HELSENORGE

Hormonsjukdommar

Seksjon for hormonsjukdommar har ansvar for å tilby utgreiing, behandling og pleie til pasientar med hormonsjukdommar. Det kan for eksempel vere pasientar med sjukdommar som lågt eller høgt stoffskifte, diabetes, underernæring, overvekt, eller elektrolyttforstyrringar.

Fann du det du leita etter?