Energisenteret for barn og unge

På Energisenteret for barn og unge har vi som mål å auke meistring og fellesskap gjennom fysisk aktivitet og forsking for barn og unge med særskilte behov. Senteret sine lokaliteter nyttast på tvers av klinikkar og avdelingar på sjukehuset, samt av eksterne aktører. Sjå lengre nede på denne sida for meir informasjon om våre ulike aktivitetstilbod.
Jente og gutt hopper i basseng fra stupeblokker. Foto
 
Håndballmål og basketmål i gymsal. Foto
 
Les meir om tilboda til Energisenteret for barn og unge

Energisenteret for barn og unge

Altfor få barn og unge med sjukdom eller skade får utnytta dei moglegheitene dei har til fysisk aktivitet. På senteret skal dei bli stimulert til å få realisert sitt fysiske potensial på ein trygg og god måte.

Svømmehall og idrettshall

I ein stor idrettshall med tribune er det lagt til rette for allsidig aktivitet heile veka frå morgon til kveld. Vi har også eit 25 meter langt svømmebasseng med tilhøyrande terapibasseng med varmt vatn.

Meistring og fellesskap

Alle som har relasjonar til eller oppgåver knytt til primærbrukarane kan også bruke senteret. Det kan vere familie, vener, helsepersonell, brukargrupper, idrettslag, lærarar, trenarar, forskarar og studentar. 

Forsking, formidling og samarbeid

Energisenteret skal bidra til å opparbeide ny kunnskap om effekt av trening og fysisk aktivitet, og inneheld areal for diagnostikk, behandling, rehabilitering, habilitering, undervisning og forsking. Senteret skal bidra til å utdanne trenarar, lærarar, fysioterapeutar, helsesøstrer og andre som har nytte av å lære meir om fysisk aktivitet for barn og unge. Målet er å få meir kunnskap om korleis ein kan lukkast med å integrere barn og unge med kroniske sjukdommar og ekstraordinære behov, og dele denne kunnskapen med andre. Senteret vil invitere til samarbeid med kommunale etatar, idrettslag og pasientorganisasjonar. Energisenteret jobbar på tvers av klinikkar og avdelingar på sjukehuset. Dette er eit unikt pionerprosjekt både nasjonalt og internasjonalt.


Logo Energisenteret


Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Energisenteret held til i Glasblokkene. Meld frå i resepsjonen når du kjem.
Telefon
55 97 77 70
Har du spørsmål? Kontakt leiarteamet ved Energisenteret
Lars Peder V. Bovim | e-post lars.peder.vatshelle.bovim@helse-bergen.no
Malene Joensen | e-post malene.joensen@helse-bergen.no
Glasblokkene
Besøksadresse
Haukelandsbakken 15(Kart)
5021 Bergen
Telefon
55 97 50 00

Buss

​Fleire rutebussar går forbi Haukeland. I tillegg finst direkte arbeidsruter mellom bydelane og sjukehuset.

Nord for sjukehuset, sør for Haukeland​, Ibsensgate og Haukelandsveien.

Bybane

​Nærmaste stoppestad til Haukeland er Kronstad bybanestopp. Det tar om lag ti minutt å gå frå stoppen til sjukehuset. 

Flybuss

Det går flybuss frå Bergen Lufthavn Flesland til Haukeland Hotel/Pasienthotellet kvar time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 alle kvardagar, med avgang fem over kvar heile time. 

Du nyttar vanleg flybuss frå Flesland til Bystasjonen. På Bystasjonen byttar du over til ein minibuss godt merka med flybuss-logo. Denne bussen køyrer deg til Haukeland hotell. 

Frå Haukeland hotell/Pasienthotellet går det minibuss fem over kvar heile time mellom kl. 09.00 og kl. 15.00 for å ta med reisande som skal til flyplassen. Bussen kjører til Bystasjonen, der er det overgang til den ordinære flybussen. Turen frå Haukeland til Flesland tar totalt 45 minutt.

Siste avgang frå Haukeland hotell er klokka 15.05.

Klokka 09.50 og klokka 13.50 startar flybussen ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka. Bussen står då ei kort stund på dei reserverte plassane til helsebussane (rett ved drosjehaldeplassen i Sentralblokka) for av- og påstiging før han køyrer vidare til Haukeland hotell for avgang fem over. 

Flybussen har både barnesete, rullestolplass og heis. Om du treng ekstra hjelp til å bytte frå minibussen til flybussen, får du det av sjåføren. 

Flybussen mellom Flesland og Haukeland Universitetssjukehus er innstilt i jul og romjul (kjører til og med 21.des).
Oppstart etter nyttår blir 2.januar 2019.

Parkering Glasblokkene

​Det er innkøyring til Glasblokkene frå Haukelandsbakken, nord for Sentralblokka. Det er tre handikap-parkeringsplassar ved Glasblokkene.

Andre besøkande parkerer på parkeringsdekket i Sentralblokka. Her er det også fleire handikap-parkeringsplassar.

Meir informasjon om parkering på Haukeland universitetssjukehus 

Ein kan gå mellom Sentralblokka og Glasblokkene innandørs via tunnelsystemet.

Arrangement

 • Laurdag 21.09.
  Open hall 21. september.

  Barn og unge opp til 26 år med autismespekterforstyrringar er hjarteleg velkomne til open hall.

 • Torsdag 09.01.
  Forum for klinisk fysiologi

  Forum for klinisk Fysiologi inviterer til sin sekstande konferanse for første gong i Bergen på Energisenteret for barn og unge, Haukeland universitetssjukehus.

 • Basistrening på Energisenteret

  Basistrening er for unge frå 12 år og unge vaksne med fysisk funksjonsnedsetting. Passar og for deg som enda ikkje har funne din idrett, og vil prøve forskjellige aktivitetar.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.