HELSENORGE

Medisinsk post 5 vest - infeksjons­sjukdommar

Vi er ein sengepost under infeksjonsseksjonen med 19 sengeplasser som primært behandlar pasienter med infeksjonssjukdommar.

Fann du det du leita etter?