HELSENORGE

Medisinsk post 5 nord - blodsjukdommar

Hos oss behandlar vi pasientar som er innlagde for utreiing eller behandling av hematologiske sjukdommar som leukemi, myelomatose eller djup venetrombose (DVT).

Fann du det du leita etter?