HELSENORGE
deltaker som klatrer

Energiteamet PBU

Energiteamet PBU gir tilbod om fysisk aktivitet til barn og unge knytt til Klinikk Psykisk Helsevern for barn og unge.

​"Frå vi blir fødde er menneske i bevegelse. Barn bruker bevegelse til kommunikasjon lenge før verbalt språk. Bevegelse er svært viktig i formidling og bearbeiding av følelsar. Saman med andre skaper bevegelse samhald og tryggheit, både med og utan kroppskontakt. Læring av nye motoriske eigenskapar skaper glede og meistring. Aktivitet er viktig for helse, og det førebygger både somatisk og psykisk sjukdom. "              

- ​Paul Joachim Bloch Thorsen

Dette er noko av bakgrunnen for at Energiteamet PBU bruker fysisk aktivitet i eit integrert tilbod til barn og unge med psykiske lidingar. Vi gjennomførar våre tilbod i dei flotte lokala i Energisenteret for barn og unge. 

 

Kven er vi
I Energiteamet PBU er kunnskap og personleg engasjement vel så viktig som fagfelt. Energiteamet PBU består av lege, sjukepleiarar, fysioterapeutar og folkehelsearbeidar. Teamet har brei og variert erfaring frå psykisk helsearbeid, samt eigenerfaring og trenarerfaring frå ulike idrettar.

Bilder av instruktører i energiteamet  

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Har du time hos hos Energiteamet PBU møter du opp i Glasblokkene, ved resepsjonen. 
Besøksadresse
Haukelandsbakken 15 (kart)
5021 Bergen

Telefon
480 19 012
Telefonen blir hovudsakleg besvart tirsdagar, torsdag og fredagar kl 09:00-14:00, mandagar og onsdager kl 09:00-11:00. Utover desse tidenen oppfordrar vi dykk til å sende tekstmelding.

Andre førespurnader
For førespurnader som ikkje gjeld trening eller praktiske spørsmål, ber vi dykk sende epost til:
paul.joachim.bloch.thorsen@helse-bergen.no


Buss og bybane

Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsrutar mellom bydelande og sjukehuset. På nettsidene til Skyss.no finn du bussruter med oversikt over stoppestader og tider. 

Busstoppa rundt Haukeland:
Haukeland nord, Haukeland sør, Ibsensgate, og Ulriksdal.

Nærmaste stoppestad med bybane til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppet til sjukehuset. 

Parkering Glasblokkene

Det er innkjøyring til Glassblokkene frå Haukelandsbakken, nord for Sentralblokka. Det er tre handikap-parkeringsplassar ved Glassblokkene. Andre besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire handikap-parkeringsplassar. 

Meir informasjon om parkering på Haukeland Universitetssjukehus

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glassblokkene innandørs via tunnelsystemet. Fann du det du leita etter?