HELSENORGE

Infeksjons­medisinsk seksjon

Seksjon for infeksjonssjukdommar har omfattande poliklinisk verksemd, som er stabilt aukande over år. Blant hovudaktivitetane er utgreiing, oppfølging og behandling av pasientar med kroniske virussjukdommar som HIV og smittsame leverbetennelsar; hepatitt B og C.

Fann du det du leita etter?