HELSENORGE

Korttidsposten

Korttidsposten er ein døgndriven seksjon i Mottaksklinikken med plass til 20 pasientar med planlagt liggetid på 24 timar. Pasientane våre er i hovudsak pasientar med avklarte tilstandar og med forventet kort liggetid. Mange av våre pasientar blir utskrevne etter opphaldet hos oss, mens andre blir innlagt for behandling i spesialavdelingane i sjukehuset.

Fann du det du leita etter?