Medisinsk overvakningseining MOE - post 6

Vi er ein av to infeksjonspostar på sjukehuset og er akuttpost der vi behandlar blant anna inntil 5 pasientar med alvorlege medisinske tilstandar som blodforgifting, hjernehinnebetennelse, respirasjon og sirkulasjonsforstyrringar.

Fann du det du leita etter?