitetssjukehus
Radiologisk avdeling
Postboks 1400
5021 Bergen
Sentralblokka
Besøksadresse
Haukelandsveien 22(Kart)
5021 Bergen

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Grunna Koronavirus får pasientar midlertidig dekka køyring med eigen bil

Grunna koronavirus-utbrotet blei det 12. mars innført ei midlertidig endring i rettane for pasientreiser som gjer at pasientar no får dekt reise med eigen bil med tilleggsutgifter. Dette gjeld for alle reiser over 10 kilometer kvar veg.
Dette er både for å forhindre smitte av koronavirus via offentleg og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådvelde for dei brukarane som treng dette mest i tida framover.

Om reisa er under 10 kilometer kvar veg, må bruk av privat bil dokumenterast av behandlar som nødvendig av medisinske årsaker, som tidlegare. Det same gjeld behov for følgje på reisa.

Pasientar kan søke om å få dekt reiseutgiftene sine digitalt på helsenorge.no, eller ved å sende søknad på papir. Hugs å leggje ved kvitteringar.

Parkering Haukeland

Parkeringsanlegget på Haukeland er delt inn i ulike område på og i nærleiken av sjukehuset. Vi har dessverre ikkje nok plassar til alle som ønsker å parkere på sjukehuset.
​​​​​​​​Av omsyn til dei som må bruke bil, oppmoder vi derfor dei som kan, til å bruke offent​leg transport​. Det er også mogleg å parkere på Bystasjonen og ta buss det siste stykket opp til Haukeland​. 

​For dei som av ulike årsakar må bruke bil, er det parkeringsplassar på ulike områder på og i nærleiken av sjukehuset.

Pasientreiser

Reiseutgifter
Som regel gjennomfører du reisa di på eiga hand og søker om å få dekt reiseutgiftene i etterkant.
Les meir om å få dekt ei pasientreise

Planlegging
I utgangspunktet vel du sjølv kva transportmiddel du reiser med til behandling.
Les meir om planlegging av pasientreisa di

Rettar/Rettane dine
Hovedregelen er at pasientreiser bli dekt med ein standardsats per kilometer. Ved behov kan også nødvendige tilleggsutgifter bli dekt.
Les meir om rettane dine ved pasientreiser

Tilrettelagt transport
Helseekspressen
Avdeling for pasientreiser i Helse Bergen 

Taxi

​I Sentralblokka på Haukeland finn du ein taxihaldeplass der det som regel står ledige bilar. Ved behov er våre tilsette i resepsjonen tilgjengelege 24 timar i døgnet og kan bestille taxi til deg.

Praktisk informasjon

Apotek

I foajeen i Sentralblokka på Haukeland finn du eit apotekutsal. Dei gjer klar resepten din medan du ventar.

Apotekutsalet har eit variert varetilbod, og fører dei legemidla sjukehuset nyttar i behandlinga. Dei skaffar også legemiddel som ikkje er marknadsførte i Noreg eller som må produserast spesielt. I tillegg har dei hudpleie- og hygieneartiklar og ernæringsprodukt, samt andre apotekvarer og sjukepleieartiklar.

Dei ansatte ved apoteket gir deg informasjon, råd og rettleiing om legemiddel og legemiddelbruk og kan tilby samtale/rettleiing mellom personale og pasient på eit uforstyrra samtalerom. Dei tilbyr og opplæring i blodsukkermåling og bruk av inhalasjonspreparat.

Apoteket tar også i mot gamle legemiddel til destruksjon.​

Du kan betale med Vipps på apoteket. Du kan derforblant anna betale på førehand når du skal hente bestilte medisinar.

Opningstider
Måndag-fredag kl. 08.30-18.00, laurdag kl. 09.00-13.00

Telefon 55 97 53 44
Telefaks 55 29 07 40
bergen@apotekene-vest.no

For meir informasjon - sjå nettsida til Sjukehusapoteka Vest

Besøk på sjukehuset i koronaperioden

Under smittesituasjonen med koronaviruset har vi avgrensa talet på besøkande til sjukehuset. 

 

Resepsjon

I tillegg til resepsjonen i foajeen i Sentralblokka, har alle poliklinikkane på sjukehuset eigen resepsjon. Her kan du få hjelp med alt frå betaling til bestilling av transport.

​​​​​​​​Besøke pasientar
Skal du besøke ein pasient? Vi kan gi deg informasjon om kvar du finn dei ulike avdelingane og sengepostane på sjukehusområdet.

Betale eigendel
Du kan betale eigendel for polikliniske konsultasjonar i resepsjonen mellom klokka 07.00 og 21.00. Ver merksam på at poliklinikkane berre tar imot betaling med kort.

Bestille drosje
Om du ønskjer det, hjelper vi deg gjerne med å bestille drosje. Berre ta kontakt i resepsjonen.

Leitar du etter ei avdeling?
Sjå avdelingsoversikta


Resepsjonen i foajeen i Sentralblokka er døgnbemanna og hjelper deg i tillegg med:

Lån av rullestol
Resepsjonen låner ut rullestolar til bruk på sjukehuset. For lån av rullestol er det 200 kroner i depositum. ​

Følgeteneste
Vi tilbyr følgeteneste, der ein tilsett kan følge deg til og frå poliklinikkane, til røntgen og til Laboratorium for klinisk biokjemi. Vi har også rullestol om du treng det.

Følgeteneste har vi frå klokka 07.00 til 15.00. Direkte telefonnummer til følgetenesta er 55 97 20 06.

Oppbevaringsboksar
Vi har oppbevaringsboksar, om du treng dette. Avhengig av storleik på boksen, kostar dette 20 eller 30 kr. per døgn.

Hittegods
Vi tar imot hittegods, og leverer ut hittegods dersom dette er levert same dag eller same helg. Etter dette blir hittegodset levert til Drift/teknisk kundesenter.​​

Servicetilbod i nærområdet til Haukeland

Daglegvarebutikkar i nærområdet:

Rema1000 Haukelandsveien
Omlag 10 min gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: kl. 07.00-22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 20.00 

Kiwi Kronstad
Omlag 10 minutts gange frå Sentralblokka
Måndag - fredag: 06:30 - 23:00
Laurdag: kl. 09:00 - 23:0019

Bunnpris Møllendalsbakken
Omlag 15 minutts gange frå Sentralblokka. Søndagsåpen
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 22.00
Laurdag: kl. 08.00 - 21.00
Søndag: kl.  10.00 - 22.00 

Trådlaust internett

Alle pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett på dei fleste områda på sjukehuset.

Gjest.ihelse.net er eit trådlaust nettverk for besøkande, pasientar og tilsette. Slik koblar du deg til gjestenettet vårt:

 1. Koble deg til det trådlause gjestenettet (gjest.ihelse.net)
 2. Ein nettlesar skal opne seg automatisk. (Om påloggingsvindauget ikkje dukkar opp, forsøk å opne nettlesaren manuelt).
 3. Les nøye gjennom vilkåra.
 4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkåra.
Innlogginga skjer automatisk på einingar etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv. Det skal bare være nødvendig å logge seg på éin gong per eining per 31 dagar.

Angiografi og intervensjonhttps://helse-bergen.no/behandlinger/angiografi-og-intervensjonAngiografi og intervensjonAAngiografi og intervensjonAngiografi og intervensjonAngiografi og intervensjonAngiografi og intervensjon
Brystkrefthttps://helse-bergen.no/behandlinger/brystkreftBrystkreftBBrystkreftBrystkreftBrystkreftBrystkreft
CThttps://helse-bergen.no/behandlinger/ct-undersokingCTCCTCTCTCT
CT av lungenehttps://helse-bergen.no/behandlinger/ct-av-lungeneCT av lungeneCCT av lunger (ct-thorax)CT av lunger (ct-thorax)CT av lunger (ct-thorax)CT av lunger (ct-thorax)
CT av lunger, Kysthospitalethttps://helse-bergen.no/behandlinger/ct-av-lunger-kysthospitaletCT av lunger, KysthospitaletCCT av lunger (ct-thorax)CT av lunger (ct-thorax)CT av lunger (ct-thorax)CT av lunger (ct-thorax)
CT av magenhttps://helse-bergen.no/behandlinger/ct-av-magen-CT av magenCCT av bukhulen (abdomen)CT av bukhulen (abdomen)CT av bukhulen (abdomen)CT av bukhulen (abdomen)
CT av magen, Kysthospitalethttps://helse-bergen.no/behandlinger/ct-av-magen-kysthospitaletCT av magen, KysthospitaletCCT av bukhulen (abdomen)CT av bukhulen (abdomen)CT av bukhulen (abdomen)CT av bukhulen (abdomen)
CT av nyrer og urinvegarhttps://helse-bergen.no/behandlinger/ct-av-nyrer-og-urinvegarCT av nyrer og urinvegarCCT av nyrer og urinveierCT av nyrer og urinveierCT av nyrer og urinveierCT av nyrer og urinveier
CT av nyrer og urinvegar, Kysthospitalethttps://helse-bergen.no/behandlinger/ct-av-nyrer-og-urinvegar-kysthospitaletCT av nyrer og urinvegar, KysthospitaletCCT av nyrer og urinveierCT av nyrer og urinveierCT av nyrer og urinveierCT av nyrer og urinveier
CT, Kysthospitalethttps://helse-bergen.no/behandlinger/ct-kysthospitaletCT, KysthospitaletCCTCTCTCT
Drenasje - abscess, galleblære og PTDhttps://helse-bergen.no/behandlinger/drenasje-abscess-galleblere-og-ptdDrenasje - abscess, galleblære og PTDDDrenasje - abscess, galleblære og PTDDrenasje - abscess, galleblære og PTDDrenasje - abscess, galleblære og PTDDrenasje - abscess, galleblære og PTD
Klinisk mammografihttps://helse-bergen.no/behandlinger/klinisk-mammografiKlinisk mammografiKMammografiMammografiMammografiMammografi
Mammografiscreeninghttps://helse-bergen.no/behandlinger/mammografiscreeningMammografiscreeningMMammografiscreeningMammografiscreeningMammografiscreeningMammografiscreening
MR av bekkenhttps://helse-bergen.no/behandlinger/mr-av-bekkenMR av bekkenMMR av bekkenetMR av bekkenetMR av bekkenetMR av bekkenet
MR av hovudethttps://helse-bergen.no/behandlinger/mr-av-hovudetMR av hovudetMMR av hode (caput)MR av hode (caput)MR av hode (caput)MR av hode (caput)
MR av magehttps://helse-bergen.no/behandlinger/mr-av-mageMR av mageMMR av bukhulen (abdomen)MR av bukhulen (abdomen)MR av bukhulen (abdomen)MR av bukhulen (abdomen)
MR av nakke og rygghttps://helse-bergen.no/behandlinger/mr-av-nakke-og-ryggMR av nakke og ryggMMR av nakke/rygg (MR-columna)MR av nakke/rygg (MR-columna)MR av nakke/rygg (MR-columna)MR av nakke/rygg (MR-columna)
MR-undersøkinghttps://helse-bergen.no/behandlinger/mr-undersokingMR-undersøkingMMR-undersøkelseMR-undersøkelseMR-undersøkingMR-undersøkelse
Pyelostomihttps://helse-bergen.no/behandlinger/pyelostomiPyelostomiPPyelostomiPyelostomiPyelostomiPyelostomi
Røntgen av urinrøyrethttps://helse-bergen.no/behandlinger/rontgen-av-urinroyretRøntgen av urinrøyretRRøntgen nyrer og urinveier, barnRøntgen av nyrer og urinveier, barnRøntgen nyrer og urinveier, barnRøntgen nyrer og urinveier, barn
Røntgenmerkinghttps://helse-bergen.no/behandlinger/rontgenmerkingRøntgenmerkingRBrystkreft - røntgenmerkingBrystkreft - røntgenmerkingBrystkreft - røntgenmerkingBrystkreft - røntgenmerking
Røntgenundersøking skjelett, Kysthospitalethttps://helse-bergen.no/behandlinger/rontgenundersoking-skjelett-kysthospitaletRøntgenundersøking skjelett, KysthospitaletRDákterikki røntgenRøntgen av skjelettRøntgen av skjelettRøntgen av skjelett
Ultralyd av brysthttps://helse-bergen.no/behandlinger/ultralyd-av-brystUltralyd av brystUUltralyd av brystUltralyd av brystUltralyd av brystUltralyd av bryst
Ultralydundersøkelsehttps://helse-bergen.no/behandlinger/ultralydundersokelseUltralydundersøkelseUUltralydUltralydUltralydUltralyd
Vevsprøve frå brysthttps://helse-bergen.no/behandlinger/vevsprove-fra-brystVevsprøve frå brystVVevsprøve (biopsi) fra brystVevsprøve (biopsi) fra brystVevsprøve (biopsi) fra brystVevsprøve (biopsi) fra bryst

Brystdiagnostisk senterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/brystdiagnostisk-senterBrystdiagnostisk senter
Mammografiprogrammet på Danmarksplasshttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/mammografiprogrammet-danmarksplassMammografiprogrammet på Danmarksplass
Nasjonalt kompetansesenter i funksjonell MR - fMRIhttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/nasjonalt-kompetansesenter-i-funksjonell-mr-fmriNasjonalt kompetansesenter i funksjonell MR - fMRI
Radiologisk avdeling, Bergen helsehushttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/radiologisk-avdeling-bergen-helsehusRadiologisk avdeling, Bergen helsehus
Radiologisk avdeling, CThttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/ct-seksjonenRadiologisk avdeling, CT
Radiologisk avdeling, Generell røntgenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/generell-rontgenRadiologisk avdeling, Generell røntgen
Radiologisk avdeling, Intervensjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/intervensjonRadiologisk avdeling, Intervensjon
Radiologisk avdeling, Kysthospitalethttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/radiologisk-avdeling-kysthospitaletRadiologisk avdeling, Kysthospitalet
Radiologisk avdeling, MR-seksjonenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/mr-seksjonenRadiologisk avdeling, MR-seksjonen
Radiologisk avdeling, Seksjon for barn og ungdomhttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/radiologisk-avdeling-barn-og-ungdomRadiologisk avdeling, Seksjon for barn og ungdom
Senter for nukleærmedisin og PEThttps://helse-bergen.no/avdelinger/radiologisk-avdeling/senter-for-nukleermedisin-og-petSenter for nukleærmedisin og PET

Fann du det du leita etter?