HELSENORGE

Fysioterapi­avdelinga

Fysioterapiavdelinga yter tenester til alle somatiske avdelingar ved Haukeland universitetssjukehus, inkludert Nordås og Klinikk Psykisk helsevern for barn og unge. Fysioterapeutane er plassert nær dei kliniske avdelingane dei yter tenester til, og vi er derfor lokalisert mange stader.
 
Avdelinga sine viktigaste oppgåver er undersøking og behandling av pasientar, informasjon til pårørande, forsking og fagutvikling, samt undervising og rettleiing av studentar og samarbeidspartnarar i og utanfor sjukehuset.
Fann du det du leita etter?