Einingar i Fysioterapiavdelinga

Fysioterapiterapeutane er organisert i ulike einingar/seksjonar:

Fyioterapi ved CFS / ME poliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelinga/einingar-i-fysioterapiavdelinga/fyioterapi-ved-cfs-me-poliklinikkFyioterapi ved CFS / ME poliklinikk04.07.2016 08:37:41
Fysioterapi ved AFMR Skulderpoliklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelinga/einingar-i-fysioterapiavdelinga/fysioterapi-ved-afmr-skulderpoliklinikkFysioterapi ved AFMR Skulderpoliklinikk01.07.2016 07:37:21
Fysioterapi ved AFMR, Poliklinikk for fysikalsk medisin, Nakke-/ryggpoliklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelinga/einingar-i-fysioterapiavdelinga/fysioterapi-ved-afmr-poliklinikk-for-fysikalsk-medisin-nakke-ryggpoliklinikkenFysioterapi ved AFMR, Poliklinikk for fysikalsk medisin, Nakke-/ryggpoliklinikken04.07.2016 08:30:56
Fysioterapi ved AFMR, spesialiserte senger post 1 og 2https://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelinga/einingar-i-fysioterapiavdelinga/fysioterapi-ved-afmr-spesialiserte-senger-post-1-og-2Fysioterapi ved AFMR, spesialiserte senger post 1 og 201.07.2016 08:00:09
Fysioterapi ved Avdeling for Ortopedisk rehabiliteringhttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelinga/einingar-i-fysioterapiavdelinga/fysioterapi-ved-avdeling-for-ortopedisk-rehabiliteringFysioterapi ved Avdeling for Ortopedisk rehabilitering30.06.2016 13:43:32
Fysioterapi ved Avdeling for plastikk-, hand- og rekonstruktiv kirurgi. Nasjonalt brannskadesenterhttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelinga/einingar-i-fysioterapiavdelinga/fysioterapi-ved-avdeling-for-plastikk-hand-og-rekonstruktiv-kirurgi-nasjonalt-brannskadesenterFysioterapi ved Avdeling for plastikk-, hand- og rekonstruktiv kirurgi. Nasjonalt brannskadesenter30.06.2016 13:49:27
Fysioterapi ved Barneklinikkenhttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelinga/einingar-i-fysioterapiavdelinga/fysioterapi-ved-barneklinikkenFysioterapi ved BarneklinikkenVi gjev tenester til 5 ulike postar: Nyføddavdelinga, post 4 Infeksjon, post 5 dagpost, post 5 Nevro/ gastr/ nefro/ revma og post 5 Onkologi/ cardiologi (tilsaman 76 senger).I tillegg har vi ei utstrekt poliklinisk verksemd.30.06.2016 13:52:47
Fysioterapi ved Hjarteavdelinga, Kirurgisk avdeling, Nevrokirurgisk avdeling, ØNH-avdelinga og Kirurgisk serviceklinikkhttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelinga/einingar-i-fysioterapiavdelinga/fysioterapi-ved-hjarteavdelinga-kirurgisk-avdeling-nevrokirurgisk-avdeling-onh-avdelinga-og-kirurgisk-serviceklinikkFysioterapi ved Hjarteavdelinga, Kirurgisk avdeling, Nevrokirurgisk avdeling, ØNH-avdelinga og Kirurgisk serviceklinikk01.07.2016 09:03:20
Fysioterapi ved Kvinneklinikken og Augeavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelinga/einingar-i-fysioterapiavdelinga/fysioterapi-ved-kvinneklinikken-og-augeavdelingaFysioterapi ved Kvinneklinikken og AugeavdelingaFysioterapeutane ved Kvinneklinikken har ansvaret for fysioterapitilbodet til pasientar ved Kvinneklinikken og Augeavdelinga. Vi rettleier, undersøker og behandlar inneliggjande pasientar.01.07.2016 09:14:05
Fysioterapi ved Medisinsk-, Kreft- og Lungeavdelinga, Mottaksklinikken og Seksjon for smertebehandling og palliasjonhttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelinga/einingar-i-fysioterapiavdelinga/fysioterapi-ved-medisinsk-kreft-og-lungeavdelinga-mottaksklinikken-og-seksjon-for-smertebehandling-og-palliasjonFysioterapi ved Medisinsk-, Kreft- og Lungeavdelinga, Mottaksklinikken og Seksjon for smertebehandling og palliasjon01.07.2016 09:32:41
Fysioterapi ved Nevrologisk avdelinghttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelinga/einingar-i-fysioterapiavdelinga/fysioterapi-ved-nevrologisk-avdelingFysioterapi ved Nevrologisk avdelingVi gjer individuell behandling, vurderingar og er ein del av det fleirfaglege teamet på postane.  Rehabiliteringa går føre seg i treningssal, i basseng, og delvis på postane eller utandørs. Vi deltek i tverrfaglege klinikkar for pasientar m...01.07.2016 08:08:29
Fysioterapi ved Ortopedisk avdeling HUShttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelinga/einingar-i-fysioterapiavdelinga/fysioterapi-ved-ortopedisk-avdeling-husFysioterapi ved Ortopedisk avdeling HUSDei fleste pasientane (cirka 80 %) blir lagt inn fordi dei treng sjukehusbehandling og innlegging grunna akutte skader. 30.06.2016 13:47:02
Fysioterapi ved Revmatologisk avdeling/Hudavdelingahttps://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelinga/einingar-i-fysioterapiavdelinga/fysioterapi-ved-revmatologisk-avdelinghudavdelingaFysioterapi ved Revmatologisk avdeling/Hudavdelinga30.06.2016 13:41:14
Fysioterapi ved regionale senger Post 1 for pasientar med traumatiske hovudskader (RETH)https://helse-bergen.no/avdelinger/ortopedisk-klinikk/fysioterapiavdelinga/einingar-i-fysioterapiavdelinga/fysioterapi-ved-regionale-senger-post-1-for-pasientar-med-traumatiske-hovudskader-rethFysioterapi ved regionale senger Post 1 for pasientar med traumatiske hovudskader (RETH)Fysioterapi er ein viktig del av tverrfagleg rehabilitering etter alvorleg traumatisk hjerneskade.01.07.2016 08:02:48

​​​​

Fysioterapeut​ane har også kveldsvaktteneste


 

Dei enkelte einingane blir leia av ein seksjonsleiande fysioterapeut/seksjonsleiar.

Dei ulike einingane betener sine re​spektive kliniske avdelingar. Meir spesifikk informasjon om dei ulike einingane kan du finne ved å klikke på den enkelte eininga sitt namn.

Fysioterapiavdelinga har felles undervisning og informasjonsmøte for alle tilsette.

Einingane har felles vaktteneste og samarbeider i forhold til pasientar som blir flytta mellom avdelingane. Fysioterapeutane samarbeider også i forhold til utveksling av informasjon om sine respektive fagfelt. Dersom enkelte einingar har nedsett bemanning i periodar, hjelper dei andre tilsette på Fysioterapiavdelinga. Avdelingssjefen organiserer hjelpa dersom det dreier seg om ein lengre periode.

I tillegg til fagleg og pasientretta samarbeid, er det sosiale fellesarrangement ved Fysioterapiavdelinga.

Spørsmål vedrørande faglege retningslinjer/ retningslinjer for behandling kan rettast til den seksjonsleiande fysioterapeuten ved kvar eining.​​

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.