HELSENORGE

Medisinsk overvakningseining MOE - post 6

Vi er ein av to infeksjonspostar på sjukehuset og er akuttpost der vi behandlar blant anna inntil 10 pasientar med alvorlege medisinske tilstandar som blodforgifting, hjernehinnebetennelse, respirasjon og sirkulasjonsforstyrringar.

Fann du det du leita etter?